Liderlik özellikleri

CEO Olmanız Gereken Beceriler

CEO olmayı arzulayan ve çalışma kademelerinden daha düşük bir yönetici pozisyonuna en üst seviyelere yükselmeyi hedefleyen herhangi bir birey, kendisini diğer çalışanlardan ayıran belirli temel özelliklere sahip olmalıdır.

Bireyler bazen bu becerilerle doğabilir ve başkalarını motive eden ve bir takımı başarıya götüren doğal liderler olarak adlandırılabilir. Ancak, başkalarının bu becerileri belirli bir süre içinde geliştirmesi gerekebilir.

CEO, şirketin başıdır ve bu nedenle tüm şirketin sorumluluğu omuzlarına aittir.

CEO olma hayalleriniz varsa veya bu pozisyondaki sürenizin hem sizin hem de şirketiniz için karlı olmasını sağlamak istiyorsanız, aşağıdaki beceriler gereklidir ve öğrenilmesi gerekir.

Yenilikçi Olma Yeteneği

Küreselleşme, rekabetçi bir iş ortamı, artan enflasyon ve hızlı teknolojik ilerleme, kuruluşların hızla değişen bir iş ortamıyla karşı karşıya olduğu anlamına gelir.

Herhangi bir kuruluş için başarının anahtarı, sürekli olarak yenilik yapabilmek ve ürünlerinde ve hizmetlerinde rakipleri tarafından henüz pazarlanmayan bir dizi özellik sunabilmektir. Bir CEO ideal olarak geleceği tahmin edebilmeli ve değişimle etkin bir şekilde mücadele eden ve uzun vadede karlılıkla sonuçlanan bir dizi strateji tasarlayabilmelidir.

Daha fazla bilgi için sayfamıza bakın: İnovasyon Becerileri.

Risk Alan

Bir CEO, ideal olarak, kararın kar ve zarar sonuçlarıyla ilişkili olasılıkların derinlemesine bir değerlendirmesini yaptıktan sonra hesaplanmış riskler alabilmelidir.

Riskten kaçınan herhangi bir birey, genel olarak CEO adayı olarak uygun değildir. Çünkü risk alamayan bir yönetici, şirketi diğer rakiplerin gerisinde kalmaya zorlayabilir. Bir CEO, riskler şirketin hayatta kalmasını veya karlılığını tehlikeye atmamasına rağmen risk alabilmelidir.

Daha fazlası için Risk Yönetimi sayfamıza bakın.

İlgili Makaleler

İyimser Bir Doğa

Bir CEO genel olarak iyimser bir yapıya sahip olmalı ve zor durumlarda bile fırsatları belirleyebilmelidir.

Birey, kutunun dışında düşünebilmeli ve kuruluşun karşılaştığı tehditlerle etkin bir şekilde mücadele edebilecek stratejiler tasarlayabilmeli, diğerlerine de olumlu bir tutum sergilemeleri ve kötü zamanları atlatmak için çok çalışmaları için ilham vermelidir.

İyimserlik hakkında daha fazla bilgi için bkz. Pozitif Düşünme Becerileri.

Harekete Geçme Yeteneği

Bir CEO, işyerinde çevresel faktörlere göre zamanında harekete geçebilmelidir.

Bununla birlikte, bir CEO dürtüsel olmamalı ve herhangi bir eylem planı dikkatlice düşünülerek ve analiz edildikten sonra inşa edilmelidir. Bir CEO yalnızca değişimle etkin bir şekilde mücadele eden stratejiler tasarlayabilmeli, aynı zamanda bunları organizasyonun karlılığını artıracak şekilde uygulamalıdır.

Proje Yönetimi ve Eylem Planlama sayfalarımızı faydalı bulabilirsiniz.

Ekip Üyeleriyle Koordinasyon ve İletişim

Bir CEO, diğer ekip üyeleriyle etkili bir şekilde iletişim kurabilmeli ve ekip tarafından öne sürülen fikirleri ve önerileri keşfedebilmelidir.

Bir CEO, kendisi tarafından tasarlanan stratejilere odaklanmak yerine, personel üyeleri tarafından öne sürülen fikirlere veya stratejilere açık fikirli olmalıdır.

Bir CEO’nun iletişim becerileri büyük ölçüde kelime dağarcığına dayalıdır ve bu nedenle, olağanüstü kelime bilgisi becerilerine sahip bir CEO, ekip üyeleri ve astları ile kolaylıkla iletişim kurabilir. Bu özellikle, farklı kültürel değerleri destekleyen çalışanlarla iletişim kuran çok uluslu bir şirketin CEO’su için geçerlidir.

Kontrollü Duygu

Bir CEO, duyguları üzerinde kontrolü elinde tutabilmelidir.

Ancak bu, bir CEO’nun davranışlarında katı olması ve başarıları alkışlamakta veya başarısızlıklara işaret etmekte başarısız olması gerektiği anlamına gelmez. Aksine, duygunun yoğunluğu, meslektaşların ve astların duygunun altında yatan anlamı anlayacakları bir şekilde sürdürülmelidir.

Bir CEO ideal olarak küçük hatalarda aşırı düzeyde öfke göstermemeli veya küçük kazançlarda çok sevinmemelidir. Aksine, çalışanları nasıl takdir edeceğini bilmeli ve onları ekibin organizasyonun kurumsal amacına ulaşmasını sağlayacak doğru yöne itmelidir.

Daha fazla bilgi için sayfalarımıza bakın: Duyguları Yönetme ve Duygusal Zeka.

Karar Vermeye Dahil Etme

Bir CEO, karar alma sürecine başkalarını dahil edebilmeli ve ortak bir hedef veya hedefe ulaşmak için tüm çalışanların bir ekip olarak çalıştığı bir kültürü teşvik edebilmelidir.

CEO, meslektaşlarına ve astlarına karar verme sürecine yaptıkları girdilerin çok değerli olduğunu bildirmelidir. Nihai karar, yalnızca kararın tam bir mali ve mali olmayan analizi yapıldıktan ve kararın ekibin kuruluşun kurumsal hedefine ulaşmasına nasıl izin verebileceği dikkate alındıktan sonra alınmalıdır.

Ancak, CEO aynı zamanda bağımsız bir karar verici olmalı ve zaman kısıtlamalarının başkalarını karar alma sürecine dahil etme yeteneğini engellediği baskı dönemlerinde bu tür kararları alabilmelidir.

Daha fazla bilgi için Karar Verme ile ilgili sayfalarımıza bakın.

Başkalarına Güvenme Yeteneği

CEO tarafından, CEO’nun meslektaşlarına ve astlarına güvenebileceği bir karşılıklı güven kültürü geliştirilmelidir.

Bu durum bir CEO’nun kuruluş içindeki çeşitli işlevleri denetlerken yetki devretmeye istekli olması gerektiğini gösterir. Bununla birlikte, CEO, yetkiyi geniş bir insan yelpazesiyle paylaşma konusunda rahat olmalı. Fakat onlara göz yummamalıdır. Bu durum CEO’nun görevleri yerine getirme yetkisini devretmesi gerekmesine rağmen, nihai yetkinin CEO’ya verildiğini ve bu nedenle personel tarafından üstlenilen tüm kurumsal kararları denetlemesi ve sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini gösterir.

Daha fazlası için Güvenilirlik ve Vicdanlılık bölümüne bakın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu