Kişilerarası becerileri

İş Yerinde Çatışmayı Nasıl Daha İyi Yönetebilirsiniz?

Çatışmayı belirleyerek, yöneterek ve çözerek sağlıklı bir çalışma ortamını sürdürme becerisine sahip olmak oldukça arzu edilen bir beceridir. Bu durum başarılı bir liderin işaretidir ve en iyi liderler, yalnızca çatışmaları etkili bir şekilde çözmekle kalmaz, aynı zamanda ortaya çıkan çatışmalarda da değer bulur.

Bu yazıda, işyerinde çatışmayı nasıl daha iyi yöneteceğinizi öğrenmenize yardımcı olacağız.

Çatışmanın Faydaları

Çok yakın zamana kadar, çoğu kuruluş işyerinde çatışmayı tamamen kötü bir şey olarak görüyordu. Ancak ortaya çıktığı üzere, işyerinde çatışmanın bir değeri vardır ve bir şirkete aşağıdaki gibi bazı faydalar sağlayabilir:

 • Çalışanlardan artan yaratıcılık
 • Açık ve dürüst fikir alışverişi
 • İyileştirmek için çalışanlar arasındaki rekabet
 • İnovasyon getirebilecek statüko mücadelesi

İşyerinde çatışmayı ustaca yönetebilenler, tüm bu faydaları ve daha fazlasını organizasyonlarına getirebilecekler. Aşağıda birkaç ipucunu gözden geçireceğiz. Fakat önce çatışmanın başlıca nedenlerine bakacağız.

İşyerinde Çatışmanın Nedenleri

İşyeri çatışması neredeyse sonsuz sayıda farklı durumdan kaynaklanmaktadır. İşte gelişmesinin en yaygın nedenleri:

 • Zayıf iletişim. Muhtemelen işyeri çatışmasının en büyük suçlusu. Çalışma ortamında açık ve etkili iletişim yoluyla çok şey önlenebilir.

 • Eksik veya belirsiz bilgi. Birisi tüm görevi bir meslektaşına veya çalışana açıklamayı başaramazsa, farklı beklentiler çatışmaya neden olabilir.

 • Raporlama için net olmayan bir kanal. Bilginin bir dizi yönetici ve iş arkadaşından geçmesi gerektiğinde, çarpıtılma ve bir çatışma başlatma şansı artar.

 • Zayıf yönetim tarzları. Büyük yöneticiler çalışanlarına ilham verebilirken, yönetim söz konusu olduğunda zayıf olanlar, belirsiz iletişimler sayesinde genellikle çatışmaya açık bir iş yeri geliştirirler.

 • Kültürel ve kişisel farklılıklar. Herkes farklıdır ve bazı kişilikler ve kültürler işyerinde iç içe geçmez.

  İlgili Makaleler
 • Haksız muamele. Çalışanlar, bir başkası çok fazla takdir veya ödül aldığı için kendilerine adil davranılmadığını hissettiklerinde, bu kolaylıkla çatışmaya dönüşebilir.

 • Gerçekçi olmayan ihtiyaçlar ve beklentiler. Bir işveren, bir çalışanın ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate almadığında, çatışma kolayca ortaya çıkabilir. Örneğin, bir yönetici, bir çalışanın bir çocuğa bakması gerektiğinde işin mesai saatleri dışında yapılmasını bekliyorsa.

 • Artan iş yükleri. Bir işveren, bir çalışana yığınlar halinde iş yüklediğinde, işler yönetilemez hale gelirse, genellikle çok zorlandıklarını hissedebilirler. Bu elbette kızgınlığa neden olur ve çatışmaya yol açabilir.

Çatışmaları yönetmek, yöneticiler için çok zaman ve enerji harcar. Fakat bu, iyi harcanan zamandır. Çözülmemiş çatışmalar, tüm organizasyonu etkileyene kadar tırmanabilir ve herkes için hoş olmayan bir çalışma ortamı yaratabilir. Anlaşmazlıkları belirlemek, ele almak ve çözmek bir organizasyondaki liderlere ve İK uzmanlarına bağlıdır.

İş Yerinde Çatışma Nasıl Yönetilir

Bu ipuçları, bir kuruluştaki İK yöneticilerinin ve diğer liderlerin, iş için bir miktar değer elde ederken çatışmalardan kaçınmasına, yönetmesine ve çözmesine yardımcı olacaktır. Aşağıda listelenen çatışmaları çözmek için etkili stratejiler, genellikle İK kurslarında çok daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

 • İş tanımları. Gereksiz çatışmalardan kaçınmak için, çalışanların işlerinin tam olarak neyi gerektirdiğini bilmeleri önemlidir. Kendilerinden ve çevrelerindeki meslektaşlarından neler beklendiğini bilecekler.

 • Kabul edilen davranışlarla ilgili açık kurallar. İşyerinde beklenen davranışları belirleyen çalışanların izlemesi için net bir kurallar dizisi oluşturun. Örneğin, dedikodu ve manipülasyonun neden kabul edilebilir davranışlar olmadığını özetleyebilirsiniz.

 • Dinle. Bir İK profesyoneli veya işyerinde lider iseniz, herkesin endişelerini dinlediğinizden ve dikkate aldığınızdan emin olun.

 • Sorunun kökenine inin. İşyerinde ortaya çıkan sorunların çoğu yüzey seviyesinden gelmez. Sorunun kökenine inmek, çatışmaya sadece bir yara bandı koymak yerine, sorunu tüm tarafların yararına daha etkili bir şekilde çözmenize olanak sağlayacaktır.

 • Kişiye değil, soruna karşı çalışın. Kişiyi sorundan ayırmak, daha etkili bir çözüm bulmanıza yardımcı olmak için uzun bir yol kat edecektir.

 • Sukunetini Koru. Tüm arabuluculuk süreci boyunca sakin kalabilirseniz, işyerindeki çatışmaları çözmede daha etkili olacağınızı söylemeye gerek yok. Kendinize kızmak yalnızca daha fazla çatışmaya neden olur.

 • Zihniyetinizi değiştirin. Çatışmaya çözülmesi gereken bir sorun olarak değil, gelişme ve büyüme fırsatı olarak bakmaya başlarsanız, bizi işyerinde yeni düşünme biçimlerine yükselmeye zorlar.

 • Ortak zemin bulmak. İki çalışanın görüşlerinde ortak bir zemin bulmasına yardımcı olmak, herhangi bir çözümün temeli olacaktır. Bu alanda gelişmek için müzakere becerileriyle ilgili sayfalarımıza bakın.

 • Farklılıkları da takdir edin. Ortak zemini bulmanın sorunları çözmeye yardımcı olması gibi, çalışanlar arasındaki farklılıkları belirlemek de çok yararlıdır. Farklı bakış açılarını belirlemek ve bunlara saygı duymak, çalışanların yeni fikirleri masaya getirmekten korkmadıkları sağlıklı bir iş yeri geliştirmeye yardımcı olur ve bu da genellikle yaratıcılığın ve üretkenliğin artmasına yol açar.

 • Empati. Etkili çatışma çözümünde en önemli becerilerden biri, kendinizi birinin yerine koyabilmektir. Bu durum ilgili tüm taraflar için iyi olan bir çözüm bulmanıza yardımcı olur.

 • Savaşını seç. Son olarak, ne zaman müdahale etmeniz gerektiğini ve ne zaman mesafenizi korumanız gerektiğini bilmek anahtardır. Küçük meselelerle uğraşmaktan kaçının ve bunun yerine personelin üretkenliğini veya moralini tehlikeye atabilecek çatışmalara odaklanın.

 • Sonuçların farkında olun. Kabul edilebilir bir çözüme ulaştıysanız, karardan vazgeçmeleri halinde tüm tarafların herhangi bir sonucun farkında olduğundan emin olun.

Bu stratejilerle, İK uzmanları ve işyeri liderleri işyeri çatışmalarını etkili bir şekilde önleyebilmeli, yönetebilmeli ve çözebilmelidir. Ve kaçınılmaz olarak ortaya çıktıklarında, onlara düzeltilecek bir sorundan ziyade bir fırsat olarak bakma netliğine sahip olmak, etkili bir çözüm bulmak ve genel işyeri kültürünü geliştirmek için uzun bir yol kat edecektir.

Daha fazla yardım için, zor durumlarda iletişim kurma sayfamıza bakın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu