Ergenlik

Biçimsel düşüncenin ve ergenliğin gelişimi

Çocukluk sona erdiğinde, bilişsel gelişim temel bir değişime uğrar. Biçimsel düşüncenin gelişmesidir. Temel özelliği, soyut temsiller geliştirmek için somut şimdiyi bırakmayı mümkün kılmasıdır.

Çocukluk döneminde akıl yürütme üretirken insanların buradan ve şimdiden ayrılması zordur. Ancak yıllar geçtikçe bu özelliklerin ötesine geçen operasyonlar kurma yeteneği artmaktadır.

Biçimsel düşünme, bireylerin “gerçekliğin üstünde” varsayımlarda bulunma becerisi kazandıkları durum olacaktır. Yani analizlerinin, gözlerinin önünde sahip oldukları şeyden değil, bu olguyu açıklayan doğa kanunlarından yola çıktığıdır.

Yağmurun açıklaması bir örnek olabilir. Bir çocuk gökyüzünde bulutlar olduğu için suyun düştüğünü söylerken, 13 veya 14 yaşın üzerindeki bir genç temelde onu hangi süreçlerin ürettiğini bilir.

Biçimsel düşüncenin gelişiminin özellikleri

Jean Piaget ve Bärbel Inhelder, biçimsel düşünce çalışmasında iki referans olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu zihinsel süreçlere atfedilen özellikleri ortaya çıkarmak ve analiz etmek temeldir.

İlk olarak yazarlar, ergenlik döneminde beyin esnekliğinin yeni süreçleri harekete geçirdiğini açıklıyor. Diğer şeylerin yanı sıra, farklı konularla ilgili olarak kendi teorilerini ve fikirlerini oluşturmak önemlidir. Bu şekilde, genç ergenler, daha sonra gerçeklikle karşılaştırılabilecek soyut açıklamalar geliştirebilirler.

Biçimsel düşünme geliştikçe, dilin bireyler için önemi önem kazanır. Bunun nedeni, akıl yürütmelerinin artık fiziksel, somut sorularla değil, analizi mümkün olan sözlü önermelerle ilgili olmasıdır.

Bu anlamda, vurgu aynı zamanda daha karmaşık ifadeleri anlama yeteneği üzerinedir. Sonuç olarak, karmaşık muhakemeyi diğer kaynakların yanı sıra ikincil ve koşullu tümceler aracılığıyla açıklayabilen daha genel ifadeler elde edilir.

Ayrıca Inhelder ve Piaget’in biçimsel düşüncenin gelişimine verdiği birçok özellik arasında problem çözmede çok faydalı olduğu da belirtilmektedir. Bu sayede ergenler, eylemlerinin sonuçlarını tahmin etmek için düzenledikleri, seçtikleri ve kullandıkları bilgilere erişebilirler.

Bu süreç tabii ki akademik olarak çok önemli. Bununla birlikte, yaşamın bu aşamasında merkezi bir unsur olan sosyal önemi göz ardı edilmemelidir.

Ne zaman gelişir?

Jean Piaget’e göre biçimsel düşünme, içinde bulundukları sosyal ve eğitimsel bağlamdan bağımsız olarak tüm bireylerde gerçekleşir. Bu yazara göre ergenlik 11 ile 20 yaş arasında gerçekleşir. Aynı zamanda, insandaki bilişsel gelişimin son aşaması olan biçimsel düşünceyi de içerir. Daha önce, sensorimotor geliştirme, operasyon öncesi geliştirme ve somut operasyonların gelişimini biliyoruz.

“Biçimsel düşünme, bireylerin ‘gerçekliğin üzerinde’ varsayımlar yapabilme yeteneğini kazandıkları yerdir”.

Dünyayı biçimsel düşünce yoluyla yorumlamak

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, gençler bu aşamaya girdiklerinde farklı türde bir gerçeklik analizi yapabilirler. Artık davranışları veya insanları analiz etmiyorlar, doğrudan duygulara veya duygulara odaklanıyorlar.

Somut olarak örnek şu olabilir: Bir çocuk ailesinden olduğu için bir erkek kardeşini, bir kız kardeşini veya ebeveynlerini sevebilirken, genç bu ilişkilerde diğer kavramları görebilir: sadakat, sevgi koşulsuzluk, anlayış, destek.

Ergenlerin bu yıllarda belli bir egoist tutum benimsemeleri normaldir. Çevrelerindeki dünya ve bununla nasıl bir ilişki içinde oldukları hakkında çok düşünüyorlar.

Buna ek olarak, kişiliklerini oluşturma sürecinde oldukları gerçeğidir. Ardından, kendi deneyimlerinden birçok gerçeği-adaletsizlikler veya ayrımcılık gibi-soyut bir şekilde analiz etmeleri yaygın olacaktır.

Öte yandan, başka bir anlam da kazanıyorlar. Bir çocuk vatansever, dini ve hatta spor sembollerinin somut bir tanımı varken, ergen daha da ileri gider. Genç onda bir hikaye, gerçekler ve iletişim kurup kurmayacağı bir özdeşleşme görüyor.

Son olarak, ergenler resmi düşüncenin gelişimi başladığında gelecekleri hakkında düşünmeye başlarlar. Onlar için merkezi bir araçtır; hayatlarını planlamalarına ve kendileri için belirledikleri hedefleri takip etmelerine olanak tanıyacaktır.

Ergenlikte kadınlığın inşası Ergenlikte kadınlığın inşasında cinsiyet, cinsel kimlik ve cinselliğin daha fazla yer aldığının altını çizmek ilginçtir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu