Liderlik özellikleri

Meslektaşlar ve Çatışma: İş Yerinde Düşmanlıkla Başa Çıkmak İçin Bir Yol Haritası

İki çalışan birbirinden hoşlanmadığında, düşmanlıkları hoş bir çalışma atmosferini zehirli bir çalışma ortamına dönüştürebilir.

Meslektaşlar arasında çatışma kaçınılmazdır ve çoğu işte ortaya çıkar.

Herkesin en iyi arkadaşı olamazsınız. Fakat yine de nazik olmanız ve bir ekip olarak çalışabilmeniz gerekir. Çalışanlar arasındaki düşmanlık ne kadar uzun sürerse, verimliliklerini ve tüm çalışma ortamını o kadar fazla etkileyecektir.

Çalışan çatışmasının zamanında ele alınması, sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için çok önemlidir. Çatışmanın yalnızca ortadan kalkacağına inanmak yanlış bir varsayımdır çünkü basit çatışmalar doğru şekilde ele alınmazsa büyük komplikasyonlara dönüşebilir.

Bazı işyeri çatışmalarına ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratmak için bunların nasıl çözülebileceğine bakacağız.

Barış, çatışmanın olmaması değildir, çatışmayı barışçıl yollarla çözme yeteneğidir.

Ronald Reagan

İş Yerinde Zayıf İletişim

İletişim eksikliği, işyerinde çalışanlar arasındaki çatışmanın ana nedenlerinden biridir.

Bunun nedeni, iletişim tarzlarındaki farklılıklar veya iletişim kuramama olabilir. Örneğin, bir yönetici bir çalışanın görevini çalışanın meslektaşına yeniden dağıtmış olabilir. Fakat yeniden görevlendirmeyi çalışana bildirmemiş olabilir. Bu durum çalışanın gücenmesine neden olabilir. Bu da çalışanlar ve yönetici arasında düşmanlığa dönüşebilir.

İşyerinde zayıf iletişim, çalışanların uygunsuz varsayımlar yapmasına ve işyeri söylentilerine inanmasına neden olabilir. İşyerinde iletişim eksikliği sadece düşmanlığa neden olmakla kalmaz, aynı zamanda üretkenliği ve çalışan güvenini de azaltır.

İnsanlar kendilerinden tam olarak ne beklendiğini bildiklerinde daha iyi çalışırlar.

Büyük yöneticiler, hedefleri ve prosedürleri basit, açıklanabilir terimlerle sınıflandırır, sorumluluğu açıkça tahsis eder ve her şeyin çalışanlar tarafından anlaşıldığını onaylar. Yöneticiler ayrıca, astlarının her birinin aynı amacı göz önünde bulundurduğundan emin olmak için takip etmeli ve yardımcı girdi sağlamalıdır. Bunu yapmakla iletişim gelişecek ve işyerindeki düşmanlık azalacaktır.

Mizaç ve Kişilik Farklılıkları

Çalışanlar arasında mizaç farklılığı, işyerindeki düşmanlığın bir başka nedeni olabilir.

Çalışanlar çeşitli yetiştirilme biçimlerinden ve deneyimlerden gelmektedir ve bu onların kişiliklerini etkilemede rol oynayacaktır. Çalışanlar birbirlerinin kişiliklerindeki çeşitliliği fark edemediğinde veya kabul etmediğinde, işyerinde zorluklar ortaya çıkar.

Örneğin, bir çalışan, zamanlama uygun olmasa bile, aklında ne varsa konuşabileceği doğrudan veya çatışmacı bir kişiliğe sahip olabilir.

Açık sözlü bir kişiliğe sahip bir çalışan, bu tür bir kişiliğe sahip olmayan bir meslektaşını rahatsız edebilir. Meslektaş, çalışanın kaba davrandığını hissedebilir ve bu da düşmanlığa yol açabilir.

Çalışanların kişilik farklılıklarını ve güçlü noktaları benimsemesine izin verin ve diğer çalışanlara da aynı şeyi yapma konusunda ilham verin. Çalışanlar birbirlerinin farklılıklarını fark edip takdir ettiklerinde, birlikte çalışırken daha saygılı davranmaya başlayacaklardır. Çalışanların kişilik farklılıklarını kabul etmelerine izin vererek ve öğreterek, fikirlerin ifadesini artıracak ve işyeri düşmanlığını azaltacak yargılayıcı olmayan bir atmosfer yaratmaya başlayacaksınız.

Farklı İlkeler ve Değer Sistemleri

Kişiliklerle karşılaştırılabilir şekilde, çalışanların değerleri veya inançları işyeri içinde farklılık gösterir.

Değerlerdeki farklılıklar, kuşaksal bir boşluk olduğunda açıkça görülür. Genç çalışanlar, yaşlı çalışanlardan farklı işyeri inançlarına sahip olabilir. Değerlerdeki farklılık, esasen işyerinde çalışan düşmanlığının nedeni değildir. Fakat farklılıkları kabul etmemek.

Çalışanlar bu farklılıklara rıza göstermedikleri zaman, meslektaşlar birbirlerinin karakterine ve değer sistemlerine saldırabilir. Hakaretler söz konusu olduğunda, doğru çözüm sunulup kabul edilene kadar çatışma artar. Farklı dönemlerde doğan çalışanların karşıt düşünce süreçlerinden ve iletişim tarzlarından da zorluklar çıkabilir. Sürtüşmeler, teknolojik değişiklikler ve farklı yaşlardaki çalışanları bir araya getiren çalışma düzenlemeleri ile yoğunlaşabilir.

İşverenler ve yöneticiler tüm çalışanlara söz hakkı vermelidir. Yaşına ve mesleğine bakılmaksızın, tüm çalışanların fikir, endişe ve şikayetler sunabilecekleri bir platforma sahip olması gerekir. Yöneticiler, ofis içindeki açık iletişimi hızlandırmalı ve doğrudan geri bildirim sunmak için zaman ayırmalıdır. Çalışanlara bir platform sağlayarak, birbirlerinin değerlerini kabul etmeye başlayacaklar ve bu da işyeri düşmanlığını azaltacaktır.

İşyerinde Rekabet

İş hayatında, iki kişi her zaman aynı fikirde olduğunda, bunlardan biri alakasızdır.

William Wrigley

İşyerinde sağlıksız rekabet, çalışan düşmanlığının ve çatışmasının bir başka kaynağıdır.

Bazı işletmeler diğerlerinden daha rekabetçi bir ortamı teşvik eder. Maaş, çalışan üretkenliği ile ilişkilendirildiğinde, meslektaşlar arasında güçlü bir rekabet olabilir. Doğru şekilde denetlenmeyen rekabet, çalışanların birbirlerini rahatsız etmesine veya hakaret etmesine neden olabilir ve bu da agresif bir çalışma ortamı yaratır. Sağlıksız işyeri rekabeti iletişimi engeller ve bireyselliği teşvik eder.

İşyerinde rekabet sağlıklı ise şirket için değerli olacaktır. Sağlıklı rekabet, çalışanları çalışkan ve yetkin olmaya teşvik ederken aralarındaki dostluğu teşvik eder. Bu durum meslektaşları arasında kavgayı teşvik eden gergin ve baskı dolu bir atmosfer yaratan sağlıksız rekabetten tamamen farklıdır. Yönetici veya işletme sahibi olarak, çalışanlarınıza işyerinde her zaman ellerinden gelenin en iyisini sunmaları için ilham vermek için motivasyonel yöntemler kullanmak (yani teşvik ve övgü sunmak) veya teşvik paketleri (örn. Terfi, maaş artışı, ekstra haklar) sunmak size kalmıştır. hala meslektaşları ile iyi bir ilişki sürdürüyorlar.

Sonuç

Bir şirket kültürü, herkesin birbiriyle nasıl ilişki kurduğu üzerine inşa edilir.

Sahipler, yöneticiler ve yöneticiler, ileriye giden yolu açmalı ve çalışanların birbirleriyle nasıl iletişim ve etkileşimde bulunduğuna dair tavrı belirlemelidir. Çalışanlarınızla otantik ve saygılı bir şekilde konuşarak, dürüstlüğe ve iletişime değer veren bir atmosfer yaratırsınız. Açık ve özgün olduğunuzda, çalışanların da aynısını yapması beklenir. Çalışanların en iyi arkadaşlar olması gerekmez, sadece işi tamamlamaları gerekir.

Çoğu işte her zaman belirli bir derecede yaratıcı gerilim teşvik edilir. Fakat çatışmanın düşmanlığa dönüştüğü ve ters etki yarattığı anda harekete geçmeniz gerekir. Çatışmaya neden olan uyuşmazlıklar önem bakımından farklılık gösterse de, işyerinde üretken bir atmosfere sahip olmayı ve düşmanlığı ortadan kaldırmayı umuyorsanız, çalışanlarla ve meslektaşlarınızla ilişkileriniz hoş ve verimli olmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu