Öğrenme Becerileri

Araştırma Tasarımı

Araştırma Yöntemlerine Giriş sayfamız, dünyaya ve araştırmasına götürdüğünüz felsefi yaklaşımın, araştırma yapmak için kullandığınız yöntemlerin temelini oluşturduğunu açıklar.

Bu sayfa, bazı temel araştırma türlerini ve bunların avantaj ve dezavantajlarını açıklamaktadır.

Felsefeniz ve dolayısıyla araştırma yöntemi seçiminiz, muhtemelen birçok şeyden etkilenecektir: meslektaşlarınızın görüşleri, kuruluşunuzun yaklaşımı, amirinizin inançları ve kendi deneyimleriniz.

Araştırma yöntemlerinizi seçmenin doğru ya da yanlış cevabı yoktur.

Ancak, seçtiğiniz yöntemin araştırma sorunuzu yanıtlaması gerekir.

Örneğin:

İnsanların belirli kariyerleri seçmesinin nedenlerini keşfetmek istiyorsanız, insanlarla konuşmanız gerekecek. Hemşireliği seçen insanların sayısını saymak, bu seçimlerin neden yapıldığını size söylemeyecektir.

Öte yandan, daha fazla insanın bakım mesleklerini tercih edip etmediğini bilmek istiyorsanız, üniversitelere ve kolejlere başvurular ve iş başvuruları hakkında bazı somut veriler isteyeceksiniz.

Araştırmaya Yaklaşım Beş Sorusu:

Araştırmanız için hangi yaklaşımı seçerseniz seçin, beş soruyu göz önünde bulundurmanız gerekir:

 • Analiz birimi nedir? Örneğin ülke, şirket veya şahıs.

  İlgili Makaleler
 • Evrensel teoriye mi yoksa yerel bilgiye mi güveniyorsunuz? Başka bir deyişle, sonuçlarınız genelleştirilebilir mi ve evrensel olarak uygulanabilir sonuçlar üretecek mi, yoksa sonuçlarınızı etkileyecek yerel faktörler var mı?

 • Önce teori mi yoksa veri mi gelecek? Önce literatürü okuyup sonra teorinizi mi geliştirmelisiniz yoksa verilerinizi toplayıp teorinizi bundan mı geliştireceksiniz? Son zamanlarda görüş, bunun yinelemeli bir süreç olduğuna doğru kaymış görünüyor.

 • Çalışmanız kesitsel mi yoksa boylamsal mı olacak? Zaman içinde bir noktaya mı bakıyorsunuz, yoksa zaman içinde değişiyor mu?

 • Bir teoriyi doğrulayacak mısınız yoksa tahrif edecek misiniz? Herhangi bir teoriyi kesin olarak kanıtlayamazsınız; yapabileceğiniz en iyi şey, onu çürüten hiçbir şey bulamamaktır. Bu nedenle, çürütmeye çalışabileceğiniz bir teori formüle etmek daha kolaydır. Çünkü bunu yapmak için yalnızca bir ‘yanlış’ cevaba ihtiyacınız vardır.
 • Tüm Kuğular Beyazdır

  Bunu düşünmenin bir yolu, tüm kuğuların beyaz olduğuna dair bir teori formüle etmektir. Bunu doğrulamak için dünyadaki her kuğuya bakmanız gerekir. Birleşik Krallık’ta, teorinizin doğru olduğunu gösteren. Fakat yine de kesin olarak kanıtlayamayan çok miktarda veri toplayabilirsiniz.

  Bunu çürütmek için, başka bir deyişle sahtecilik yolunu seçmek için, beyaz olmayan bir kuğu bulmanız yeterlidir. Siyah bir kuğu bulmak için bir hayvanat bahçesini veya Avustralya’yı ziyaret edin ve teoriniz göz ardı edilebilir.

  Bazı Temel Araştırma Tasarımları

  Bazıları geniş ölçüde nicel, bazıları nitel ve bazıları karışık olan birkaç geniş araştırma tasarımı türü vardır.

  Deneysel Tasarımlar

  Bunlar genellikle iki grubu içerir: bir tür müdahale alan bir deney grubu ve hiçbir müdahale almayan veya etkili olmayan bir kontrol grubu. Klinik araştırmalar genellikle bu türdendir. Bu tür araştırmanın amacı, sonuçlar için olası tüm alternatif açıklamaları kaldırmak (yüksek iç geçerlilik) ve bunları mümkün olduğunca genelleştirilebilir hale getirmektir (yüksek dış geçerlilik).

  Belirli bir müdahaleyi test etmek istediğinizde kullanışlıdır ve kullanılıp kullanılmadığını gizleyebilirsiniz.
  Bir şeyin neden olduğunu anlamanız gerektiğinde daha az yararlıdır.

  Yarı Deneysel Tasarımlar

  Bunlar, deneysel bir tasarımın ideal olacağı ancak mümkün olmadığı durumlarda kullanılır, örneğin çalışma için gereken sürenin uzunluğu veya bir deney grubunu kontrol grubundan ayrı tutmanın zorluğu nedeniyle. Araştırmacılar genellikle bir müdahalenin ne kadar etkili olduğunu görmek için müdahaleden önce ve sonra test ederler. Yine, bu tür çalışmalar geçerliliği en üst düzeye çıkarmaya çalışır.

  Tam bir deneysel tasarım mümkün olmadığında kullanışlıdır. Fakat grupların bu tür bir şekilde ayrılmasına ihtiyacınız vardır.
  Tam bir deneysel tasarım gerçekleştirebildiğinizde veya bir şeyin neden olduğunu anlamanız gerektiğinde daha az yararlıdır.

  Anket araştırması

  Daha fazla bilgi için sayfamıza bakın: Anketler ve Anket Tasarımı.

  Anketler gerçeklere dayalı, çıkarım niteliğinde veya araştırıcı olabilir. Ya bir fikirle başlayıp bilgi toplayarak bunu kanıtlamaya çalışabilirler ya da büyük miktarda bilgi toplayıp ortaya çıkan şeyi görebilirler. Anketle ilgili ana sorun güvenilirliktir: Anketin istenen değişkeni doğru bir şekilde değerlendirip değerlendirmediği. Anketler, daha yaygın olarak kullanılmadan önce genellikle küçük bir örnek üzerinde önceden test edilir ve bu nedenle birçok araştırmacı, mümkün olduğunda kendi anketlerini geliştirmek yerine yerleşik anketleri kullanmayı tercih eder. Ya büyük bir örneklem üzerinde ya da daha küçük bir örneklem üzerinde yapılandırılmış görüşmeler olarak kullanılabilirler.

  Birçok farklı insandan veri toplamak istediğinizde kullanışlıdır ve oldukça basit bir şekilde yanıtlanabilecek soruları formüle edebilirsiniz.
  Bireysel deneyimi ayrıntılı olarak keşfetmek istediğinizde daha az yararlıdır.

  Eylem Araştırması ve Ortak Sorgulama

  Bu tür araştırmalar, araştırmacının araştırmanın bir dış güçten ziyade önemli bir parçası olduğunu varsayar. Bir organizasyon hakkında bilgi edinmenin en iyi yolunun onu değiştirmeye çalışmak olduğu ve ayrıca değişime dahil olanların değişimi etkilemeye teşvik edilmesi gerektiği fikrinden ortaya çıktı.

  Araştırmacı olarak organizasyonun bir parçası olduğunuzda kullanışlıdır.
  Nesnel bir bakış açısından zor verileri toplamanız gerektiğinde daha az yararlıdır.

  Etnografya

  Bu tür bir araştırmada, araştırmacı kendisini araştırma ortamına sokar ve çalışılan grubun bir parçası olur. Orijinal etnograflardan bazıları ormandaki ücra kabilelerle yaşamaya başladı. Etnografik araştırmalar çok özgündür: Araştırmacı örgütü içeriden anlar.

  Genelde yönetici MBA’lerinde olanlar için olan, inceledikleri organizasyonun içinden olan araştırmacılar için kullanışlıdır.
  Objektif bir çalışmaya ihtiyaç duyduğunuzda daha az yararlıdır.

  Anlatı yaklaşımları

  Bu yaklaşımlar, belirli bir konu hakkında hikayeler geliştirerek veya toplayarak bilgi toplar.

  Olayların bir ‘grup geçmişi’ oluşturmak veya ilişkiler veya değerler hakkında bilgi edinmek için kullanışlıdır.
  Nesnel bir yaklaşıma ihtiyaç duyduğunuzda daha az yararlıdır.

  Durum çalışmaları

  Bunlar bir veya birkaç örneği alır ve onu veya bunları ayrıntılı olarak inceler, ardından daha geniş uygulama için daha genel dersleri çıkarır. Araştırmacılar, geçerliliği göstermek için daha katı bir yaklaşım benimseyebilir ve mantığın herhangi bir karşılaştırmaya uygulanmasını sağlayabilir veya ayrıntılı bir resim oluşturmaya odaklanabilir. Bir vaka çalışması bir teoriyi kanıtlayamasa da, organizasyondan gelen veriler teoriye uymuyorsa, birini çürütmek için kullanılabilir.

  Bir kuruluş hakkında bilgi edinmek istediğinizde, bir kuruluşun örnek olduğu düşünüldüğünde veya birkaç kuruluşu karşılaştırıp yaklaşımdaki temel farklılıkları belirlemek istediğinizde kullanışlıdır.
  Bazıları olsa da, başka herhangi bir kuruluşa uygulanabilecek genelleştirilmiş dersler çıkarmak için daha az yararlıdır.

  Topraklanmış teori

  Bu yaklaşım aynı olayı veya süreci birkaç farklı ortam veya organizasyonda inceler. Araştırmacı, bir teori geliştirmek için bunları kullanarak, örnekler arasında karşılaştırmalar yaparak bir örnekleme süreci yürütür. Yeni verilerden hiçbir yeni kavrayış ortaya çıkmadığında, araştırmacı teorik doygunluğa ulaşmıştır. Bazı uzmanlar önceden okumayı önermiyor. Fakat diğerleri bölgeyi tanımak için literatürü önceden okumayı öneriyor.

  Kendinizi daldırmak ve örneklemeleri tekrarlamak için bolca vaktiniz olduğunda, verilerinizi sonraki örnekler üzerinde test etmek için kullanışlıdır.Bir şeyi hızlı bir şekilde yapmanız ve hemen sonuç üretmeniz gerektiğinde daha az yararlıdır.

  Karıştırma ve Eşleştirme: Bir Uyarı Sözü

  Farklı felsefi geçmişlerden farklı araştırma yöntemlerini karıştırmak, daha zengin içgörüler sağlarken genelleştirilebilirliği artırarak bir araştırma parçasını güçlendirebilir.

  Ancak, bu şekilde karıştırma yöntemlerinin basitçe başka bir karmaşıklık katmanı eklemesi ve tasarımın iki bölümünün tutarlı bir şekilde bir araya gelmemesi tehlikesi vardır.

  Araştırmacının ayrıca, sadece bir yöntemin değil, her iki tür yöntemin kullanımında da yetenekli olması gerekir.

  Araştırma tasarımının en önemli yönü, araştırma sorunuzu yanıtlamasıdır. Bu en iyi şekilde karma yöntemler kullanılarak yapılabilirse, devam edin.

  Bununla birlikte, tek bir çalışma türü sorunuza yeterince cevap verecekse, muhtemelen en iyisi onu karmaşıklaştırmamaktır.

  İlgili Makaleler

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Başa dön tuşu