Kişisel yetenekler

Profesyonel etik

Etik Liderlik sayfamız, ilkelerin ve etiğin liderler için ne kadar önemli olduğunu açıklar. İyilik sayfamız, size yaşam boyunca rehberlik etmesi için ahlaki pusulanızı kullanmayı öğrenme konusunu tartışıyor.

Bu sayfa, mesleki yaşamda etik ve ahlaki pusulanın veya ‘iyiliğin’ rolünü ele almaktadır. Temel meslekler olarak hukuk ve tıp üzerine odaklanmaktadır. Ancak, düşüncenin ardındaki ilkeler, profesyonel ve daha geniş çalışma hayatının tüm alanlarına uygulanabilir ve daha geniş dersler de çıkarılır.

Meslek Yaşamında ‘İyiliğin’ Yeri

Hukuk ve tıp gibi meslekler dışında, hatta belki de içeride birçok kişiye, profesyonellerin nasıl davranması gerektiğini belirleyen net bir düzenleyici çerçeve varmış gibi görünebilir.

Örneğin doktorlar için kılavuz ilkeler Hipokrat Yemini’nde belirtilmiştir. ‘Zarar verme’ gibi temel taşları içerir. Birleşik Krallık’ta, aynı zamanda tıbbi uygulamaları da denetleyen ve doktorların lisanslarına uygun şekilde çalışmalarını sağlayan Genel Tıp Konseyi tarafından belirlenmiş daha geniş bir düzenleyici çerçeve vardır.

Öyleyse bireysel etik için bir yer var mı?

Peki ya kişisel etik çerçeveniz seçtiğiniz mesleğin rehberi ile çatışırsa?

Bu sayfada, Birmingham Üniversitesi’ndeki Jubilee Karakter ve Erdemler Merkezi’nin çalışmalarından yararlanarak bu soruların bazılarını kaldırıyor. Orada üç yıllık bir araştırma projesi, üç meslek, hukuk, tıp ve öğretmenlik ve bunların modern bir ‘erdemler’ çerçevesine nasıl uyduğuna odaklanıyor.

Stephen Covey’nin İlke Merkezli Liderlik kitabında olduğu gibi Jubilee Merkezi, etiğin sadece isteğe bağlı bir fazlalık değil, iş ve profesyonel yaşam da dahil olmak üzere modern yaşamın hayati bir parçası olduğu öncülünden yola çıkıyor.

Ayrıca, bankacılık krizinden bu yana giderek daha ikna edici görünen bir durum olarak, etik veya erdemli davranmanın işletmelerin daha iyi çalışmasına bile yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

İyilik ve Hukuk

Erdem ve hukukun birbirini dışladığını öne süren birçok kişi var. Avukatlar genellikle ‘bankacılardan bile daha kötü’ olarak görülüyor, insanlar davanın yalnızca avukatları zengin yaptığını söylüyor. Kabul edelim, mesleğin oldukça kötü bir itibarı var.

Bununla birlikte, Jubilee Merkezi’nden yapılan araştırmalar, avukatların kendilerinin etik davranışa, özellikle adalet ve adalete büyük bir değer verdiğini göstermektedir. Herkesin ‘adil yargılanmasını’ sağlamak için var olan hukuk mesleğinde bu beklenmedik olmayabilir. Avukatlar da azim ve bakış açısına çok değer veriyor. Bunlar, belki de ‘sıcak’ erdemler değil, ama yine de adaleti sağlamakla görevli olanlar için çok önemli.

Bununla birlikte, açık bir şekilde avukatların üzerinde, mesleğin itibarını açıklamaya bir şekilde yol açabilecek etik olmayan davranışlarda bulunmaları için bazı baskılar vardır. Yine Jubilee Merkezi’nden yapılan araştırmalar, birçok avukatın örneğin fatura saatlerini toparlamak için ‘ticari baskı’ hissettiğini gösteriyor.

Jubilee Centre’ın araştırması, etik bir uygulamayı sürdürmenin en önemli yönünün iyi rol modeller bulmak olduğunu öne sürüyor. Birçoğu, etik olmayan davranışlar için baskı altına alınma konusunda endişeli olduklarını. Fakat kıdemli meslektaşlarının rehberliğini alacaklarını söyledi.

İyilik ve Tıp

Etik ve ahlaki uygulama söz konusu olduğunda doktorların belki de avukatlardan daha az ‘imaj sorunu’ vardır. Fakat tıp uygulamalarında hala çok zorlu ahlaki ikilemler vardır.

Düzenleyici bir çerçeve tüm olası soruları yanıtlayamaz ve çoğu doktor, er ya da geç, rehberlik için iç ahlaki pusulalarına başvurmak zorunda kalacaktır.

Doktorların mesleklerinde en önemli olduğunu düşündükleri değerler şunlardı:

 • Adalet;
 • Dürüstlük ve doğruluk;
 • Yargı;
 • İyilik veya merhamet;
 • Liderlik; ve
 • Takım çalışması.

Doktorlar genellikle kendi adaletlerini, dürüstlüklerini, nezaketlerini ve ekip çalışmasını yüksek olarak değerlendirdiler. Fakat liderlik etme veya yargılarını kullanma yeteneklerinden şüphe etme eğilimindeydiler.

Deneyimli doktorlar, kendi kararlarına güvenmeyi daha kolay buldular. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, onların ‘ahlaki pusulaları’ ve mesleki yargıları, deneyimleriyle daha fazla gelişti.

Profesyonel Olarak Etik Davranmak

Tıp ve hukuk karşısında çok farklı olsa da Jubilee Merkezi’nin araştırması, hem kendi içinde hem de meslek genelinde daha ahlaki veya etik bir yaklaşım geliştirmenize ve sürdürmenize yardımcı olabilecek bazı ortak yönlere işaret ediyor.

Bunlar:

 • Yakın çevrenizde veya daha geniş çapta meslektaşlarınız arasında olumlu rol modelleri bulun ve kendinizi zor durumda bulursanız onların tavsiyelerinden ve deneyimlerinden yararlanın;
 • Profesyonel muhakemenizi ve ahlaki pusulanızı geliştirmek için Yansıtıcı Uygulama için mümkün olan her yerde fırsatları değerlendirin.
 • Mentorluk (daha fazlası için Mentorluk sayfalarımıza bakın) ve Yansıtıcı Uygulama fırsatları sağlamaya yardımcı olmak dahil, daha genç veya daha az deneyimli meslektaşlar için olumlu bir rol model olmaya hazır olun.

Etik yaklaşımınızı güçlendirmek için yapabileceğiniz başka şeyler de var. Bunlar şunları içerir:

 • Kişisel ‘ahlaki pusulanızı’, herhangi bir etik ikilemde size rehberlik etmesi için kullanmak, kişisel ilkelerinizle tutarsız bir yolda kendinizin cesaretlendirilmesine izin vermemenizi sağlamak;
 • Meslek hayatınızda hangi erdemlerin daha önemli olabileceğini dikkatlice düşünün. Etik duruşunuza uygun bir mesleğe çekilmeniz için makul bir şans vardır (örneğin, avukatlar daha önce de söylediğimiz gibi adalete değer verme eğilimindedir). Ancak sizi seçtiğiniz kariyere daha da uygun hale getirmek için temel erdemlerinizi güçlendirmek için herhangi bir şey yapmanız gerekiyor mu?
 • Karşılaşabileceğiniz en olası etik sorunlar nelerdir ve bunlarla nasıl mücadele edeceksiniz? Örneğin, medyada çalışanlar bir hikayeyi abartma veya tek bir örnek üzerinden genelleme yapma isteğiyle mücadele edebilir. Etik zorluklarla ne zaman karşılaşabileceğinizi ve bu konuda ne yapmayı planladığınızı önceden düşünün. Biraz ileriye dönük bir planlama, zor durumlarla daha hassas bir şekilde başa çıkabilmenizi sağlayabilir.

Etik veya Ahlak, Mesleki Yaşamla Tutarsız Değil

Harold Shipman gibi doktorlar ya da birçok mesleğin kapalı kültürü hakkında gazete haberleri okurken, bazen profesyonel yaşamın sizin ilkelerinize göre yaşamakla tutarsız olduğu görünebilir. Ancak etik yaşam, daha ileri gitse bile birçok mesleğin kurallara dayalı düzenleyici çerçevesiyle kesinlikle tutarsız değildir.

Bir meslektaşınızı desteklemek, hastaları güvende tutmaktan daha mı önemli görülüyor? Kesinlikle hayır. Ancak son hikâyeler, profesyonel bir meslektaşın endişelerini dile getirmenin veya ‘ıslık çalmanın’ hâlâ çok zor olduğunu gösteriyor. Kültür yavaş değişiyor.

Ancak kültür bireylerle başlar ve birey sayısı arttıkça ağırlık kazanır. Güçlü bir ‘ahlaki pusula’ ile etik çalışma, profesyonel yaşam için hayati önem taşır ve etik liderlik gibi, onunla karşılaşan herkes tarafından saygı görme eğilimindedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu