Kişilerarası becerileri

Arabuluculuk Becerileri

Arabuluculuk, bir çatışmaya dahil olanları bir çözüm bulmaları için desteklemek ve yardım etmek için tarafsız bir üçüncü tarafın katılımıdır.

Müzakere ve arabuluculuk arasındaki temel fark, müzakere sırasında ilgili tarafların kendi anlaşmalarını kendilerinin yapmalarıdır. Arabuluculukta, bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmak için üçüncü kişi olan arabulucunun desteğine sahiptirler.

İster resmi ister gayri resmi olsun, arabuluculuk, genellikle müzakere aşamasının ötesine geçen çatışmaların çözümüne yardımcı olabilir.

Arabuluculuğun Özellikleri

Arabuluculuğun önemli bir yönü, arabulucunun ilgili taraflar için “işleri çözmemesi” veya herhangi bir karar vermemesidir. Bunun yerine, ilgili tarafların kendi anlaşmalarını geliştirmek için birlikte çalışmasına yardımcı olur.

Çatışmaları çözmek için çalışan birçok eğitimli arabulucu olmasına rağmen, ister meslektaşları arasındaki bir anlaşmazlıkta isterse kavga eden iki arkadaşı veya komşuyu yeniden bir araya getirmek için olsun, herkes arabulucu olarak hareket edebilir.

Arabuluculuk Süreci

Her ihtilaf ve her arabuluculuk süreci biraz farklı olsa da, her durumda dikkate almanız gereken birkaç adım ve dikkate almanız gereken noktalar vardır.

1-Hazırlık

Arabuluculuk süreci için ‘temel kuralları’ belirlemeniz gerekecektir. Genellikle bazı temel iletişim ve gizlilik kuralları gerekli olacaktır. Fakat bu durumla ilgili başka kurallar da olabilir. Örneğin, bir seferde yalnızca bir kişinin konuştuğunu ve biri konuşurken diğerlerinin sessizce dinlediğini, herhangi bir zamanda sözlü taciz olmayacağını ve tüm bunların gizli kalacağını belirtmek isteyebilirsiniz. her iki taraf da arabuluculuk dışında bu konuda konuşmayı kabul eder. Arabulucunun rolünü de belirtebilirsiniz: Tarafsız olmak ve tarafların çözümlerine ulaşmalarına yardımcı olmak, aynı zamanda gerekirse tarafları birbirinden korumak.

Ayrıca, ortak bir toplantıya aracılık etmeden önce konuların daha iyi anlaşılması için her bir tarafla ayrı toplantılar yapmanız gerekip gerekmediğini de düşünmelisiniz.

2-Çatışmayı Yeniden İnşa Etmek ve Anlamak

Bu aşamadaki göreviniz, katılımcıların hikayelerini birlikte veya ayrı ayrı dinlemek ve süreçten ne elde etmek istediklerini netleştirmektir.

Her iki katılımcıyla birlikte buluşuyorsanız, anlaşmazlığın ana noktalarını her ikisinin de hemfikir olabileceği tarafsız bir şekilde özetleyebilir ve tartışma için bir gündem önerebilirseniz: konuların tartışılması gereken bir sıra. Bu aşamada katılımcıların hissettiği duyguları isimlendirmek, tanındığını ve anlaşıldığını göstermek de yardımcı olabilir.

İlgili Makaleler

3-Anlaşma ve İhtilaf Noktalarının Belirlenmesi

Bu aşamada rolünüz, katılımcıların birbirlerinin bakış açısını anlamaya başladıkları ve daha sonra ortak bir sorunu çözmeye başlayabilecekleri bir konuma doğru ilerlemelerine yardımcı olmaktır.

Bunu yapmanın bir yolu, onu geçmişe odaklanmaktan geleceğe odaklanmak olarak düşünmektir. Katılımcıların anlaşma alanlarını belirlemelerine ve anlamayı kontrol etmelerine yardımcı olmak için açıklama ve özetin tarafsız terimlerle kullanılması da yardımcı olabilir. Her ikisinin de duyulduğunu gösterdiği için duyguları katılımcılara geri yansıtmak son derece güçlüdür.

İşlerin biraz ısındığını düşünüyorsanız, bir kahve molası veya dışarıda yürüyüş, hatta başka bir güne ara vermeyi önermekten korkmayın. ‘Mola’ herkes için değerli bir düşünme fırsatıdır.

4-Sözleşme için Seçenek Oluşturma

Bu aşama için yararlı bir başlangıç ​​noktası, en basit alanı veya üzerinde en çok uzlaşılan alanı belirlemek ve ilk önce bunu çözmeyi önererek ‘hızlı bir kazanç’ sağlamaktır.

Seçenekleri geliştirmek için faydalı teknikler arasında beyin fırtınası bulunur. Bu aşamada ‘her şey gider’! Ardından, katılımcıların ideal olarak objektif ve önem sırasına göre değerlendirme kriterleri geliştirmelerine yardımcı olmanız gerekir.

Buradaki rolünüz esas olarak, tüm katılımcıların seçenekler üretme ve değerlendirme kriterleri geliştirmede eşit derecede yer aldığından ve sorunun tüm bölümlerini kapsadığından emin olmaktır. Kendi fikirlerinizi değil, onların fikirlerini yansıttığınızdan emin olun. Fakat seçenekler veya sorunlar arasındaki bağlantılara işaret edebilirsiniz.

Seçenekler değerlendirildikten sonra, onları tüm taraflara uyan tek bir çözüme yönlendirmeniz ve gerekirse ince ayar yapmalarına yardımcı olmanız gerekir.

5-Bir Anlaşma Geliştirme

Hedefler gibi, bir anlaşma da SMART, yani Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamana bağlı olmalıdır. Katılımcıların bunu başarmasına şu yollarla yardımcı olabilirsiniz:

 • Öneriyi tarafsız bir dilde yazmak ve onlara geri okumak.
 • Açık ve anlaşılır olmaları için tek tek noktaları yazmak.
 • Herhangi bir genel veya belirsiz noktayı açıklığa kavuşturmak, örneğin, katılımcılardan başarı için son tarihlerle somut davranış değişikliklerini kabul etmelerini isteyerek.
 • Yasal dilden kaçının ve her şeyi basit tutun.
 • Gelecekteki toplantılar için bir son tarih belirlemek ve kalan zorluk alanlarını ve bunların çözümüne yönelik seçenekleri belirlemek dahil ilerlemeyi ve sonraki adımları özetleyin.
 • İlerleme ve herkesin meşgul olduğu gerçeği konusunda olumlu olmak.
 • Gerekirse arabulucu olarak sürekli desteğinizi sunmak.
 • Her iki tarafın da anlaşmayı orada ve orada imzalamasını ve anlaşmaya varıldığında toplantıyı kapatmasını sağlamak.

Arabulucuların İhtiyaç Duyduğu Beceriler

Bir arabulucunun bir dizi beceriye ihtiyacı vardır:

 • Aktif dinleme becerileri (daha fazlası için Dinleme Becerileri ve Aktif Dinleme sayfalarımıza bakın);
 • Hem gerçekleri hem de tartışma alanlarını kavramak için sorgulama ve açıklama becerileri (daha fazlası için Açıklama ve Sorgulama sayfalarımıza bakın);
 • Altta yatan duyguları anlamak için duygusal zeka.
 • Tartışmanın ana noktalarını ve altta yatan duyguları ortaya koymak için ve ayrıca katılımcıların konuları daha az duygusal bir dille yeniden çerçevelendirmelerine yardımcı olmak için özetleme becerileri. Daha fazlası için Zor Durumlarda İletişim Kurma ve Geri Bildirim Verme ve Alma sayfalarımıza bakın.
 • Her bir tarafın birbirlerinin yerine geçmesine ve birbirlerinin bakış açısını anlamasına yardımcı olacak empati.

Belki de en önemlisi, bir arabulucu taraf tutmamalı veya haksız davrandığı görülmemelidir. Bu nedenle, her iki tarafın da belirttiği noktaları kabul etmeniz ve her bir kişiyle veya sorunları üzerinde eşit zaman geçirmeniz gerekecektir. Birisinin mantıksız davrandığını belirtmeye asla yardımcı olmayacaktır. Fakat neyi makul bir sonuç olarak gördüklerini ve ardından diğer tarafın aynı fikirde olup olmayacağını sorarak bir ‘gerçeklik kontrolü’ yapmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Ve sonunda…

Biraz alçakgönüllülük her zaman iyi bir şey olsa da, arabuluculuğun her zaman işe yaramayabileceğini ve işe yaramazsa bunun her zaman arabulucunun hatası olmadığını hatırlamak önemlidir.

Örneğin, katılımcılar ortak bir çözüm bulmaya hazır olmazlarsa, arabuluculuk yapmak zor olacaktır. Kültürler arası tartışmalara aracılık etmek her zaman zor olacaktır. Çünkü bir kültürde kabul edilebilir davranış olan şey bir başka kültürde tamamen kabul edilemez olabilir.

İyi bir arabulucu her zaman başka neler olup bittiğinin farkında olmaya çalışacak ve etkili problem çözmenin önündeki gizli gündemleri ve engelleri anlamaya çalışacaktır. Etkili bir arabulucu aynı zamanda problemden uzaklaşabilecektir.

Arabulucunun rolü, başkalarının problemlerini karşılıklı olarak kabul edilebilir bir şekilde, problemin içinde boğulmadan çözmelerine yardımcı olmaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu