Yazma Becerileri

Noktalama-İşaretler ve Simgeler

Noktalama, bir cümlenin nasıl inşa edildiğini ve nasıl okunması gerektiğini göstermek için okuyucuya verilen işaretler veya semboller sistemidir.

Cümleler, yazılı hesaplar oluşturmak için kullanılan yapı taşlarıdır. Tam ifadelerdir. Noktalama, cümlenin nasıl okunması gerektiğini gösterir ve anlamı netleştirir.

Her cümlenin başında en az bir büyük harf ve sonunda nokta, ünlem işareti veya soru işareti bulunmalıdır. Bu temel sistem cümlenin tamamlandığını gösterir.

Virgül (,)

Virgül, yazar aşağıdakileri yapmak istediğinde cümle içinde kullanışlıdır:

 • devam etmeden önce duraklat
 • yeni konu içermeyen bir cümle ekleyin
 • bir listedeki ayrı öğeler
 • birden fazla sıfat kullanın (güzel gibi açıklayıcı bir kelime)

Örneğin, aşağıdaki cümlede virgüllerin arasındaki cümle veya cümle cümlenin konusu olan çocuğun eylemlerinin arkasında bize daha fazla bilgi verir:

Annesinin gelmek üzere olduğunu bilen çocuk hızla açılan kapıya doğru koştu.

İfade veya cümle kaldırılacak olsaydı, bilgi kaybı olsa bile cümlenin yine de anlamlı olacağını unutmayın. Alternatif olarak, iki cümle kullanılabilir:

Çocuk hızla açılan kapıya doğru koştu. Annesinin gelmek üzere olduğunu biliyordu.

Bir listedeki öğeleri ayırmak için de virgül kullanılır.

Örneğin:

Alışveriş arabasına yüksek miktarda bira, meyve, sebze, tuvalet kağıdı, tahıl gevrekleri ve karton sütler yüklendi.

Bir listede, son iki öğenin virgül yerine ‘ve’ sözcüğüyle bağlantılı olduğuna dikkat edin.

Sıfatları ayırmak için virgül kullanılır.

Örneğin:

Çocuk yaz tatilinin başında mutlu, hevesli ve beklenti doluydu.

Virgüller bir duraklamayı temsil ettiğinden, yazınızı yüksek sesle okumak ve okurken doğal duraklamalar yaptığınızı dinlemek iyi bir uygulamadır. Çoğu zaman, doğal bir duraklama ile virgülün nereye yerleştirilmesi gerektiğini belirtirsiniz. Bununla birlikte, virgül yerleştirilmesi gereken yerlere ilişkin ‘kurallar’ da izlenmelidir.

Örneğin:

Ancak bazı arıların ağaç polenini tercih ettiği öne sürülmüştür.

Tam Durdurma (.)

Bir cümleyi bitirmek için daima nokta kullanılmalıdır. Nokta, bir noktanın yapıldığını ve daha fazla açıklamaya veya ilgili bir noktaya geçmek üzere olduğunuzu gösterir.

Daha seyrek olarak, metinle ilgili olmadığında bir alıntı bölümünün nerede çıkarıldığını belirtmek için üç nokta (bir üç nokta) dizisi kullanılabilir, örneğin:

“Çocuk mutluydu… yaz tatilinin başında.”

Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi, yaygın olarak kullanılan kelimelerin kısaltmasını belirtmek için tek bir nokta da kullanılabilir:

 • Telefon Numarası=Tel. Hayır.
 • Eylül=Eylül
 • Sayfalar=pp.

Ünlem İşareti (!)

Ünlem işareti, cümle içindeki korku, öfke veya aşk gibi güçlü duyguları gösterir. Ayrıca yazılı sözlü sözcük içindeki duyguyu vurgulamak için kullanılır.

Örneğin:

“Yardım! Seni seviyorum!”

Bu şekilde, keskin bir talimatı belirtmek için de kullanılabilir.

 • “Dur! Polis!”

veya mizah belirtmek için

 • “O sahip! O sahip! O sahip!”

Bir cümlenin sonundaki ünlem işareti, nokta işaretine ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir.

Ünlem işaretleri, yazılı ödevlerinizde önemli noktalar olduğunu düşündüğünüz şeyleri vurgulamanın kötü bir yoludur; noktanın önemi bir dizi olmadan kendini vurgulayacaktır !!! Metinde. Bir ünlem işareti yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda veya doğrudan bir alıntıdan alındığında kullanılmalıdır.

Ünlem işareti resmi ve yarı resmi yazılarda idareli kullanılmalıdır.

Soru işareti (?)

Soru işareti, bir cümlenin bir soru sorduğunu gösterir. Her zaman bir cümlenin sonunda gelir:

Örneğin:

Sonunda mıyız?

Soru işaretinin aynı zamanda nokta işlevi gördüğünü unutmayın.

Noktalı virgül (;)

Noktalı virgül, belki de doğru bir şekilde kullanılması en zor noktalama işaretidir. Şüpheniz varsa, kullanmaktan kaçının ve eklenen materyali yeni bir cümleye dönüştürün.

Genel bir kural olarak, noktalı virgül aşağıdaki şekillerde kullanılır:

İki bağlantılı cümleyi birleştirirken.

Örneğin:

Şafakta yola çıktık; hava umut verici görünüyordu.

veya

Girişken davranış; duyguları, istekleri ve arzuları uygun şekilde ifade edebilmekle ilgilidir; pasif davranış, başkalarının isteklerine uymak anlamına gelir.

Noktalı virgül, ayrıntılı listeleri bir araya getirmek için de kullanılabilir.

Örneğin:

Konferansa Fransa, Paris’ten delegeler katıldı; Paris, Teksas; Londra, Birleşik Krallık; Stockholm, İsveç; Kolombo, Sri Lanka; ve Mumbai, Hindistan.

Kolon (:)

Bir cümle içindeki iki nokta üst üste iki cümle arasında çok keskin bir duraklama yapar. Kolonun iki ana kullanımı vardır:

En çok listeleme sırasında kullanılır.

Örneğin:

Arabaya şu malzemeleri koydu: bira, meyve, sebze, tuvalet kağıdı, tahıl gevrekleri ve süt kartonları.

Veya bir başlık veya açıklayıcı bir başlık içinde kullanılabilir.

Örneğin:

İnsan Kaynakları Yönetimi: Telefon Danışmanları için Yönergeler

Kesme işareti (‘)

Bazen ters virgül olarak adlandırılan kesme işaretinin iki ana kullanımı vardır.

Kesme işareti mülkiyeti veya sahipliği gösterir.

Örneğin:

Kızın şapkası yeşildi (kız tekildir).

Bu okuyucuya şapkanın kıza ait olduğunu gösterir.

Kızların şapkaları yeşildi (bu örnekte kızlar çoğul, yani birden fazla kız, birden fazla şapka).

Bu da şapkaların kızlara ait olduğunu gösterir.

Kesme işaretinin başka bir kullanımı, bir harfin nerede çıkarıldığını belirtmektir:

Örneğin:

Bu kursu yapacağız. (Bu kursu yapacağız.)

Bu güzel bir noktalama işareti örneği değil mi? (Bu güzel bir noktalama işareti örneği değil mi?)

Saat şimdi saat 7’dir. (Zaman şimdi saatin 7’sidir)

Yaygın bir hatanın bununla karıştırmak olduğuna dikkat edin.

Okuyucuya bir mektubun çıkarıldığını gösterir.

Örneğin:

Güzel bir gün, kısaltılmış bir söylemdir: Güzel bir gün.

Resmi yazıların çoğunda, kısaltılmış sözcükler kullanmanın uygun olmadığını unutmayın.

Ayrıca bkz: Kesme işaretlerini doğru kullanma hakkında daha fazla bilgi için Yazmada Sık Yapılan Hatalar.

Alıntı veya Konuşma İşaretleri (“….”)

Alıntı veya konuşma işaretleri şu amaçlarla kullanılır:

 • Konuşmayı işaretlemek için
 • Başkasının konuşmasından alıntı yaparken
 • Örneğin:

  Büyükbabam “Çikolatalarını arkadaşlarınla ​​paylaş” dedi.

  “George, bunu yapma!”

  “Kitaplarınızı çıkarır mısınız lütfen?” öğretmen Bayan Jones, “ve sakin olun!” dedi.

  Bir olayı geri bildirmenin konuşma veya tırnak işareti gerektirmediğini belirtmek gerekir.

  Örneğin:

  Bayan Jones, öğrencilere kitaplarını çıkarmalarını ve sakinleşmelerini söyledi.

  Kısa çizgi (-)

  Kısa çizgi, kelimeleri birbirine bağlamak için kullanılır.

  Örneğin:

  • alt bölüm
  • onsekizinci yüzyıl insanları
  • hafta sonu
  • ikinci sınıf gönderi
  • cinsiyet ayrımı gözetmeyen
  • sözsüz

  Kısa çizgi, bir sözcük iki satır arasında bölündüğünde de kullanılır. Kısa çizgi, üst satırın sonunda hecelerin arasına yerleştirilmeli ve okuyucuya kelimenin bir sonraki satırda tamamlanacağını belirtmelidir.

  Kelime İşlemciler gibi bilgisayar uygulamaları, tirelemeden kaçınmak için fazladan boşluk kullanmak daha yaygın olsa da, kelimeleri sizin için otomatik olarak tirelemek üzere ayarlanabilir.

  Parantez ()

  Köşeli parantezler her zaman çiftler halinde gelir () ve bir kenara veya cümlenin ana akışının parçası olmayan bir noktayı yapmak için kullanılır. Parantez içindeki kelimeleri çıkarırsanız, cümle yine de anlam ifade etmelidir.

  Örneğin:

  “Hedeflere ulaşmak için seçilen stratejinin (veya stratejilerin) müdahale devam ettikçe değişmesi gerekebilir.”

  Bir başka örnek ise şu şekildedir:

  “Sınıfı, ortak ekonomik kaynakları paylaşan ve yönetebilecekleri yaşam tarzı türlerini güçlü bir şekilde etkileyen büyük ölçekli bir grup insan olarak tanımlayabiliriz. Meslekle birlikte zenginlik mülkiyeti, sınıf farklılıklarının ana temelidir. Batı toplumlarında var olan başlıca sınıflar bir üst sınıftır (zenginler, işverenler ve sanayiciler, artı üst düzey yöneticiler-üretken kaynaklara sahip olanlar veya doğrudan kontrol edenler); orta sınıf (beyaz yakalı işçilerin ve profesyonellerin çoğunu içerir); ve bir işçi sınıfı (mavi yakalı veya el işi olanlar).” (Giddens, 1997, s. 243)

  Köşeli parantez […]

  Farklı bir köşeli parantez kümesi [   ] kullanılabilir:

  • uzun alıntıları kısaltmak
  • bir alıntı zamanını kendi cümlenizin zamanına uyacak şekilde düzeltmek için
  • kısaltılmış bir alıntıdaki bölümlere kendi kelimelerinizi eklemek için.

  Bir makale veya rapordaki uzun alıntıları kısaltmak için

  “Sınıfı, ortak ekonomik kaynakları paylaşan ve yönetebilecekleri yaşam tarzı türlerini güçlü bir şekilde etkileyen büyük ölçekli bir grup insan olarak tanımlayabiliriz. Meslekle birlikte zenginlik mülkiyeti, sınıf farklılıklarının temelidir. Batı toplumlarında var olan başlıca sınıflar bir üst sınıftır […]; orta sınıf […] ve bir işçi sınıfı […].”
  (Giddens, 1997, s. 243)

  Bir alıntıyı kendi cümlenize uyacak şekilde ayarlamak için

  Örneğin, sınıf yapısı hakkında yazıyorsanız, aşağıdakileri kullanabilirsiniz:

  Giddens’e göre (1997, s. 243) “[o]Meslekle birlikte servet sahibi olmak, sınıf farklılıklarının temel dayanağıdır”.

  Köşeli parantez kullanırken, yalnızca yukarıdaki örnekte olduğu gibi ara sıra gelen harf veya ara sıra olan kelime (örneğin cümlenin zamanını değiştirirken) bu şekilde köşeli parantez içine yerleştirilecektir.

  Yırtmaç (/)

  Çoğu kişi veya, vb. Yerine eğik çizgiyi kullanır. Fakat bu okuyucuya her zaman yardımcı olmaz. Bununla birlikte, cinsiyet ayrımı gözetmeyen yazıda ‘s/o’yu kullanmak için modern bir sözleşme vardır.

  Büyük harfler

  Büyük harflerin doğru kullanımı yazı yazmada da önemlidir.

  Bilgi ve örnekler için Büyük Harf Ne Zaman Kullanılmalı sayfamıza bakın.

  İlgili Makaleler

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Başa dön tuşu