İngiltere AB’den ayrılmalı mı? Avrupa için Dijital Gündem Perspektifi

İngiltere’nin 2017 yılı sonuna kadar yapılması önerilen referandum sonrasında AB’den ayrılma ihtimali bir takım yansımalar doğuracak. Ancak bunlardan biri İngiltere’nin Avrupa Tek Dijital Pazarından kapatılacağı mı yoksa ülke hala bunun bir parçası olarak faaliyet gösterebileceği midir?

Bir Avrupa Dijital Pazarlama kursunun geliştirilmesi için yapılan araştırmalar, İngiltere ve diğer dört Avrupa ülkesi arasında Dijital ve Sosyal Medya Pazarlamasının kullanımı konusunda hem iş hem de öğrencilerin tutumlarında büyük farklılıklar olduğunu buldu. İngiltere AB’den ayrılırsa, bu farklılıkların genişlemesi muhtemeldir.

Avrupa için Dijital Gündem

Avrupa için Dijital Gündem, Avrupa üye ülkelerinin uzun vadeli refahı için stratejik bir girişimdir. Avrupa genelinde farklılıklar sadece iş kültüründe görülmez. Avrupa için Dijital Gündem’in bir parçası olarak, dijital ekonomi gelişimine eşlik eden zorlukları azaltmak için bir dizi eylem planı belirlenmiş ve uygulanmıştır.

Küçük ve orta ölçekli kuruluşların karşılaştığı zorluklardan bazıları, ülke başına 5 bin € KDV uyum maliyetini içerir. Uyumla ilişkili maliyetler üye devletler arasındaki yasal farklar 9 bin € olabilir.

Avrupa için Dijital Gündem’in mevcut tutkusu, üye ülkeler arasındaki farklılıkları uyumlu hale getirmek ve böylece sınır ötesi ticareti teşvik etmektir. İngiltere bu uyumun dışında olsa bile, bu süreçten yine de faydalanacaktır. Ancak, yardımın kapsamı sınırlandırılacaktır. Örneğin, piyasada ticaret yapan kuruluşların, ortak vergi ve yasal gerekliliklerin anlaşılması nedeniyle aynı pazardaki başkalarına güvenmesi daha olasıdır.

Vergi sorunu, Amazon, Google ve Facebook gibi küresel devlerden vergi gelirleri toplamaya çalışan hükümetler için de bir zorluktur. Amazon vergi ödemelerini doğru yapmaya çalışıyor ancak tek bir ülke olarak İngiltere, Avrupa’da sunulan daha büyük pazarlara erişmekle daha fazla ilgilenebilecek kuruluşlarla başa çıkmakta zorlanabilir.

Avrupa Dijital Pazarından Ayrılma

Avrupa Dijital Gündeminin bir parçası olarak, AB üye ülkelerinin performansını izlemek için bir dizi gösterge kullanılmaktadır. Beş gösterge – bağlantı, beşeri sermaye, internet kullanımı, dijital teknoloji ve dijital kamu hizmetlerinin entegrasyonu.

İngiltere bu göstergelere karşı kötü bir şey yapmıyor, ancak Danimarka ve İsveç’te kaydedilen dijital evlat edinme seviyelerine ulaşmaktan çok uzak. Beşeri sermaye, İngiltere’nin iyi performans gösterdiği göstergelerden biridir. AB’den ayrılmak suretiyle, AB’nin bir parçası olmayan Norveç’in Avrupa Serbest Ticaret Birliği üyeleriyle yakın bağlantıları sürdürmeyi başarmasına rağmen, insan sermayesinin hareketinin azaltılacağı söylenebilir.

Beşeri sermaye göçüne ek olarak, internete erişimin artması, kuruluşların artık fiziksel olarak bir ülkede bulunmasına gerek olmadığı anlamına geliyor. Yeni iş modelleri ve çalışma yolları, kitle kaynak kullanımı yoluyla esnek bir iş gücünün bir düğmeye tıklanarak bulunabileceği anlamına gelir.

Ortak dijital pazarın beklenen faydaları:

  • ortak ülkelerdeki ürün ve hizmetlere düşük maliyetle daha iyi erişim
  • sınır ötesi iletişime izin veren ortak veri koruma ve veri yasaları
  • kamu sektörü varsayılan olarak dijital kamu fonlarının verimliliğini artırabilir ve siyaseti daha şeffaf hale getirebilir

Bu faydalar, gerçekleşmesi halinde, Avrupa ülkelerini bir araya getirmenin yanı sıra, dijital hizmetlerin daha fazla kabul görmesini ve benimsenmesini sağlayacaktır. AB dışında iyi çalışan ancak ticaret anlaşmalarıyla ilişkili Norveç örneği, İngiltere’nin sendikadan çıkmasını isteyenler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, İngiltere ve Norveç arasındaki en büyük fark, Norveç nüfusunun 5 milyonun biraz üzerinde olması ve İngiltere’nin yaklaşık 13 kat daha büyük olmasıdır. İngiltere’de, sendikada kalmaktan katlanarak fayda sağlayacak Avrupa ile ticaret ve etkileşimde bulunmak için çok daha fazla işletme var.

İngiltere’nin Avrupa’ya yakın coğrafi yakınlığı nedeniyle, dijital ekonomi aracılığıyla sunulan fırsatlar, profesyonel sosyal medya platformları aracılığıyla sunulanlar gibi iş ilişkilerini geliştirmek için ortak bir görgü kuralının geliştirilmesine katkıda bulunma şansına sahiptir.

Londra Avrupa’nın önde gelen teknoloji merkezi statüsünü kaybedecek mi?

İnovasyon söz konusu olduğunda, doğru çevre (üniversitelerin bilgi, ticari çıkarları ve devletin toplu olarak inovasyonun üçlü sarmalı olarak bilinen olumlu inovasyon politikaları) esastır.

Diğer raporlar, Avrupa’daki teknoloji merkezleri söz konusu olduğunda, Londra’nın sektörde yoğunlaşan dijital şirket sayısı açısından öncü olmasına rağmen, Londra ve Paris’in geldiği yer olması gereken yerdir.

Avrupa yoluyla sağlanan inovasyon gelişimi için en önemli faydalardan biri finansmana erişimdir. İngiltere AB’den ayrılırsa Münih ve Paris’in Londra’ya göre avantajları olacaktır.

Dijital Gündem Avrupa aynı zamanda kurumların ortak araştırma ve geliştirme programları üzerinde çalışarak işbirliği içinde bilgi geliştirmelerine olanak tanıyan iyi finanse edilmiş bir öncelik alanıdır. Teknoloji merkezlerine ve finansman mekanizmalarına erişimi olan kuruluşların büyüme olasılığı daha yüksektir.

Dolayısıyla, genel olarak, 2017’deki referandumdan sonra AB’den olası bir BRexit, İngiltere’nin dijital ekonomisini etkileyecek: uyumlaştırılmış işletme vergisi ve yasal sistemlerden uzaklaşmanın yanı sıra araştırma ve geliştirmeye erişimin azalması finansman bazı ek zorluklar getirebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı