Kaya Mühendisliği Bölümü ve Sertifika Programı Bilgileri

Temel Bilgiler

Kaya mühendisliği jeoloji mühendisliği programları için daha rahat bir terim olarak düşünülebilir. Bu programlardaki öğrenciler kaya oluşumlarını, kompozisyonlarını ve madencilik uygulamalarını incelerler. Lisans programları, sivil ve çevresel dahil olmak üzere çeşitli mühendislik disiplinlerindeki dersleri içerir ve bazı programlar petrol mühendisliğinde isteğe bağlı vurgu alanlarına sahip olabilir. Jeoloji mühendisliği alanında 4 yıllık lisans programlarındaki öğrencilerin bir staj veya iş deneyiminin yanı sıra kıdemli bir araştırma projesini tamamlamaları gerekebilir. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması, lise transkriptleri ve üniversiteye giriş sınavı puanlarını vermeleri gerekmektedir. İleri jeoloji ve mühendislik dersleri almak için öğrencilerin önkoşul matematik, kimya, fizik ve jeoloji derslerini tamamlamaları gerekmektedir.

Bir bilim veya mühendislik alanında lisans bölümüne sahip olan bireyler, maden mühendisliği lisans sonrası sertifika programına kayıt yaptırabilirler. Bu programlar öğrencilere yeraltı maden tasarımı ve kaya mekaniği konusunda eğitim vermektedir. Adayların bilim veya mühendislik lisans bölümüne ihtiyaçları vardır. Lisans eğitimi sırasında bazı matematik ve fen derslerini almış olmaları gerekir. Genellikle lisans bölümünin ötesinde bazı mesleki deneyimler gereklidir.

Jeoloji mühendisliği lisansüstü programları da mevcuttur. Bu programlar tezli ve tezsiz olarak mevcuttur ve mezunlar madencilik ve inşaat mühendisliği projelerinin tasarımı ve yapımı ile ilgili kariyerlere hazırlanır. Program adaylarının mühendislik, jeoloji bilimi, çevre çalışmaları veya ilgili bir alanda lisans bölümüne ihtiyaçları vardır. Okullar, jeoloji, akışkanlar mekaniği, toprak mekaniği ve yapılarda lisans dersleri gerektirebilir.

Jeoloji Mühendisliği Bilim Lisans

Kaya mühendisliği ile ilgilenen kişiler jeoloji mühendisliği alanında lisans bölümü alabilirler. Bu lisans programı çeşitli üniversitelerde ve teknik okullarda mevcuttur. Öğrenciler kayaların bileşimleri ve yeryüzündeki doğal oluşumları hakkında bilgi sahibi olurlar. Mineraller, enerji kaynakları, hidrojeoloji, yeraltı suyu, doğal jeolojik tehlikeler, kaya stabilitesi, ıslah ve saha değerlendirmesi gibi konuları gözden geçirirler. Araştırma yöntemleri ve özgün mühendislik projeleri tasarlama uygulamaları hakkında bilgi verilir.

Ayrıca, öğrenciler çağdaş sosyal konularda eğitilmektedir. Diğer bilim adamları, mühendisler ve halkla iyi çalışabilmeleri için etkili iletişim becerileri öğrenirler. Öğrenciler, büyüyen bir nüfusun taleplerini karşılamak için maden, su veya enerji kaynaklarının araştırılması ve çıkarılması ile ilgili mühendislik projeleri planlamayı ve yürütmeyi öğrenirler.

Öğrenciler iletişim, sosyoloji, matematik ve İngilizce gibi genel eğitim derslerini almak zorundadır. Bireylerin kayalar üzerinde çalışmalarına ve mühendislik deneyleri yapmalarına izin veren laboratuvar dersleri müfredatın hayati bileşenleridir. Zorunlu dersler şunları içerebilir:

 • Yapısal jeoloji
 • Sedimentoloji
 • stratigrafi
 • petrofizik
 • Jeomekanik
 • Kaya eğimi mühendisliği

Maden Mühendisliği Bakalorya Sonrası Sertifikası

Jeoloji mühendisliği eğitimine devam etmek isteyen bireyler için maden mühendisliği lisans sonrası sertifika mevcuttur. Bu eğitim mayın tiplerini, maden tasarımını, maden havalandırmasını, gaz drenajını, toprak değişimini ve çevresel etkileri kapsar. Maden mühendisliğinde sertifika kazanan öğrenciler mevcut işlerinde ilerleme fırsatları veya başka kariyer fırsatları arayabilirler. Ayrıca bir yüksek lisans veya doktora bölümü almak için arama yapabilirsiniz.

Sertifika programları belirli eğitimlere odaklanır. Kurslar şunları içerebilir:

 • Kaya mekaniği
 • Yeraltı madenciliği
 • Yüzey madenciliği
 • Sürdürülebilir madencilik
 • Risk yönetimi
 • Maden yönetimi

Jeoloji Mühendisliği Bilim Ustası

Jeoloji mühendisliği lisansüstü programları ileri öğretim ve araştırma sağlar. Öğrencilere jeoloji mühendisleri olarak karşılaşabilecekleri sorunları daha iyi anlamalarını sağlar.

Yüksek lisans öğrencileri düden, toprak kayması, çamur akışı, sel ve deprem gibi jeolojik tehlikeler hakkında daha fazla bilgi edinir. Yükleme, maruz kalma, sıvılar ve sıcaklığa verilen yanıtları tartışırlar. Öğrenciler barajlar, vakıflar, istinat duvarları ve tüneller dahil olmak üzere çok çeşitli inşaat projelerine tanıtılır. Görselleştirme, algılama, hesaplamalı jeomekanik, toprak testi ve sıvılaştırma analizi gibi analitik ve test tekniklerini öğrenirler.

Jeoloji mühendisliği yüksek lisans programındaki öğrencilerin büyük dersleriyle birlikte ileri matematik dersleri almaları gerekecektir. Lisansüstü dersleri şunları içerebilir:

 • Jeoistatistik
 • Toprak basınçları
 • Arazi geliştirme
 • Toprak testi
 • Deprem mühendisliği
 • Temel mühendisliği

Popüler Kariyer

Jeoloji mühendisliği bölümüne sahip mezunlar işletme, devlet ve mühendislik endüstrilerinde istihdam edilebilirler. İş bulabilirler:

 • Petrol madenciliği
 • Bobin, petrol veya gaz üretimi
 • Yenilenebilir enerji mühendisliği
 • Yeraltı suyu yönetimi
 • Kontaminasyon ıslahı
 • Şev stabilitesi analizi

İstihdam Görünümü

Çalışma İstatistikleri Bürosu'na (BLS) göre, madencilik ve jeoloji mühendisleri Mayıs 2018'de yıllık ortalama 98.420 dolar kazandı. Maaşları coğrafi konuma ve belirli mühendislik işleri türüne göre değişiyordu. BLS ayrıca, madencilik ve jeoloji mühendislerinin istihdamının 2020-2030 yılları arasında %3 artması beklendiğini bildirdi.

Sürekli Eğitim

Jeoloji mühendisliği lisans bölümüni aldıktan sonra, öğrenciler yeterliliklerini kanıtlamak için sertifika testlerine hak kazanırlar. Bu testler, Mühendislik Lisansının Temelleri sınavını, ABD'de lisanslı profesyonel mühendis olmak için gereken iki sınavdan ilkini içerir. Yaklaşık dört yıl sahada çalıştıktan sonra mezunlar diğer sınava, Mühendislik İlkeleri ve Uygulama sınavına girmeye hak kazanırlar.

Jeoloji veya madencilik mühendisliğinde lisans ve lisansüstü bölümler ile sertifika programlarının tümü kaya mühendisliği eğitimi almak isteyenler için bir seçenektir. Bu programlar, madencilik ve jeoloji mühendisliği alanlarında çeşitli kariyerlere yönelik mezunlar hazırlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı