Gizlilik Politikası

TR Okul veri korumasına büyük önem vermektedir. Kişisel verileriniz yürürlükteki veri koruma düzenlemelerine, özellikle AB Genel Veri Koruma Yönetmeliğine (GDPR) uygun olarak toplanır ve işlenir. Yukarıdaki portalı size sunabilmek için kişisel verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Bu beyan, verilerinizin nasıl ve hangi amaçla toplandığını ve kullanıldığını ve kişisel verilerle bağlantılı olarak hangi seçeneklere sahip olduğunuzu açıklar.

Bu web sitesini kullanarak, bu veri koruma beyanına uygun olarak verilerinizin toplanmasını, kullanılmasını ve aktarılmasını kabul etmiş olursunuz.

1 Sorumluluk

GDPR anlamı dahilinde kişisel verilerinizin toplanmasından, işlenmesinden ve kullanılmasından sorumludur

TR Okul
İstanbul/Türkiye
e-posta: bilgi@trokul.com

Verilerinizin bir bütün olarak veya bireysel önlemler için bu veri koruma düzenlemelerine uygun olarak toplanmasına, işlenmesine veya kullanılmasına itiraz etmek istiyorsanız, yukarıda belirtilen sorumlu kuruluşa itirazınızı iletebilirsiniz.

Bu veri koruma bildirimini istediğiniz zaman kaydedebilir ve yazdırabilirsiniz.

2 Web sitesinin genel kullanımı

2.1 Verilere erişim

Bu web sitesini kullandığınızda hakkınızda bilgi topluyoruz. Kullanım davranışınız ve bizimle etkileşimleriniz hakkında otomatik olarak bilgi toplar ve bilgisayarınız veya mobil cihazınızla ilgili verileri kaydederiz. Online teklifimiz her erişim hakkında veri topluyor, kaydediyor ve kullanıyor. Erişim verileri şunları içerir:

 • Erişilen dosyanın adı ve URL’si,
 • Erişim tarihi ve saati,
 • aktarılan veri miktarı,
 • Başarılı erişim bildirimi (HTTP yanıt kodu),
 • Tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi,
 • Yönlendiren URL (yani daha önce ziyaret edilen sayfa),
 • IP adresi ve istekte bulunan sağlayıcı.

Yasadışı kullanımdan şüphelenmek için makul nedenler varsa günlük verilerini geriye dönük olarak kontrol etme hakkımızı saklı tutarız. Güvenlik amacıyla veya hizmetlerin sağlanması veya bir hizmetin faturalandırılması için gerekliyse IP adreslerini günlük dosyalarında sınırlı bir süre saklarız. B. Tekliflerimizden birini kullanırsanız. Sipariş işlemini iptal ettikten veya ödeme aldıktan sonra, güvenlik nedeniyle artık gerekli değilse IP adresini sileceğiz. Web sitemizin kullanımı ile ilgili olarak belirli bir suç şüphemiz varsa IP adreslerini de kaydederiz.

2.2 Yasal dayanak ve saklama süresi

Yukarıdaki paragraflar uyarınca veri işlemenin yasal dayanağı GSYİH Maddesidir. Veri işleme konusundaki çıkarlarımız özellikle web sitesinin işleyişini ve güvenliğini sağlamak, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandığını araştırmak ve web sitesinin kullanımını kolaylaştırmaktır.

Özel olarak belirtilmedikçe, kişisel verileri yalnızca izlenen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece saklarız.

3 Veri konusu olarak haklarınız

Yürürlükteki yasalara göre, kişisel verilerinizle ilgili çeşitli haklarınız vardır. Bu hakları iddia etmek istiyorsanız, lütfen isteğinizi Bölüm 1’de verilen adrese e-posta veya posta ile, kendinizi açıkça tanımlayarak gönderin.

Aşağıda haklarınızla ilgili genel bir bakış bulacaksınız.

3.1 Onay ve bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğine ilişkin herhangi bir zamanda bizden onay alma hakkına sahipsiniz. Bu durumda, hakkınızda saklanan kişisel veriler ve bu verilerin bir kopyası hakkında bizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca, aşağıdaki bilgilere erişim hakkı vardır:

 1. işleme amaçları;
 2. işlenen kişisel veri kategorileri;
 3. kişisel verilerin açıklandığı veya açıklanacağı alıcılar veya alıcı kategorileri, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar;
 4.  mümkünse, kişisel verilerin saklanacağı planlanan süre veya bu mümkün değilse, bu süreyi belirleme kriterleri;
 5. kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu kişi tarafından işlemenin kısıtlanması veya bu işleme itiraz hakkı;
 6. denetim makamına şikayette bulunma hakkı;
 7. kişisel veriler sizden toplanmazsa, verilerin kaynağı hakkında mevcut tüm bilgiler;
 8. 22 nci Maddenin 1. ve 4. paragrafları uyarınca GSYİH’ya göre profil oluşturma da dahil olmak üzere otomatik karar vermenin varlığı ve – en azından bu durumlarda – söz konusu mantık ve bu işlemin sizin için kapsamı ve amaçlanan etkileri hakkında anlamlı bilgiler.

Kişisel veriler üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılırsa, aktarımla ilgili olarak 46. GDPR uyarınca uygun garantiler hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

3.2 Düzeltme hakkı

Sizinle ilgili yanlış kişisel verileri derhal düzeltmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. Amaçlarını göz önünde bulundurarak, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

3.3 Silme hakkı

Bizden kişisel verilerinizi hemen silmeyi isteme hakkına sahipsiniz ve aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse kişisel verileri derhal silmek zorundayız:

 1. Kişisel veriler artık toplanma veya başka şekilde işlenme amaçları için gerekli değildir.
 2. İşlemin Madde 6 (1) GDPR (a) veya Madde 9 (2) (a) GDPR uyarınca yapıldığı rızanızı geri çekersiniz ve bu işlem için başka bir yasal dayanak yoktur.
 3. İşleme Madde 21 (1) GDPR’ye göre itirazda bulunuyorsunuz ve işleme için geçersiz bir meşru gerekçe yok veya Madde 21 (2) GSYİH’ye göre işleme itiraz ediyorsunuz.
 4. Kişisel veriler yasadışı olarak işlendi.
 5. Kişisel verilerin silinmesi, Birlik yasalarına veya tabi olduğumuz üye ülkelerin yasalarına göre yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.
 6. Kişisel veriler, GDPR Madde 8 (1) uyarınca sunulan bilgi toplumu hizmetleriyle ilgili olarak toplanmıştır.

Kişisel verileri herkese açık hale getirdiysek ve bunları silmek zorunda kalırsak, kişisel verileri işleyen veri işlemeden sorumlu olanları bilgilendirmek için mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini dikkate alarak teknik olanlar da dahil olmak üzere uygun önlemleri alırız, bu kişisel verilere olan tüm bağlantıları silmelerini veya bu kişisel verileri kopyalamasını veya çoğaltmasını istemiş olduğunuz.

3.4 İşlemenin kısıtlanması hakkı

Aşağıdaki koşullardan biri karşılanırsa işlemeyi kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz:

 1. kişisel verilerin doğruluğunu, kişisel verilerin doğruluğunu doğrulamamıza izin veren bir süre için itiraz ederseniz.

3.5 Veri taşınabilirliği hakkı

Sizinle ilgili kişisel verileri yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma hakkına sahipsiniz ve bu verileri bizden herhangi bir engel olmadan sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkına sahipsiniz.

Paragraf 1’e göre veri taşınabilirliği hakkınızı kullanırken, kişisel verilerin teknik olarak mümkün olduğu sürece doğrudan bizden sorumlu başka bir kişiye iletilmesini sağlama hakkına sahipsiniz.

3.6 İtiraz hakkı

Özel durumunuzdan kaynaklanan nedenlerle, 6. madde 1 paragraf e veya f GDPR’ye dayanarak sizinle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkınız vardır; bu, bu hükümlere dayalı profil oluşturma için de geçerlidir. Kişisel verilerinizi, çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi aşan korumaya değer işleme için zorlayıcı nedenler kanıtlayamadıkça veya işlem yasal talepleri iddia etmek, uygulamak veya savunmak için hizmet etmedikçe artık kişisel verileri işlemiyoruz.

3.7 Profil oluşturma dahil otomatik kararlar

Sizi yasal olarak etkileyen ya da benzer şekilde önemli ölçüde etkileyen otomatik profil işleme esaslı bir karara tabi tutulmama hakkına sahipsiniz.

3.8 Veri koruma yasası uyarınca rızasını geri çekme hakkı

Daha yüksek bir yasa izin vermediği veya gerektirmediği sürece, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz.

3.9 Denetim makamına şikayette bulunma hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasa dışı olduğuna inanıyorsanız, özellikle ikamet ettiğiniz üye ülkede, işyerinizde veya ihlal edildiği iddia edilen yerde olmak üzere bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

4 Veri güvenliği

Geçerli veri koruma yasaları ve teknik seçenekler çerçevesinde verilerinizin güvenliğini sağlamak için her türlü çabayı gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz bizimle şifrelenecektir. Bu, siparişleriniz ve müşteri girişi için geçerlidir. Kodlama sistemi SSL kullanıyoruz, ancak İnternet’teki veri iletiminin

Verilerinizi güvence altına almak için, en son teknolojiye uyum sağlamaya devam ettiğimiz teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini uyguluyoruz.

Ayrıca teklifimizin belirli zamanlarda sunulacağını garanti etmiyoruz; Kesintiler, kesintiler veya arızalar göz ardı edilemez. Kullandığımız sunucular düzenli olarak dikkatli bir şekilde yedeklenir.

5 Otomatik karar verme

Toplanan kişisel verilere dayalı otomatik bir karar verme yöntemi yoktur.

6 Verilerin üçüncü taraflara ifşa edilmesi, AB üyesi olmayan ülkelere veri aktarımı yok

Temel olarak, kişisel verilerinizi sadece üniversitemizde kullanıyoruz. Üçüncü tarafların sözleşmelerin (ör. Hizmet sağlayıcılar) yerine getirilmesi durumunda ve bu kişisel veriler yalnızca iletimin ilgili hizmet için gerekli olduğu ölçüde alınacaktır. Veri işlemenin belirli bölümlerini dış kaynak kullanmamız durumunda (“sipariş işleme”) sözleşmeli işlemcileri kişisel verileri yalnızca veri koruma yasalarının gerekliliklerine uygun olarak kullanmaya ve veri sahibinin haklarının korunmasını sağlamaya mecbur tutarız. Bu beyanda belirtilen durumlar dışında AB dışındaki yerlere veya kişilere veri aktarımı gerçekleşmez ve planlanmaz.

7 Online form

Bize iletişim formları, kayıt formları ve benzer web siteleri aracılığıyla sunucularımız aracılığıyla gönderebileceğiniz kişisel veriler sadece sizin izninizle kabul edilecek ve sadece formlarda belirtilen amaca hizmet edecektir. Lütfen formlardaki ilgili bilgilere dikkat edin.

Kişilerinizi daha da korumak için onay vermedikçe, kişisel verileriniz amaç yerine getirildikten sonra silinecektir.

Gelecek için rızanızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunu yapmak için lütfen sorumlu kurumla iletişime geçin. Ardından verileriniz hemen silinecektir.

8 Haber bülteni

Haber bültenlerimizden birine web sitemizdeki e-posta adresinizle kayıt yaptırırsanız, e-posta adresinizi yalnızca aboneliğinizi iptal edene kadar size haber bültenimizi göndermek için kullanırız. Bültende verilen bağlantıyı kullanarak veya bize bir mesaj göndererek istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bağlantı, e-posta veya başka yollarla abonelikten çıkabilirsiniz.

9 Search Console

TR Okul web sitesinde kullanıcı sorularının istatistiksel olarak değerlendirilebildiği Search Console analiz yazılımı kullanılmaktadır.  Search Console, sizi anonim bir biçimde, sayfalarımızın geri dönen kullanıcısı olarak tanımlamak için bilgisayarınızda birkaç çerez ayarlar. Ayrıca Search Console, kullanılan tarayıcı, işletim sistemi ayarları, giriş ve çıkış sayfaları ve kalış süresi hakkında bilgi toplar.

10 Google Analytics

Koblenz Üniversitesi · Landau, meşru menfaatlerimize dayanarak Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır (örn. Online teklifimizin 6 Paragraf 1 litre anlamında analiz, optimizasyon ve ekonomik işleyişine olan ilgi). Google “). Google Analytics, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analizini sağlayan “çerezler”, metin dosyaları kullanır. Çerez tarafından bu web sitesinin site ziyaretçileri tarafından kullanımı hakkında oluşturulan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır.

Google, Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında sertifikalıdır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ) uyma garantisi sunar .

KoblenzLandau Üniversitesi, Google Analytics’i yalnızca etkinleştirilmiş IP anonimleştirme ile kullanır. Bu, kullanıcının IP adresinin Google tarafından Avrupa Birliği üyesi devletlerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer akit hallerinde kısaltıldığı anlamına gelir. Tam IP adresi yalnızca ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılır ve istisnai durumlarda burada kısaltılır.

Bizim adımıza, Google bu bilgileri web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve bize web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak için kullanacaktır.

Google Analytics’in bir parçası olarak tarayıcınız tarafından aktarılan IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecek. Tarayıcı yazılımınızı buna göre ayarlayarak çerezlerin depolanmasını önleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu web sitesinin tüm işlevlerini tam olarak kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirerek Google’ın çerez tarafından oluşturulan verileri ve web sitesini kullanımınızla (IP adresiniz dahil) kullanımıyla ilişkili olmasını ve bu verileri Google tarafından işlemesini de önleyebilirsiniz. ve yükleyin: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Tarayıcı eklentisine veya mobil cihazlardaki tarayıcılarda alternatif olarak, Google Analytics’in gelecekte bu web sitesinde veri toplamasını engelleyecek bir devre dışı bırakma çerezi ayarlamak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Google tarafından verilerin kullanımı, ayar ve itiraz seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında ( https://policies.google.com/technologies/ads ) ve Google tarafından reklamların görüntülenmesi ayarlarında (https: // bulabilirsiniz. adssettings.google.com/authenticated ).

11 Google AdWords ve dönüşüm ölçümü

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 hizmetlerini meşru menfaatlerimize dayanarak kullanırız (örn. 6 (1) (f) GDPR anlamında online teklifimizin analizi, optimizasyonu ve ekonomik işleyişine olan ilgi) , ABD, (“Google”).

Google, Gizlilik Kalkanı Anlaşması kapsamında sertifikalıdır ve bu nedenle Avrupa veri koruma yasasına ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ) uyma garantisi sunar .

Reklamları Google reklamcılık ağına (ör. Arama sonuçlarında, videolarda, web sitelerinde vb.) Yerleştirmek için Google “AdWords” online pazarlama sürecini kullanıyoruz, böylece reklamlarla ilgilendiği varsayılan kullanıcılara gösterilecek. Bu, yalnızca potansiyel olarak ilgi alanlarına karşılık gelen reklamları olan kullanıcılara sunmak için online teklifimizin içinde ve içinde reklamları daha hedefli bir şekilde görüntülememizi sağlar. Örneğin, bir kullanıcıya diğer online tekliflerle ilgilendiği ürünler için reklamlar gösterilirse buna “yeniden pazarlama” denir. Bu amaçlar için, Google reklamcılık ağının etkin olduğu diğer web sitelerimizi ve diğer web sitelerini ziyaret ettiğinizde, Google doğrudan Google’dan bir kod yürütür ve (yeniden) pazarlama etiketlerinden (görünmez grafikler veya kodlar, web sitelerinde “web işaretçileri” olarak da bilinir). Onların yardımıyla, bireysel bir çerez, yani küçük bir dosya, kullanıcının cihazında saklanır (çerezler yerine karşılaştırılabilir teknolojiler de kullanılabilir). Bu dosya, kullanıcının hangi web sitelerini ziyaret ettiğini, hangi içeriği ilgilendiğini ve hangi teklifleri tıkladığını, ayrıca tarayıcı ve işletim sistemindeki teknik bilgileri, web sitelerini, ziyaret süresini ve online teklifin kullanımıyla ilgili diğer bilgileri not eder.

Ayrıca bireysel bir “dönüşüm çerezi” alırız. Çerezlerin yardımıyla elde edilen bilgiler Google tarafından bizim için dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Ancak, yalnızca reklamımızı tıklayan ve dönüşüm izleme etiketli bir sayfaya yönlendirilen anonim toplam kullanıcı sayısını öğreniyoruz. Ancak, kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek herhangi bir bilgi almıyoruz.

Kullanıcıların verileri Google reklamcılık ağı içinde takma adla işlenir. Bu, Google’ın örneğin kullanıcının adını veya e-posta adresini kaydetmediği ve işlemediği, ancak ilgili verileri takma ad kullanıcı profilleri dahilinde çerezle ilgili bir şekilde işlediği anlamına gelir. Google’ın bakış açısından, reklamlar belirli bir şekilde tanımlanmış bir kişi için değil, bu çerez sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın çerez sahibi için yönetilir ve görüntülenir. Bir kullanıcı Google’ın bu takma adlandırma olmadan verileri işlemesine açıkça izin vermişse bu geçerli değildir. Kullanıcılar hakkında toplanan bilgiler Google’a aktarılır ve Google’ın ABD’deki sunucularında depolanır.

Google tarafından verilerin kullanımı, ayar ve itiraz seçenekleriyle ilgili daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma beyanında ( https://policies.google.com/technologies/ads ) ve Google tarafından reklamların görüntülenmesi ayarlarında (https: // bulabilirsiniz. adssettings.google.com/authenticated ).

12 YouTube

Denetleyici, YouTube bileşenlerini bu web sitesine entegre etti. YouTube, video yayıncılarının video klipleri ücretsiz olarak yayınlamalarını ve diğer kullanıcıların ücretsiz olarak görüntüleme, değerlendirme ve yorum yapmalarını sağlayan bir İnternet video portalıdır. YouTube her tür videonun yayınlanmasına izin verir, bu yüzden tam film ve TV programları değil, aynı zamanda kullanıcıların kendileri tarafından oluşturulan müzik videoları, fragmanlar veya videolar İnternet portalı üzerinden çağrılabilir.

Bu web sitesinin denetleyici tarafından işletilen ve bir YouTube bileşeninin (YouTube videosu) entegre edildiği sayfalarından birine her erişildiğinde, ilgili kişinin bilgi teknolojisi sistemindeki İnternet tarayıcısı ilgili YouTube bileşeni tarafından otomatik olarak etkinleştirilir. YouTube’dan ilgili YouTube bileşeninin bir temsilini indirmeniz istenir. YouTube hakkında daha fazla bilgiyi https://www.youtube.com/yt/about/de/ adresinde bulabilirsiniz . Bu teknik sürecin bir parçası olarak, YouTube ve Google, web sitemizin hangi alt sayfasının veri konusu tarafından ziyaret edildiğinin farkındadır.

Veri konusu aynı anda YouTube’da oturum açarsa, YouTube, bir YouTube videosu içeren bir alt sayfayı çağırarak web sitemizin hangi belirli alt sayfasını ziyaret ettiğini tanır. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve ilgili kişinin ilgili YouTube hesabına atanır.

YouTube ve Google, veri konusu web sitemize erişirken aynı anda YouTube’da oturum açarsa, veri bileşeni web sitemizi ziyaret ettiği her zaman YouTube bileşeni aracılığıyla bilgi alır; bu, kişinin bir YouTube videosunu tıklayıp tıklamadığına bakılmaksızın gerçekleşir. Veri sahibi bu bilgilerin YouTube ve Google’a iletilmesini istemiyorsa, web sitemize erişmeden önce YouTube hesaplarından çıkış yaparak iletimi engelleyebilir.

Https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ adresinde bulunan YouTube tarafından yayınlanan veri koruma düzenlemeleri , kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından toplanması, işlenmesi ve kullanımı hakkında bilgi sağlar.

13 Google Haritalar

Bu web sitesi Google Inc.’den Google Maps ürününü kullanmaktadır. Bu web sitesini kullanarak, Google Inc, temsilcileri ve üçüncü taraflar tarafından otomatik olarak toplanan verilerin toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını kabul edersiniz. Google Haritalar’ın kullanım koşulları “Google Haritalar’ın kullanım koşulları” altında bulunabilir.

14 Sosyal ağlardaki varlık

TR Okul; Facebook, Twitter, Xing, Linkedin ve Youtube sosyal ağlarında online olarak faaliyet göstermektedir.

Bu profilleri ziyaret ettiğinizde, Avrupa Birliği dışındaki kullanıcıların verilerinin işlenebileceğini belirtmek isteriz, bu da daha düşük düzeyde veri koruması olduğu anlamına gelir. Önceden veri koruma endişeleriniz varsa, lütfen bu profili ziyaret etmeyin.

Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi, kullanıcılar için etkili bilgiler ve kullanıcılarla iletişim konusunda meşru menfaatlerimize dayanmaktadır. 

İlgili veri işleme, bu sosyal ağların dış operatörleri tarafından ve veri koruma beyanları temelinde gerçekleştirilir. Lütfen ilgili işlem yöntemleri hakkında bilgi edinin.

Bilgi talepleri ve hakların iddiası için, bunların en iyi şekilde doğrudan Sosyal Ağların operatörleri ile iddia edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz, çünkü yalnızca kullanıcı verilerine erişimleri vardır ve buna göre hareket edebilirler. Gerekirse, sizden talep etmenizi isterseniz, aynı ölçüde bir talepte bulunarak haklarınızı kullanma konusunda size destek olabiliriz.

15 Veri koruma görevlisi

Veri koruma ile ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen iletişim sayfasından bize başvurun.

16 Veri koruma düzenlemelerindeki değişiklikler

Veri koruma düzenlemelerimizi her zaman mevcut yasal gerekliliklere uyacak şekilde ayarlama veya veri koruma beyanında hizmetlerimizde değişiklikler uygulama hakkını saklı tutarız. Topladığımız kişisel verilerin korunmasını takip etmek için bu veri koruma politikasını düzenli olarak okumanızı öneririz. Hizmeti kullanmaya devam ederek, bu gizlilik politikasını ve güncellenmesini kabul etmiş olursunuz.

17 Geçerlilik

Veri koruma beyanı şu anda geçerlidir ve en son 7 Kasım 2019’da değiştirilmiştir.

Başa dön tuşu
Kapalı