Ergenlik

Ergenlerde grup dinamikleri

Ergenlerde grup dinamiklerinin nasıl çalıştığını anlamak için önce ergenlik ve ergenlik kavramlarını netleştirmeliyiz. Ayrıca farklılıklarını da belirtmeliyiz. Bu anlamda ergenlik, bebeğin vücudunu kendini yeniden üretebilen yetişkin bir bedene dönüştüren bir dizi değişikliği ifade eder (biyolojik, fiziksel, morfolojik, hormonal ve psikoseksüel değişiklikler).

Ergenlik ise çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecidir ve birkaç yıl sürer. Yukarıda bahsedilen faktörleri içeren bir dizi değişikliğin meydana geldiği bir aşamadır. Ayrıca başka entelektüel, psikolojik ve sosyal faktörler de ortaya çıkar. Ergenlerde grup dinamiklerinin işe yaradığı tam da bu faktörler üzerinedir.

Grup dinamiği

Grup dinamikleri, grubu organize etmeyi ve faaliyetini geliştirmeyi amaçlayan sistematik veya uygulamalı prosedürleri ifade eder.

Bunlar, grubun çalışmasına uygulanan, eylemlerini teşvik eden ve belirli öğrenmenin gelişmesine izin veren çok motive edici tekniklerdir. Nitekim bu sayede birey potansiyeli üzerinde çalışır ve verimliliği gelişir.

Böylelikle bu dinamikle çalışan bir grup hedeflerine ulaşabilir, daha üretken olabilir. Uyum ve memnuniyetini güçlendirmenin yanı sıra.

Ergenler için grup dinamikleri

Ergenler için grup dinamikleri hem enstitülerde hem de başka herhangi bir kurum, kuruluş, dernek veya gençlik merkezinde faydalı olabilir. İlgili dinamiğin ve amacının ergen grubu ve onun spesifik özellikleri ile ilgili hedeflere ulaşmayı amaçlaması önemlidir.

Ek olarak, diğer bağlamsal değişkenleri de hesaba katmayı unutmamalıyız. Diğerlerinin yanı sıra sosyal, ekonomik, kültürel, kurumsal olsun. Bu nedenle, ergenlerde grup dinamikleri, her yönüyle anlamlı öğrenmeyi geliştirmeyi, onların derinlemesine düşünmelerine ve olgunlaşmalarına yardımcı olmayı amaçlamalıdır.

Öğrenme şunlarla bağlantılıdır:

  • Sosyalleşme
  • Yaratıcılık
  • Benlik saygısı
  • İletişim
  • Sorumluluk
  • Özerklik
  • Çatışma çözümü
  • Katılım
  • Anlamlılık
  • Duygular ve yönetimi

Bazı grup dinamiği örnekleri…

Şu anda ergenler için, amaçlanan hedeflere göre sınıflandırılmış çok sayıda grup dinamiği bulunmaktadır. Bunlar, özellikleri, süreleri, etkinlikleri ve karmaşıklıkları açısından çok çeşitli olabilir.

Dolayısıyla amacı “buzları kırmak” olan, yani grup üyelerinin kendilerini birbirleriyle tanıştırarak birbirlerini daha iyi tanımaları olan dinamikler vardır. Örneğin, grubun her üyesinin kısa bir anketi yanıtlayarak kendisini diğer üyelere tanıttığı “başlangıç ​​noktası” olarak adlandırılan bir dinamik. İkincisi adınız, en sevdiğiniz renk, bir kalite, bir kusur, bir fren ve bir erdem gibi sorular içerebilir.

Kişilerarası çatışmaların bazen temelinde yatan iletişim süreçleriyle ilişkili olarak gruplar içinde neler olduğunu yansıtmayı amaçlayan başka dinamikler buluyoruz. Bu anlamda dinamikler çok kullanışlıdır. Örneğin “telsiz telefon” veya “sosyogram” ı ele alalım.

Öte yandan, “Beyin fırtınası veya beyin fırtınası” veya “Sempozyum” gibi dinamikler, grup içinde daha iyi bir organizasyon ve daha iyi bir fikir birliği sağlamak için görevlerin ve sorumlulukların dağılımına yöneliktir.

Edward de Bono’nun “Altı Şapkalı Düşünme” dinamiği veya rol oyunu gibi, çatışma çözümüne ve davranış değişikliğine odaklanan gençler için grup dinamikleri de vardır. Empati, kendinizi diğerinin yerine koymak ve bir sorunu veya durumu yorumlamak için farklı bakış açıları düşünmek gibi işin bu yönleri.

Bazı son düşünceler

Ergenler için iyi uygulanan herhangi bir grup dinamiği her zaman çok olumlu olacaktır. Aslında, esas olarak sosyal, ahlaki ve aksiyolojik davranışlar ve tutumlar ile ilgili olarak öğrenmeyi geliştirmeye yardımcı olur. Ergenlerde doğru gelişim ve olgunlaşmayı sağlamak için temel öğrenmedir.

Kısacası: Gençlerin davranışlar ve sonuçları üzerine düşünebildiği durumlar yaratabilmek çok önemlidir.

Ergenlerde duygusal zekanın geliştirilmesi Ergenlerde duygusal zeka, eğitim açısından en çok üzerinde çalışmamız gereken faktörlerden biridir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu