Gizlilik Politikası

Kişisel verilerin gönderilmesi ve saklanması

TR Okul tarafından sunulan ürünler ve hizmetler hakkında iletişim kurmak ve bilgi almak için kişisel verilerin gönderilmesi zorunludur. Veri sahibi en az 14 yaşında olmalıdır.

Talep edilen kişisel verileri sağlamamak veya bu veri koruma politikasını kabul etmemek, TR Okul tarafından sunulan ürün ve hizmetlere abone olmanın, kaydolmanın veya bilgi almanın imkansız olduğu anlamına gelir.

Kişisel verilerin korunması ile ilgili 15/2004 tarihli ve 15 Aralık tarihli Kanun uyarınca, kayıt sonucunda elde edilen kişisel verilerin TR Okul firmasına ait bir dosyada yer alacağını sizlere bildiriyoruz.

Sağlanan verilerin doğruluğu ve doğruluğu

Bilgileri TR Okul’a gönderen kullanıcı, içerdiği verilerin gerçekliğinden ve doğruluğundan yalnızca sorumludur, TR Okul bu konuda herhangi bir sorumluluktan muaftır.

Kullanıcı, kişisel verilerin doğruluğunu, geçerliliğini ve gerçekliğini her halükarda garanti eder ve bunlara yanıt verir ve bunları güncel tutmayı taahhüt eder.

Kullanıcı, kayıt veya abonelik formunda eksiksiz ve doğru bilgi vermeyi kabul eder.

TR Okul, kendisi veya başka herhangi bir kaynak tarafından derlenmemiş bilgilerin doğruluğunu garanti etmez, bu nedenle bu bilgilerin kullanımından doğabilecek herhangi bir hasara ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

TR Okul tarafından sağlanan bilgilerdeki hatalar, kusurlar veya eksikliklerden dolayı kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir kayıp veya hasardan, söz konusu bilgilerin dışındaki kaynaklardan geldiğinde sorumluluktan muaftır. şirket.

Verilerin üçüncü şahıslara aktarılması

TR Okul SL kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarmayacaktır. Ancak aksi takdirde, kullanıcının onayını isteyen bir iletişim yapılacaktır.

Erişim, düzeltme, iptal ve itiraz haklarının kullanılması için bilgi@trokul.com

BT güvenlik önlemleri

TR Okul şirketi, 1720/2008 hükümlerine uygun olarak, yasal olarak gerekli olan kişisel verilerin korunması güvenlik seviyelerini benimsemiştir.

Bununla birlikte, gizli bilgilerin şifrelenmesine yönelik yazılım, kişisel bilgilere erişimin kontrolü, bunları yapan kullanıcılar gibi teknik önlemlere ek olarak en son nesil güvenlik duvarları gibi başka ek araçlara da sahiptir. Süresi dolan kısıtlamalara, güvenlik politikalarına, kullanıcılara ve şifrelere ve TR Okul’a sağlanan kişisel verilerin kötüye kullanımını, değiştirilmesini, yetkisiz erişimini ve çalınmasını önlemeyi amaçlayan diğer sistemlere tabidir.

TR Okul, bu elektronik sistemin operasyonel işleyişinde şirketten bağımsız nedenlerden kaynaklanan parazit, ihmal, kesinti, bilgisayar virüsleri, telefon arızaları veya bağlantı kesilmelerinden kaynaklanan herhangi bir hasar veya hasardan sorumlu tutulamaz.

Telefon hatlarının eksik veya aşırı yüklenmesinden veya Bilgi İşlem Merkezi, İnternet sistemi veya diğer elektronik sistemlerin aşırı yüklenmesinden kaynaklanan bu elektronik sistemin kullanımında meydana gelebilecek gecikmelerden veya tıkanmalardan da sorumlu tutulamaz, TR Okul şirketinin kontrolü dışındaki meşru olmayan izinsiz girişler nedeniyle üçüncü şahısların neden olabileceği zararlar

Kabul ve onay

Kullanıcı, bu Veri Koruma Politikasında belirtilen şekilde ve amaçlarla kişisel verilerin korunmasına ilişkin koşullardan haberdar olduğunu, bunların TR Okul tarafından işlenmesine izin verdiğini ve kabul ettiğini beyan eder. Kişisel.

TR Okul, mevcut politikayı yeni yasal veya hukuksal gelişmelerin yanı sıra endüstri uygulamalarına uyarlamak için değiştirme hakkını saklı tutar.


Bu durumda TR Okul, yapılan değişiklikleri makul bir süre ile bu sitede duyuracaktır.

Başa dön tuşu