Sorumluluklar ve Değerler

Çocukları korumak için UNICEF eylemleri

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), II.Dünya Savaşı’nın dolaylı sonuçlarından muzdarip çocuklara yardım etmek amacıyla 1946’da kuruldu. Sonunda misyonu genişledi ve UNICEF şu anda dünyanın 57 ülkesinde çalışıyor. Bazı gelişmiş ülkelerde dahil.

Her şeyden önce UNICEF’in önceliği, temel haklara saygı ve çocukların korunmasını sağlamaktır. Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk haklarını tanımlar. Birleşmiş Milletler kuruluşunun çocuklar lehine gerçekleştirdiği tüm eylemlerin temel dayanağını oluşturan bir belgedir.

Aşağıda, UNICEF’in çocukları ve çocuk haklarını korumaya yönelik eylemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için birkaç şeye bakacağız.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Bu antlaşma şüphesiz en çok uzlaşmayı sağlayan antlaşma. Gerçekten de çocuk hakları ve sivil özgürlüklere ilişkin hükümler içermektedir. Bu hükümler, aile ortamı, sağlık, eğitim, eğlence, kültür ve çocukların korunmasına yönelik bazı temel önlemleri içerir.

Sözleşmenin yol gösterici ilkeleri şunlardır:

  • her şeyden önce ayrımcılıkla mücadele.
  • çocuğun yüksek yararı.
  • yaşama, yaşama ve gelişme hakkı.
  • ve son olarak katılım hakkı.

Anlaşma üç tür hakka ayrılmıştır: yaşama ve gelişme hakkı, korunma hakkı ve katılım hakkı.

UNICEF’in çocukları korumak için aldığı tüm önlemler, bu anlaşmada belirtilen değerlere ve ilkelere saygı duyar. Aynı zamanda kendi deneyimlerine ve yürüttüğü araştırmaya da dayanmaktadır. Gerçekten de UNICEF, çocuklara hayata mümkün olan en iyi başlangıcı verme eğiliminde olan ve hayatta kalmalarına ve gelişmelerine yardımcı olan faktörleri desteklemektedir.

Çocukların hayatta kalması ve gelişimi için UNICEF eylemleri

Çocukların hayatta kalması ve gelişimi, UNICEF’in çocukları koruma çalışmalarındaki en önemli eylem adımlarından biridir. Bu bağlamda, ajans Binyıl Kalkınma Hedefleri 4 ve 6’ya (MDG’ler) bağlı kalıyor. İkincisi, bebek ölümlerinin azaltılması ve sıtmayla mücadeledir.

Bu hedeflere ulaşmak için UNICEF’in temel hedeflerinden biri, küçük çocukların yeterli tıbbi bakım almalarını sağlamaktır. Ve bu daha doğumlarından önce. Sağlık koruması kapsamlı olmalıdır.

Bunu başarmak için UNICEF, çeşitli ulusal ve topluluk programlarına teknik ve mali yardımda bulunmayı teşvik eder ve sağlar. Bu yardım, diğer şeylerin yanı sıra, sağlık ve beslenmeye odaklanan eğitim ve müdahale programlarına odaklanmaktadır.

Bu nedenle aşılama programlarına ve hastalıkların önlenmesine öncelik verilmektedir. Bunlar arasında sıtma, anemi veya ishal veya solunum yolu hastalıkları gibi hastalıklarla mücadele. Son olarak, hamile kadınlar, doğum ve doğum sonrası bakıma yönelik bakım programlarına da öncelik verilmektedir.

İlköğretim ve cinsiyet eşitliği

UNICEF’in çocukları korumak için aldığı önlemler arasında eğitim çok önemli bir yer tutuyor. Aslında, ajans, ulusal hükümetler ve diğer Birleşmiş Milletler kurumları ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu, evrensel ilköğretime fon ayırmak ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmektir.

Dışlanan çocuklar ve savunmasız veya dezavantajlı gruplara mensup olanlar kurumun önceliğidir. Bu nedenle UNICEF, bu çocukların eğitimini iyileştirmeye yardımcı olan tüm eylemleri desteklemektedir. Bu, bir dizi sağlık ve eğitim girişimini içerir. Bu projelerin tümü, okula başlayan çocukların gelişim kapasitelerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

UNICEF’in çocukların korunmasına yönelik çalışmalarının bir diğer temel odak noktası da cinsiyet eşitliğidir. Bu konudaki çabalar, erkek ve kız çocukları arasında eşit hakları teşvik eden yerel programları teşvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Amaç, cinsiyete dayalı ayrımcılığın yanı sıra diğer benzer eşitsizlikleri azaltmaktır.

Ailenin yasal dayanakları Aile, kuşkusuz sosyal açıdan büyük öneme sahip bir kurumdur. Ailenin yasal temellerini anlamak için bazı unsurları keşfedin.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu