Kişilerarası becerileri

İstihdam Becerileri: İş Bulmak İçin İhtiyacınız Olan Beceriler

Günümüzde pek çok insan için yaşam boyu kariyer artık bir seçenek değil. Çoğu insan, çeşitli işverenlerle iş yapacak ve çalışma hayatları boyunca farklı istihdam sektörlerinde hareket edecek.

Bu nedenle, başka yerlerde daha iyi fırsatlar olduğuna inanıyorsak, hepimizin çalışma modellerimizde esnek olması ve işleri veya sektörleri değiştirmeye hazır olması gerekir.

Bunun için, hepimizin bir dizi devredilebilir beceriye veya istihdam edilebilirlik becerisine sahip olduğumuzu anlamamız gerekir. Bunlar, belirli bir kariyer yoluna özgü olmayan ancak tüm istihdam sektörlerinde yararlı olan becerilerdir.

İstihdam Becerileri nelerdir?

İşverenler genellikle niteliklerin ve deneyimin ötesine geçen beceriler ararlar.

Eğitiminiz ve deneyiminiz sizi bir işe başvurmaya uygun hale getirebilir. Fakat çoğu rolde başarılı olmak için zaman içinde geliştirebileceğiniz becerilere ihtiyacınız olacaktır. Bazıları işe özel olacak. Fakat büyük çoğunluğu herhangi bir iş veya istihdam sektöründe kullanılabilecek sözde ‘sosyal beceriler’ olacak. Bu yumuşak beceriler ‘istihdam edilebilirlik becerileridir’: sizi istihdam edilebilir kılan şeylerdir.

Genel bir kural olarak, işverenler, belirli makine parçalarının nasıl çalıştırılacağı veya o role veya şirkete çok özel belirli bilgisayar paketlerinin nasıl kullanılacağı gibi işe özgü gerekli becerileri birisine öğretmeye isteklidir. Ancak, genellikle işe almadan önce diğer ‘yumuşak becerilere’ sahip olduğunuzu görmek isterler. Çünkü öğretmeleri çok daha zordur.

Herhangi bir kariyerin yapı taşları

İstihdam edilebilirlik veya ‘sosyal beceriler’ kariyerinizin yapı taşlarıdır. Medya, okuldan ayrılanlarda, mezunlarda veya halihazırda çalışmakta olanlarda bu becerilerin nasıl eksik olduğuna dair sık ​​sık hikayeler yayınlar. Kuruluşlar, işe özel alanlarda değil, genel ve temel becerilerde eğitim personeli için çok zaman ve para harcarlar.

İşsizliğin yüksek olduğu zamanlarda, işverenler daha fazla başvuru seçeneğine sahiptir ve çok yönlü istihdam edilebilirlik becerilerine sahip olanları tercih edecektir.

Çoğumuz bu becerileri yaşamın erken dönemlerinde geliştirmeye başlarız. Fakat bunu yaptığımızın farkında olmayabiliriz.

Yine de, bu becerilerde ustalaşmanın uzun vadeli bir süreç olduğunu unutmayın: sosyal becerilerinin geliştirilemeyeceğini iddia edebilecek veya isteyecek çok az insan var.

Bir işe doğru şekilde başvurabilmek ve mülakatta parlamak-başka bir deyişle, bir iş bulmak-kilit bir istihdam edilebilirlik becerisi değildir.

Güçlü bir özgeçmiş veya özgeçmiş oluşturmak, iyi bir ön yazı yazmak ve iyi röportaj yapmak, istihdam edilebilirlik becerilerinizi potansiyel işverenlere nasıl göstereceğinizdir. Bununla birlikte, genellikle ‘sosyal beceriler’ olarak kabul edilmezler ve bu sayfada ele alınmazlar. Aşağıdaki sayfalardan bu beceriler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

 • CV veya Özgeçmiş Yazma
 • İş başvurusunda bulunmak
 • Ön Yazı Yazma
 • LinkedIn’i Etkili Kullanmak
 • Mülakat becerileri

En önemli istihdam edilebilirlik becerileri aşağıdaki alanlardadır:

 • İletişim becerileri ve diğer kişilerarası beceriler gibi diğer insanlarla iyi geçinmek ve onlarla iyi çalışmak;

 • Güvenilir ve güvenilir olmak: Söylediklerinizi, kararlaştırdığınız son tarihe kadar yapmak ve orada olmanız gerektiğinde ortaya çıkmak; ve

 • İster işe özel isterse daha genel olsun, yeni beceriler öğrenmeye istekli olma.

Bu sayfanın geri kalanı sırayla bu üç alana bakar ve bu beceri alanlarını geliştirmede yardımcı olabilecek belirli sayfaları vurgular.

1. Diğer İnsanlarla İyi Çalışmak

Diğer insanlarla iyi çalışmak için gereken beceriler, kişilerarası beceriler olarak bilinir.

İyi kişilerarası beceriler, bir ekibin üyesi olarak etkin bir şekilde katılmanıza, müşterilerin ve müşterilerin beklentilerini karşılamanıza, müzakere etmenize, kararlar almanıza ve diğer insanlarla sorunları çözmenize ve genellikle diğer çalışanlarla etkili bir şekilde çalışmanıza olanak tanır. İyi bilenmiş kişilerarası beceriler, meslektaşlarımız ve müşterilerimizle empati kurmamıza ve onlarla ilişki kurmamıza olanak tanıyarak daha iyi ve daha az stresli bir çalışma ortamı sağlar.

Kişilerarası becerilerin kapsadığı bir dizi alan vardır.

 • İletişim becerileri-bunlar, mesajları yanlış anlaşılmadan konuşarak veya yazarak diğer insanlara doğru bir şekilde iletmek veya almak için gerekli becerilerdir. Bu beceriler şunları içerir:
   • Sözlü İletişim-veya yüz yüze veya yazılı olarak kullandığımız kelimeler. Yüz yüze ve yazılı arasındaki denge muhtemelen farklı işlerde farklılık gösterecektir. Fakat çok azı her tür iletişimin en azından bir kısmını istemeyecektir;
   • Sözlü Olmayan İletişim-veya kelimeler olmadan, örneğin beden dili, ses tonu ve hatta emojiler yoluyla ilettiklerimiz; ve
   • Dinleme-başkaları tarafından gönderilen sözlü ve sözlü olmayan mesajları, yazılı olarak da dahil olmak üzere nasıl alırız ve sonra yorumlarız.
 • Duygusal zeka-veya kendinizin ve başkalarının duygularını tanıma, anlama ve yönetme ve istenen sonuçları elde etmek için bunları olumlu bir şekilde kullanma yeteneği.
 • Takım çalışması-hem resmi hem de gayri resmi olarak gruplar ve ekipler halinde başkalarıyla çalışma yeteneği. Pek çok kuruluşta kullanılan dile rağmen herkesin birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ekipte çalışması gerekmez. Fakat bir grupta iyi çalışabilme yeteneği çoğu işte hayati bir beceridir.
 • Müzakere, ikna ve etkileme becerileri-bu becerilerin tümü, çözümünüzün en iyisi olduğuna başkalarını ikna ederek veya fikirleri paylaşarak daha iyi bir alternatif bularak, sorunlara veya durumlara karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulmakla ilgilidir.
 • Anlaşmazlık çözümü ve arabuluculuk-ister kendi anlaşmazlıklarınız ister diğer insanları ilgilendiren anlaşmazlıkları olumlu bir şekilde çözmek için gereken beceriler. Bu beceriler genellikle bir sorun çıkana kadar küçümsenir.
 • Problem çözme ve karar verme-ya da en iyi eylem şekli hakkında kararlar vermek de dahil olmak üzere, sorunları belirlemek, tanımlamak ve çözmek için başkalarıyla etkili bir şekilde çalışmak için gereken beceriler. Elbette, kendi başınıza kararlar almak ve sorunları çözmek de mümkündür. Fakat bunu başkalarıyla yapmanız istenmesi duruma ekstra bir boyut katar.

Her işte bu alanların hepsine her zaman ihtiyaç duyulmayacaktır. Ancak, kariyerinizin bir noktasında bunlara ihtiyaç duyacağınızdan makul ölçüde emin olabilirsiniz ve bunların çoğuna her gün ihtiyaç duyulacaktır.

Kişilerarası becerileriniz üzerinde çalışmanız gerekip gerekmediğinden veya hangi belirli alanları hedeflemeniz gerektiğinden emin değilseniz, bu alandaki güçlü ve zayıf yönlerinizi keşfetmek için Kişilerarası Beceriler Öz Değerlendirme’mizi almanız yararlı olabilir. Bu durum daha fazla geliştirilmesi gereken belirli alanlara odaklanmanıza izin verecektir.

2. Güvenilir ve Güvenilir Olmak

Güvenilir ve güvenilir olmak, temelde yapacağınızı söylediğiniz şeyi yapmak anlamına gelir. Bununla birlikte, aynı zamanda, etrafa bakıp ne yapılması gerektiğini görebilmek ve sonra bunu yapmak anlamına gelir.

Bu kulağa basit geliyor. Fakat kişilerarası olmaktan çok kişisel olmak üzere çok çeşitli beceriler gerektiriyor.

Öncelikle yapacağını söylediğin şeyi yapmak, organize olmak ve zamanını etkin bir şekilde yönetmek anlamına gelir. İşlerin ne kadar süreceğini ve bunları gerekli standartlara göre yapmak için zamanınız olduğunu bilmeniz gerekir. Ayrıca, ilk önce ne yapmanız gerektiğini de belirlemeniz gerekir, böylece gözden kaçan bir şey varsa, daha az önemlidir. Zaman yönetimi sayfamız bunu nasıl yapabileceğinizi açıklıyor.

Güvenilir olmak aynı zamanda güvenilir ve vicdanlı olmak demektir. Örneğin bu, işlerin hâlâ yapılması gerektiğinde (çok sık) işten ayrılmamak anlamına gelebilir. Güvenilirlik ve vicdanlılık, hem kendi kendini düzenlemenin hem de kendi kendini yönetmenin bir parçasıdır ve bu da duygusal zekanın önemli bir parçasıdır. Öz denetim, yapmak istemeyebileceğiniz. Fakat gerekli olduğunu bildiğiniz şeyleri yapmak için öz disipline sahip olduğunuz anlamına gelir.

Kendi kendini düzenleyen ve güvenilir insanlar, kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenir ve değerlerine uygun yaşamalarını sağlar. Teslim tarihlerini takip ederler ve takip edilmelerine gerek kalmadan onlara teslim ederler.

Ancak güvenilir olmak, her şeyi kendi başınıza yapmanız gerektiği anlamına gelmez. Bazen, başka türlü bir son teslim tarihine yetişemeyeceğinizi gördüğünüzde yardım istemek anlamına gelebilir.

Güvenilir olmanın son unsuru, işin nerede yapılması gerektiğini belirlemek için inisiyatifinizi kullanmak ve buna devam etmek ve yapmaktır. Duygusal zeka kavramını geliştiren Daniel Goleman, inisiyatifi kendi kendini motive etmenin önemli bir parçası olarak tanımladı. Bunu ‘fırsatlar üzerinde harekete geçmeye hazır olma’ olarak tanımladı. İnisiyatifinizi kullanma becerinizi geliştirmek için, yaratıcı düşünceye yönelik bazı teknikler üzerinde çalışmayı yararlı bulabilirsiniz, bunlar aynı zamanda son alanı ele almada yardımcı olur: öğrenme isteği.

3. Öğrenmeye İstekli

Öğrenmeye istekli olmak, yeni fikirlere ve deneyimlere açık olmak ve her zaman becerilerinizi ve bilginizi geliştirmek anlamına gelir.

Bazen buna kişisel gelişim denir. Fakat bu terim aynı zamanda daha resmi bir süreç, hedef belirleme, eylem ve düşünme için de kullanılır. Öğrenme sürecinizi resmi veya gayri resmi yapmayı seçseniz de, modern dünyanın hepimizin becerilerimizi sürekli olarak güncellememizi ve revize etmemizi gerektirdiğine şüphe yok.

Değişim çoğu işyerinde süreklidir ve en değerli çalışanlar kişisel değişimi kucaklayan ve tehditlerden çok fırsat sunduğunun farkında olanlardır. İşverenler genellikle dirençli, uyarlanabilir ve esnek insanlar isterler-öz düzenlemenin ve duygusal zekanın bir başka önemli parçası.

Son Bir Düşünce

Kaçınılmaz olarak, işverenler için yararlı olabilecek çok çeşitli beceriler vardır. Her birimizin kendi kişisel becerilerimiz de vardır ve bu nedenle her birimiz herhangi bir kuruluşa benzersiz bir katkı sağlayabiliriz. Becerilerinizi uygun şekilde tanımayı ve kullanmayı öğrenmek çok önemlidir.

Açık fikirli olmak ve yeni fikirleri benimseme isteği, muhtemelen herhangi bir organizasyona getirebileceğiniz en yararlı özelliklerden biridir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu