Öğrenme Becerileri

Nitel Verilerin Analizi

Nicel ve Nitel Veriler ve Nitel Veri Toplama sayfalarımız çeşitli veri toplama yöntemlerini açıklamaktadır. Bu sayfada, bu verilerin toplandıktan sonra nasıl anlamlandırılacağı anlatılmaktadır.

Kullanılacak birçok olası teknik vardır. Fakat önemli olan, kullandığınız tekniğin araştırmanızı destekleyen felsefi görüşle tutarlı olmasıdır.

Pek çok analitik sistem birkaç farklı veri türü için kullanılabilir. Bu nedenle hangisinin kullanılacağı seçimi oldukça özneldir. Felsefeye ve ayrıca kendi becerilerinize ve tercihlerinize bağlı olacaktır.

Dili İçeren Nitel Verilerin Analizi İçin Sistemler

Genellikle nitel araştırmanın çıktısı kelimeler biçiminde olacaktır.

Örneğin, yazılı metinlerden veya yazılı metinlerden veya derinlemesine görüşmeler veya toplantıların dökümlerinden veri toplamış olabilirsiniz. Easterby-Smith, Thorpe ve Jackson’a göre, Yönetim Araştırması kitaplarında, diğer veri türleri için de kullanılabilen, dile dayalı veriler için altı ana analiz sistemi vardır.

1. İçerik Analizi

Bu olayda ortaya çıkabilecek hipotezler veya temalar hakkında bazı fikirlerle başlarsınız ve bunları topladığınız verilerde ararsınız. Örneğin, farklı temalar hakkındaki metni tanımlamak, fikirleri bir araya getirmek ve her temayla ilgili görüşler hakkında kanıt toplamak için bir renk kodlama veya numaralandırma sistemi kullanabilirsiniz.

2. Temelli Analiz

Bu durum kodlama için benzer teknikler kullandığı için içerik analizine benzer. Ancak topraklı analizde, belirli bir noktadan başlamazsınız. Bunun yerine, tartışmalardan ve konuşmalardan ortaya çıkan temalarla verilerin “kendi adına konuşmasına” izin verirsiniz. Pratikte bunu başarmak çok daha zor olabilir çünkü okuduklarınızı bir kenara bırakıp sadece verilere konsantre olmanızı gerektirir.

Myers-Briggs ‘P’ tipleri gibi bazı insanlar. Bu analiz biçimini diğerlerinden çok daha kolay başarabilir. Daha fazlası için Myers-Briggs Tip Göstergeleri sayfamıza bakın.

Bu ilk iki yaklaşım, açıklamanın sizi inanmaya yönlendirebileceği kadar farklı değildir.

Bunun yerine, saf yaklaşımlar bir spektrumun zıt uçlarında yer alır. Örneğin, saf bir içerik analizi yaklaşımının sabit temaları olacaktır. Bununla birlikte, önceden belirlenmiş temalara uymayan verilerden daha fazla bilgi ortaya çıkarsa, araştırma sırasında temalarınızı güncellemek ve uyarlamak isteyebilirsiniz. Bu yaklaşım hibrit bir yaklaşıma ve belki de her iki saf sistemden daha pragmatik bir yaklaşıma doğru ilerliyor.

3. Sosyal Ağ Analizi

Bu analiz türü, davranışı neyin motive ettiğini anlamanın bir yolu olarak bireyler arasındaki bağlantıları inceler.

Örneğin, neden bazı insanların işte diğerlerinden daha başarılı olduğunu ve neden bazı çocukların evden kaçma olasılığının daha yüksek olduğunu anlamanın bir yolu olarak kullanılmıştır. Bu tür analizler en çok diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığında, örneğin ilişkilerle ilgili ortak temaları belirlemek için bir tür içerik veya temelli analizden sonra kullanılabilir. Bir ağın üyeleri arasındaki ilişkileri gösteren bir ağ diyagramı oluşturmak için bu tür bir analize görsel bir yaklaşım kullanmak genellikle yararlıdır.

4. Söylem Analizi

Bu yaklaşım yalnızca sohbeti analiz etmekle kalmaz, aynı zamanda önceki konuşmalar, güç ilişkileri ve bireysel kimlik kavramı dahil olmak üzere konuşmanın gerçekleştiği sosyal bağlamı da dikkate alır. Ayrıca, kullanılan gerçek kelimeleri çevreleyen zengin bir veri kaynağı sağlamak için e-postalar veya mektuplar gibi yazılı kaynakların ve vücut dilinin analizini de içerebilir.

5. Anlatı Analizi

Bu durum insanların gruplar içinde düşünme ve örgütlenme biçimleri hakkında daha fazla anlamaya çalışmak için bir organizasyon veya toplum içinde hikayelerin anlatılma biçimine bakar.

Dört ana anlatım türü vardır:

  • yüksek düzeyde yapılandırılmış ve mantıklı olan ve genellikle denetimi dayatmakla ilgili bürokratik;
  • hırsın en zorlayıcı hikayeye sahip olmak ve başkalarını başarıya götürmek olduğu arayış;
  • anlatılmaktan ziyade hikayenin yaşandığı kaos; ve
  • daha çok kaos anlatılarına benzeyen postmodern, yaşandığı için. Fakat ‘anlatıcının’ hikayenin ve neyi başarmaya çalıştığının farkında olduğu yerdir.

6. Konuşma Analizi

Bu durum büyük ölçüde etnografik araştırmada kullanılır. Konuşmaların hepsinin, konuşan kişi aynı kalan kurallar ve kalıplar tarafından yönetildiğini varsayar. Aynı zamanda söylenenlerin ancak önce ve sonra olanlara bakılarak anlaşılabileceğini varsayar.

Konuşma analizi, tam olarak hangi kelimelerin kullanıldığı, hangi sırada, konuşmacıların konuşmalarıyla örtüşüp örtüşmediği ve vurgunun nereye yerleştirildiği dahil olmak üzere verilerin ayrıntılı bir incelemesini gerektirir. Bu nedenle, konuşma analizi için yazıya dökmede kullanılan ayrıntılı kurallar vardır.

İçerik ve temelli analiz gibi, söylem, anlatı ve konuşma analizi, dil biçimlerini analiz etmek için bir dizi sistem üzerinde düşünülebilir. Hangisini kullanacağınız, analizden ne elde etmek istediğinize bağlı olacaktır.

Bilgisayar Destekli Analiz

Niteliksel (dile dayalı) verilerin analizini desteklemek ve buna yardımcı olmak için tasarlanmış birçok bilgisayar paketi vardır. Bunlar NVivo, Atlas.ti ve benzerlerini içerir. Kullanımları bu sayfanın kapsamı dışındadır. Fakat büyük miktarlarda veriyi analiz etmek için yaygın olarak kullanılırlar ve bir araştırmacının her şeyi kendisi okuyup kodlaması üzerindeki baskıyı azaltır.

Araştırmanızın bu türden bir paket kullanması gerekebileceğini düşünüyorsanız, muhtemelen bunu amirinizle veya paketi kullanma deneyimi olan ve kullanımı hakkında size tavsiyede bulunabilecek bir meslektaşınızla görüşmeniz en iyisidir.

Uyarı kelimesi

Bu sayfa, dil temelli nitel verileri analiz etmek için kullanılabilecek tekniklerin yalnızca kısa bir özetidir. Tekniğin yararlı olup olmayacağı konusunda size bir fikir vermesi muhtemelen yeterli olacaktır.

Bununla birlikte, burada bahsedilen tekniklerden veya sistemlerden herhangi birini kullanmaya karar verirseniz, söz konusu teknik hakkında daha fazla bilgi okumalı ve bunu kullanma deneyimi olan biriyle planlarınızı ayrıntılı olarak tartışmalısınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu