Öğrenme Becerileri

Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri

Araştırma yöntemleri, genel olarak nicel ve nitel yöntemlere ayrılmıştır.

Hangisini seçeceğiniz, araştırma sorularınıza, temel araştırma felsefenize ve tercihlerinize ve becerilerinize bağlı olacaktır.

Araştırma Yöntemlerine Giriş ve Araştırma Tasarlama sayfalarımız, temel felsefeyle ilgili bazı konuları ortaya koymaktadır.

Bu sayfa, nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin geniş ilkelerine ve her birinin belirli durumlarda avantaj ve dezavantajlarına bir giriş sağlar.

* Alıntı: Aliağa ve Gunderson ‘Interactive Statistics’ 3. Baskı (2005)

Nicel araştırma

Nicel araştırma, tanımlanması ve tanımlanması belki de daha basittir.

Üretilen veriler her zaman sayısaldır ve matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilir. İlgili sayı yoksa, nicel araştırma değildir.

Bazı fenomenler, niceliksel analize açık bir şekilde katkıda bulunur çünkü bunlar zaten sayı olarak mevcuttur. Örnekler, eğitimin çeşitli aşamalarında başarıdaki değişiklikleri veya yönetim derecelerine sahip üst düzey yöneticilerin sayısındaki artışı içerir. Bununla birlikte, doğası gereği açıkça sayısal olmayan fenomenler bile nicel yöntemler kullanılarak incelenebilir.

Likert ölçeklerinin ve benzer tekniklerin geliştirilmesi, çoğu fenomenin nicel teknikler kullanılarak incelenebileceği anlamına gelir.

Bu durum özellikle sayıların çok değerli olduğu ve sayısal verilerin ‘altın standart’ olarak kabul edildiği bir ortamdaysanız yararlıdır.

Bununla birlikte, kantitatif yöntemlerin mutlaka araştırma için en uygun yöntemler olmadığına dikkat etmek önemlidir. Belirli bir davranışın ayrıntılı nedenlerini derinlemesine anlamak istediğinizde bunların çok yardımcı olma ihtimali düşüktür. Kişisel görüşler gibi oldukça soyut yapılara sayı atamanın onları sahte bir şekilde kesin yapma riski taşıması da mümkündür.

İlgili Makaleler

Nicel Veri Kaynakları

En yaygın nicel veri kaynakları şunları içerir:

 • Online, telefonla veya şahsen yapılan anketler. Bunlar aynı soruların çok sayıda insana aynı şekilde sorulmasına dayanır;
 • Görüşmelerde belirli bir kelimenin ne sıklıkta kullanıldığı gibi belirli bir olgunun ortaya çıkma sayısını saymayı veya gözlemsel verileri sayılara çevirmek için kodlamayı içerebilen gözlemler; ve
 • Şirket hesapları gibi ikincil veriler.

Anket Tasarımı ve Gözlemsel Araştırma sayfalarımız bu teknikler hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Nicel Verileri Analiz Etme

Basit grafiklerden verileri iki veya daha fazla öğe arasındaki korelasyon testleri yoluyla göstermeye ve istatistiksel anlamlılığa kadar nicel verileri analiz etmek için çok çeşitli istatistiksel teknikler mevcuttur. Diğer teknikler, açık bir hipotezin olmadığı denek grupları arasındaki ilişkileri tanımlamak için yararlı olan küme analizini ve gruplar arasında gerçek farklılıklar olup olmadığını belirlemek için hipotez testini içerir.

İstatistiksel Analiz sayfamız, bazı basit istatistiksel teknikler hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Nitel araştırma

Nitel araştırma, sayı veya sayısal veri içermeyen herhangi bir araştırmadır.

Genellikle kelimeleri veya dili içerir. Fakat aynı zamanda resimler veya fotoğraflar ve gözlemler de kullanabilir.

Hemen hemen her fenomen nitel bir şekilde incelenebilir ve bu, Birleşik Krallık’ta ve Avrupa’nın geri kalanında sıklıkla tercih edilen araştırma yöntemidir; ABD çalışmaları nicel yöntemler kullanma eğilimindedir. Fakat bu ayrım kesinlikle mutlak değildir.

Nitel analiz, derinlemesine bir resim veren zengin verilerle sonuçlanır ve olayların nasıl ve neden olduğunu keşfetmek için özellikle yararlıdır.

Bununla birlikte, nitel araştırmanın bazı tuzakları vardır, örneğin:

 • Katılımcılar araştırmada kendileri için bir değer görmezlerse, yanlış veya yanlış bilgi verebilirler. Araştırmacının duymak istediğini düşündüklerini de söyleyebilirler. Nitel araştırmacıların bu nedenle araştırma konuları ile ilişki kurmak için zaman ayırmaları ve her zaman bu potansiyelin farkında olmaları gerekir.
 • Etik her tür araştırma için bir sorun olsa da, nitel araştırmada belirli zorluklar olabilir. Çünkü araştırmacı gizli bilgilere taraf olabilir. Araştırma deneklerinize zarar vermemeniz gerektiğini her zaman aklınızda bulundurmanız önemlidir.
 • Nitel araştırmacıların işlerinden ayrı kalmaları genellikle daha zordur. Çalışmalarının doğası gereği, insanlarla ilgilenirler. Bu nedenle, çalışmadaki rolünüz ve bunun araştırmayı nasıl etkileyebileceği üzerine düşünme alışkanlıkları geliştirmek yararlıdır. Daha fazlası için Yansıtıcı Uygulama sayfamıza bakın.

Nitel Veri Kaynakları

Nitel veriler nicel verilerden çok daha genel olsa da, bunları toplamak için hala birkaç ortak teknik vardır. Bunlar şunları içerir:

 • Yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış veya yapılandırılmamış olabilen görüşmeler;
 • Bir konuyu tartışan birden fazla katılımcının yer aldığı odak grupları;
 • Örneğin katılımcılara üç veya dört odaklanmış soruyu soran ancak kendi sözcükleriyle yazmaları için alan bırakan ‘kartpostallar’ veya küçük ölçekli yazılı anketler;
 • Günlükleri, geçmiş olayların yazılı hesaplarını ve şirket raporlarını içeren ikincil veriler; ve
 • Yerinde veya ‘laboratuvar koşullarında’ olabilen gözlemler, örneğin katılımcılardan ne yapabileceklerini göstermek için bir durumu canlandırmaları istenir.

Araştırma Görüşmeleri, Odak Grupları ve Gözlemsel Araştırma sayfalarımız bu teknikler hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Nitel Verilerin Analizi

Nitel veriler çok çeşitli kaynaklardan alındığı için, kapsam açısından kökten farklı olabilirler.

Bu nedenle, bunları analiz etmek için çok çeşitli yöntemler vardır ve bunların çoğu verileri gruplara ve temalara göre yapılandırmayı ve kodlamayı içerir. Nitel veri analizini desteklemek için çeşitli bilgisayar paketleri de vardır. Araştırmanız için hangilerinin doğru olduğunu bulmanın en iyi yolu, bunu akademik meslektaşlarınız ve amirinizle tartışmaktır.

Nitel Verileri Analiz Etme sayfamız, en yaygın yöntemlerden bazıları hakkında daha fazla bilgi sağlar.

Bu senin araştırman…

Son olarak, hangi yöntemleri seçeceğinize dair doğru ve yanlış bir cevap olmadığını söylemek önemlidir.

Bazen nicel veya nitel olsun, tek bir yöntem kullanmak isteyebilirsiniz ve bazen hepsi tek bir tür veya bir karışım olsun, birkaçını kullanmak isteyebilirsiniz. Bu sizin araştırmanızdır ve başkalarından tavsiye almak isteyseniz bile, hangi yöntemlerin hem araştırma sorularınıza hem de becerilerinize uygun olduğuna yalnızca siz karar verebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu