Kişilerarası becerileri

Empati Türleri

Empati ile ilgili sayfamız, empatiyi biriyle ‘hissetmek’ olarak tanımlar-kendinizi o kişi gibi onların yerine koyabilmek ve bu duyguları hissetmek. Empatiyi oluşturan birkaç farklı unsur olduğunu açıklar.

Bununla birlikte, psikologlar tarafından tanımlanan farklı empati türleri de vardır. Bunlar bilişsel, duygusal ve şefkatli empatidir.

Bu sayfa, empatinin bu türlerin her biri ile ne anlama geldiğini açıklar. Aynı zamanda, üç tür empatiden birini veya daha fazlasını göstermenin nasıl ve neden mümkün olduğunu. Fakat yine de umursamaz olduğunu açıklar.

Bilişsel Empati

‘Bakış açısı alma’ olarak da bilinen bilişsel empati, çoğumuzun empati olarak düşüneceği şey değildir.

Bilişsel empati, temelde kendinizi başka birinin yerine koyabilmektir ve onların bakış açısını görmektir.

Özellikle örneğin müzakerelerde veya yöneticiler için yararlı bir beceridir. Kendinizi başkasının yerine koymanıza olanak tanır. Fakat onların duyguları ile illa ki ilgilenmeden. Bununla birlikte, empatinin çok daha rasyonel ve mantıklı bir süreç olan ‘birlikte hissetme’ tanımına gerçekten uymuyor.

Etkili olarak, bilişsel empati, hissetmek yerine ‘düşünce yoluyla empatidir’.

Bilişsel Empatinin Karanlık Yüzü

Bilişsel empati, onunla herhangi bir dostluk duygusu veya sempati duymadan göstermek mümkündür. Çoğumuzun bu dost duyguyu empatinin önemli bir parçası olarak anlayacağını söylemek doğru olur.

Duygusal Zeka kitabının yazarı Daniel Goleman, blogunda işkencecilerin birine en iyi nasıl zarar vereceklerini bulmak için iyi bir bilişsel empatiye sahip olmaları gerektiğini. Fakat onlara karşı herhangi bir sempati duymadan not ediyor.

İlgili Makaleler

Duygusal Empati

Duygusal empati, sanki duyguları ‘yakalamışsınız’ gibi, diğer kişinin duygularını onların yanında tam anlamıyla hissettiğiniz zamandır.

Duygusal empati aynı zamanda ‘kişisel sıkıntı’ veya ‘duygusal bulaşma’ olarak da bilinir. Bu durum ’empati’ kelimesinin olağan anlayışına daha yakındır. Fakat daha duygusaldır.

Duygusal empati, muhtemelen çocukken hissettiğimiz ilk empati türüdür. Bir anne bebeğine gülümsediğinde ve bebeğin duygularını “yakalayıp” ona gülümsediğinde görülebilir. Daha az mutludur, belki de bir bebek başka bir bebeğin ağladığını duyarsa ağlamaya başlar.

Duygusal Empati hem İyi hem de Kötü olabilir

  • Duygusal empati iyidir çünkü başkalarının duygularını kolayca anlayıp hissedebileceğimiz anlamına gelir. Bu durum doktorlar ve hemşireler gibi bakım mesleklerinde olanların hastalarına uygun şekilde yanıt verebilmeleri için hayati önem taşır. Aynı zamanda, sıkıntılı olduklarında arkadaşlarımıza ve başkalarına cevap verebileceğimiz anlamına gelir.

  • Duygusal empati kötüdür. Çünkü bu duygularla boğulmak ve bu nedenle cevap verememek mümkündür. Bu aşırı empati yükü olarak bilinir ve Başkalarını Anlama sayfamızda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunalıma eğilimli olanlar, kendi duygularını daha iyi yönetebilmeleri için öz düzenlemeleri ve özellikle öz-kontrolleri üzerinde çalışmaya ihtiyaç duyarlar.

İyi bir öz kontrol, doktorların ve hemşirelerin aşırı empati kurarak olası tükenmişlikten kaçınmalarına yardımcı olur. Bununla birlikte, ‘sertleşmeleri’ ve uygun şekilde yanıt vermemeleri tehlikesi vardır. Birleşik Krallık’ta, hemşirelerin ve diğerlerinin umursamaz olmakla suçlandığı South Staffordshire’da olduğu gibi son zamanlarda birkaç vaka olmuştur. Bu durum aşırı empatiye karşı aşırı korumanın olası bir sonucu olabilir.

Merhametli Empati

Son olarak, şefkatli empati genellikle empati ile anladığımız şeydir: birisinin acısını hissetmek ve yardım etmek için harekete geçmek.

Şefkatli empati adı, genellikle şefkatle anladığımızla tutarlıdır. Sempati gibi, merhamet de biri için endişe duymakla ilgilidir. Fakat sorunu hafifletmek için eyleme doğru ek bir adım atmaktır.

Merhametli empati, genellikle en uygun olan empati türüdür.

Genel bir kural olarak, empatinizi isteyen veya buna ihtiyaç duyan insanlar sadece anlamanıza (bilişsel empati) ihtiyaç duymazlar ve kesinlikle sadece acılarını hissetmenize veya daha kötüsü onların yanında gözyaşlarına boğulmanıza ihtiyaç duymazlar (duygusal empati).

Bunun yerine, yaşadıklarını anlamanıza ve ona sempati duymanıza ve en önemlisi, şefkatli empati olan sorunu çözmek için harekete geçmenize veya yapmalarına yardım etmenize ihtiyaç duyarlar.

Dengeyi Bulmak

Bilişsel empati, genellikle yetersiz duygusal olarak kabul edilebilir.

Yetersiz duygu ve dolayısıyla belki de çok fazla mantıksal analiz içerir. Tehlikede olanlar tarafından sempatik olmayan bir tepki olarak algılanabilir.

Duygusal empati ise tam tersine aşırı duygusaldır.

Çok fazla duygu veya his yararsız olabilir. Duyguları Yönetme sayfamızın da açıkladığı gibi, duygular çok ilkeldir. Güçlü duygular, özellikle de sıkıntı hissetmek bizi çocukluğa geri götürür. Tanım gereği az ya da çok, bu bizi daha az başa çıkmamızı ve duruma kesinlikle daha az düşünebilmemizi ve bu duruma mantık uygulayabilmemizi sağlar. Kendi duygularınla ​​alt edilirsen, başka birine yardım etmek çok zordur.

Merhametli empati uygularken, mantık ve duygu arasında doğru dengeyi bulabiliriz.

Başka birinin acısını sanki başımıza geliyormuş gibi hissedebilir ve bu nedenle uygun miktarda sempati ifade edebiliriz.

Aynı zamanda, kendi duygularımızı da kontrol edebilir ve duruma mantık uygulayabiliriz.

Bu durum daha iyi kararlar alabileceğimiz ve gerektiğinde onlara uygun desteği sağlayabileceğimiz anlamına gelir.

Diğer İki Empati Türü

Tamamlamak için, bazı insanların somatik ve ruhsal olmak üzere başka iki empati biçimi olduğunu öne sürdüklerinden bahsetmeye değer.

  • Somatik empati, bir başkasının acısını fiziksel olarak hissetmek olarak tanımlanır.

    Örneğin, birinin incindiğini görürseniz, siz de fiziksel acı hissedebilirsiniz. Anekdot olarak, tek yumurta ikizleri bazen diğerinin ne zaman incindiğini bildiklerini bildirirler. Bu somatik empatinin bir örneği olabilir. Somatik empatinin bir yankısı görebilirsiniz, örneğin, bir spor maçında biri midesine topla vurulursa ve bir veya iki seyirci sanki vurulmuş gibi ikiye katlanabilir.

  • Ruhsal empati, ‘daha yüksek bir varlık’ veya bilinçle doğrudan bağlantı olarak tanımlanır.

    Doğu felsefi geleneğindeki ‘aydınlanma’ ile aynıdır ve meditasyon yoluyla ulaşılabilir olduğu düşünülmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu