Öğrenme Becerileri

Grup Çalışmasının Faydaları

Kendi başınıza çalışmak bazen daha kolay gelebilir. Verimli olabilir, proje üzerinde kendi zamanınızda çalışabilir, tüm süreçleri kontrol edebilirsiniz.

Yine de grup çalışmasına katılmak için bazı iyi nedenler var. İster öğretmeniniz veya patronunuz tarafından size dayatılmış olsun, isterse arkadaşlarınızla düzenlediğiniz bir çalışma grubu olsun, grup çalışması, bilgi ve konular hakkındaki anlayışınızı derinleştirmenize yardımcı olabilir.

Aşağıda, grup çalışmasının altı önemli faydasını özetledim.

1. Çeşitli bakış açıları elde edersiniz

Bir grupta çalışmak, konuları başkalarının bakış açısından incelemenizi sağlar. Bir konuyu tartışmanız ve onu nasıl ele alacağınız konusunda müzakere etmeniz gerektiğinde, diğer insanların fikirlerini dinlemek zorunda kalırsınız. Onların fikirleri daha sonra kendi düşüncenizi etkileyecek ve ufkunuzu genişletecektir. Grup üyeleriniz sadece öğrenci arkadaşları değil, aynı zamanda öğretmenlerinizdir.

Grup çalışmasının amacı, sosyal olmanın öğrenmeyi önemli ölçüde geliştirmesidir. Sadece başkalarının bakış açılarını duymakla kalmaz, aynı zamanda onların bakış açılarını kendi düşüncelerinizle karşılaştırmalı, karşılaştırmalı ve bütünleştirmelisiniz. Belki bir başkasının bakış açısı fikrinizi değiştirir veya kendi fikirlerinizde zayıflıklar gösterir. Sadece başkalarıyla ilişki kurarak bakış açınız değişebilir.

Buradaki amaç, sadece bakış açınızı değiştirmek değil, aynı zamanda onu keskinleştirmek. Takım üyeleriniz, fikrini değiştirmek istediğiniz rakipler değildir. Onlar, grubun nihai, paylaşılan, perspektifinin, işbirliğinin bir sonucu olarak daha keskin, daha zengin ve daha dinamik olduğu bir konu hakkında ortak bir anlayış geliştirmeye çalıştığınız bir projede işbirliği yapıyorlar. Grup çalışması, eleştirel düşünme becerilerinizi geliştirmek ve sizi daha keskin bir düşünür yapmak için harikadır.

Bu nedenle, bir grupta bir sonraki çalışmanızda şunu unutmayın: Başkalarının bakış açılarını dinleyin ve onların görüşlerinin sizinkini nasıl keskinleştirebileceğini görün. Görüşünüzün şekillendirilebilir olduğunu ve etkileşim sonucunda değişmesi gerektiğini unutmayın. Grup sürecinin sonunda, başlangıçta olduğundan daha akıllı ve daha anlayışlı olacaksın.

2. Kelime bilginizi geliştirirsiniz

İkinci dil öğreniminde, başkalarıyla etkileşim, öğrenmenin en iyi yolu olarak kabul edilmektedir. İngilizce öğretmenlerinin konumlandırılmış öğrenme hakkında konuştuklarını sık sık duyacaksınız. Bu durum bir İngilizce öğrencisinin sosyal bir duruma atıldığı ve sosyal durumda başarılı bir şekilde gezinmek için İngilizce etkileşime girmeye zorlandığı zamandır. Bu görevin amacı, öğrenciyi dilin gerçek hayatta nasıl çalıştığını zorlamaktır.

Farkında olmayabilirsiniz. Fakat aynı şey tüm grup çalışması durumlarında sizin için geçerli. İngilizce ana diliniz olsa bile, başkalarıyla etkileşime girmeye zorlandığınızda onların bir konu hakkında nasıl daha etkili konuştuklarını öğrenirsiniz. Bir fenomeni açıklamada etkili olan kelimeleri ve cümleleri öğrenecek ve bakış açınızı başkalarına açıklamada etkisiz görünen kelimeleri ve cümleleri atmayı öğreneceksiniz.

Grup çalışması sürecinin sonunda, kavramları yeni bir şekilde açıklamaya başlayabilirsiniz. Ayrıca konu açıklamalarınıza yeni kelimeleri ve cümleleri de entegre edebilirsiniz. Bir grup projesinin sonunda, konuyu bir sınıfa veya öğretmene sunduğunuzu ve bir grupta çalışmadan önce aklınıza bile gelmeyecek kelime ve cümleleri kullanmaya başladığınızı hayal edin. Öğretmeniniz gelişmiş kelime haznenizden etkilenecek ve notlarınızı artırma yolunda ilerleyeceksiniz.

3. Öğretmeyi öğrenirsiniz

Bazen grupta uzmansın. Konu hakkında doğru zihniyete sahip değilseniz, bu sinir bozucu olabilir. Bununla birlikte, bir gruptaki en bilgili kişi olmak, grup çalışmasından çok fazla şey almayacağınız anlamına gelmez.

Bir grup içinde öğretmen olmak, bilginizi geliştirmenizi gerektirir. Neyin bilinmesi gerektiğini bildiğinizi düşünseniz bile, yine de bu bilgiyi insanlara onlara mantıklı gelecek şekilde öğretecek kadar organize edebilmeniz gerekecektir.

Meslektaşlarınıza bilgi öğretme sürecinin bir parçası olarak, kavramları yönetmesi kolay adımlara ayırmanız gerektiğini göreceksiniz. Jerome Bruner, bir öğretmenin bilgiyi ısırık büyüklüğünde parçalar halinde nasıl sunduğunu açıklamak için ‘iskele’ terimini kullandı. Öğrenci, bir konuyu kendi başına tam olarak anlayabilmek için tüm bilgileri biriktirene kadar küçük bilgiler sunmaya devam edeceksiniz.

Yani, ekip üyelerinizden daha bilgili olsanız bile, yine de grup çalışmasından çok şey elde edeceksiniz. Bir konu hakkındaki anlayışınızı keskinleştirecek ve sizi daha önce olduğundan daha fazla uzman yapacaktır!

4. Kişilikleri yönetmeyi öğrenirsiniz

Pek çok insanın grup çalışmasında alay etmelerinin ana nedenlerinden biri, çatışabileceğiniz insanlarla çalışmak zorunda olmanızdır.

Bunun nedeni, yalnızca kişilik farklılıklarınız olması olmayabilir. Ayrıca birbiriyle yarışan öğrenme tercihleriniz olabilir. Bir grup üyesi sessiz, kitapsever ve içe dönük bir öğrenciyse, diğeri gürültülü ve konuşkan bir öğrenciyse, öğrenme yaklaşımlarında bir çatışma olabilir. Bu durum bir grupta sorunlara neden olabilir.

Bu meydan okumanın yolu, zihniyetinizi değiştirmektir. Kişilik çatışmaları olan bir gruptaysanız, grup öğrenme senaryosunu insanları yönetmenin değerli gerçek yaşam becerisini geliştirme şansınız olarak görün. Bu durum işyerinde uyum için gerekli bir beceridir, ama aynı zamanda gerçek hayatınızda: çoğu aile, her şükran günü yemeğinde yarışan kişilikler yaşar!

Bir grup çalışması durumunda dizginleri ele almak ve rakip kişilikler arasında bir yol bulmak sizi çok daha iyi bir insan yapar. Böyle bir zorluğun içinden geçen bazı yollar, dönüşümlü ekip rollerinin belirlenmesini içerebilir.

Ekip rolleri şunları içerebilir: not alıcı, zaman tutucusu, kaynak araştırmacısı ve koordinatör. Notu alan kişi, tartışılan her şeyin yazılmasını sağlayabilir; zaman tutucu, grubun görevde kalmasını ve tüm görevleri zamanında tamamlamasını sağlar, kaynak araştırmacısı ekip için daha derin bilgiler toplamak için interneti ve kütüphaneyi kullanır ve koordinatör tüm ekip üyelerinin fikirlerinin duyulmasını sağlar. Grup her buluştuğunda bu rolleri değiştirmeye çalışın.

5. Yeteneklerden yararlanabilirsiniz

Sık sık arkadaşlarımıza göre farklı becerilerimiz olduğunu görürüz. Aslında, öğrenmeye farklı yaklaşımlarımız da olabilir! Bu beceri çeşitliliği, grup çalışmasının büyük bir faydası olabilir.

Belirli görevlerde daha yetenekli olan ekip üyeleriyle olan etkileşimleriniz, size kendinizi geliştirme fırsatı verir. Grup sunumlarını yaratıcı bir şekilde bir araya getirmede mükemmel olan ekip üyesi, tüm gruba nihai ürünün nasıl geliştirileceği konusunda ipuçları verebilir. Araştırma konusunda yetenekli olan ekip üyesi, grubun misyonunu geliştirmek için veri toplamada grubu destekleyebilir.

Amacınızın yaratıcı görevleri yaratıcı kişiye ve araştırma görevlerini araştırma gurusuna devretmek olmaması gerektiğini unutmayın. Amacınız, gruptaki uzmanların, gruptaki diğer üyelere kendi yetenek alanlarında daha iyi olma stratejilerini öğretmelerini sağlamak olmalıdır.

Grup çalışmasını, diğerlerinin yeteneklerini gözlemlemek ve onlardan öğrenmek için bir fırsat olarak kullanırsanız, projeyi tek başınıza yaptığınızdan daha büyük becerilere sahip olursunuz. Akranlardan bir şeyler öğrenme fırsatını kucaklayın, benzersiz yeteneklerini görün ve stratejilerini öğrenin. İster yeni bir çalışma ipucu isterse daha iyi bir konuşmacı olmanın içgörüsü olsun, yetenekli ekip üyelerinizden öğrenmek için bu fırsatlara dikkat edin.

6. Müzakere etmeyi öğrenirsiniz

Grup çalışmasının benim için en sinir bozucu yanlarından biri, bazen grup projesinin nihai ürününün tam olarak istediğim şey olmamasıdır. Bir mükemmeliyetçi için, son bir grup değerlendirme sunumunda, en iyisi olduğunu kabul etmediğiniz fikirleri ve perspektifleri görmek zordur.

Bununla birlikte, bu sonuç, sürece dahil edilen grup çalışmasının arzu edilen bir yönüdür. Başkasının fikirlerinin paylaşılan bir projenin parçası olmasına izin vermek, ortak mülkiyete yol açar. Grup çalışması sürecinin son ürününde herkesin biraz kendini görmesi gerekir.

Grup çalışmasında alış-veriş fikri, ‘pozitif karşılıklı bağımlılık’ terimi ile açıklanmaktadır. Olumlu karşılıklı bağımlılık, grubun birlikte batması veya yüzmesi anlamına gelir. Grup üyelerinizin fikirleri grup tartışmasına dahil edilmezse, motivasyonları azalacak ve daha az çaba göstermeye başladığını göreceksiniz. Bu durum uzun vadede gruba zarar verecektir. Bu nedenle, meslektaşlarınızın grup tartışması üzerinde biraz sahiplik sahibi olduklarını hissetmelerini sağlamak faydalıdır. Bu durum grup uyumu sağlar ve grubun uzun vadede öğrenme motivasyonunu sürdürmesini sağlar. Bu çalışmanın bulduğu gibi, pozitif karşılıklı bağımlılığı benimseyen gruplar, ‘birlikte olma’ duygusundan yoksun gruplardan daha başarılı olma eğilimindedir.

Müzakere ve uzlaşma yaşamın gereğidir. Bir grup projesinin amacı kendi yolunuzu çizmek olmamalıdır. Gruba öncelik vermek size bir şey öğretir: size topluluğun, karşılıklı bağımlılığın ve hoşgörünün önemi hakkında bilgi verir. Bu değerler, sizi daha iyi bir dinleyici, meslektaş ve öğrenci yapacak yumuşak duygusal zeka becerileridir.

Son düşünceler

Grup çalışması size kabuslar verse bile, olumlu yönlere odaklanmaya çalışın. Yeni ürünleri öğrenmek ve geliştirmek için çok faydalı bir yöntemdir. Bu nedenle üniversiteler ve işyerlerinde düzenli olarak grup çalışması senaryoları kullanılmaktadır. Etkili gruplar, yalnızca daha iyi nihai ürünler geliştirmenize ve daha derinlemesine öğrenmenize yardımcı olmakla kalmaz, size yaşam boyu iyi hizmet edecek yumuşak beceriler ve duygusal zeka da öğretir.

Bir dahaki sefere bir grup senaryosuna dahil olduğunuzda, grubunuzun öğrenmeniz ve gelişiminiz için nasıl faydalı olabileceğine odaklanın:

 • Çeşitli perspektifler elde edersiniz
 • Kelime bilginizi geliştirirsiniz
 • Öğretmeyi öğrenirsin
 • Kişilikleri yönetmeyi öğrenirsiniz
 • Yeteneklerden yararlanabilirsiniz
 • Pazarlık yapmayı öğrenirsin
 • İlgili Makaleler

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Başa dön tuşu