Sayısal yetenekler

Sayılar | Sayısallığa Giriş

Sayılar nedir?

‘Sayılar’ kelimesini sayısal ‘rakamlar’ veya ‘rakamlar’ için kullanıyoruz.

Rakamlar, bir sayıyı tanımlamak için tek başına veya gruplar halinde (“37” veya “1073” gibi) kullanılan benzersiz semboller veya karakterlerdir (“0”, “1”, “3” veya “7” gibi).

‘Sayısal bir sistemdeki’ rakamları ifade etmek için ‘sayı’ terimini kullanırız.

Örneğin, ‘Roma rakamları’ terimini duymuş olabilirsiniz. Roma sistemi, I, V ve X gibi harfleri kullanan ve bazen bugün hala kullanılan eski bir sistemdir. Bazı örneklere daha sonra bakacağız.

Bununla birlikte, çoğumuzun aşina olduğu rakamlar, ‘ondalık’ sistem olarak da bilinen 10 tabanlı sistemdendir. Bunlar 0 (sıfır) ile 9 (dokuz) arasındaki sayılardır. Bunlara genellikle ‘sayı’ demiyoruz çünkü çoğu zaman kullandığımız sistem bu. Onlara sadece ‘sayılar’ veya bazen ‘rakamlar’ diyoruz.

Hangi sayısal sistemi kullanırsak kullanalım, sayılar saymak, ölçmek ve tanımlamak için yararlı bir dildir. Sayıları sınırsız bir şekilde kullanırız: matematiksel hesaplamalarda, telefon görüşmeleri yapmak ve banka hesaplarımızı tanımlamak için.

Matematikte Sayılar

Matematikte sayılar saymak, ölçmek ve hesaplamak için kullanılır.

Girişte, çoğumuzun kullandığı ve tanıdığı ondalık veya taban 10 sisteminden bahsedildi.

Ondalık sistemde, sayıları temsil etmek için 10 basamak kullanırız:

0 sıfır | 1 bir | 2 iki | 3 üç | 4 dört | 5 beş | 6 altı | 7 yedi | 8 sekiz | 9 dokuz

Tek bir rakamla temsil edilemeyen sayılar, basamak değerleri adı verilen sütunlar halinde düzenlenir. Aşağıdaki örneklerde yer değerleri, her sütun için etiketli kutular olarak gösterilmiştir. Genellikle bize yardımcı olacak etiketli sütunlarımız yoktur. Bu yüzden onları hayal etmemiz gerekir.

Sıfırdan dokuza kadar saydığımızda, ondan başlayarak sayıları tanımlamak için tek basamaklı sayılar kalmaz. On sayısını göstermek için iki sütuna ihtiyacımız var. On, bir on ve sıfır birimden oluşur:

Onlarca Birimler
1 0

Benzer şekilde yirmi yedi sayısı iki on yedi birimden oluşur ve bu nedenle şu şekilde gösterilir:

Onlarca Birimler
2 7

Onlar ve birimler sütunlarımızın her ikisi de 9’a (doksan dokuz, 99) ulaştığında tekrar sütunlarımız biter. Yüzü ifade etmek istediğimizde üçüncü bir sütun kullanmalıyız:

Yüzlerce Onlarca Birimler
1 0 0

Dolayısıyla, üç yüz elli sekiz sayısı üç sütunda şu şekilde görüntülenir:

Yüzlerce Onlarca Birimler
3 5 8

Daha büyük sayılara doğru yukarı doğru sayarken, daha fazla sütun eklememiz gerekir. Sayılar sonsuza kadar devam eder. Bu nedenle sütun sistemi de sonsuza kadar devam eder.

Örneğin bir milyon, iki yüz elli dört bin, sekiz yüz yirmi altı şu şekilde yazılır:

Milyonlarca Yüz
Binlerce
On
Binlerce
Binlerce Yüzlerce Onlarca Birimler
1 2 5 4 8 2 6

Bu sistem aynı zamanda negatif sayılar, yani sıfırdan küçük sayılar için de çalışır. Negatif sayılar genellikle önünde ‘-‘ sembolü ile gösterilir. Bu nedenle eksi 1, -1 olarak yazılır.

Not: Bin veya daha fazla sayıda büyük sayılar yazarken, sayıyı boşluk veya virgülle üç basamaklı gruplara ayırarak daha kolay okunmasını sağlayabiliriz. Yukarıdaki numara yazılabilir

1 254 826 veya 1.254.826

Bunu yapmak gerekli değildir. Fakat okuyucu için daha nazik olabilir. Üç basamaklı gruplar halinde büyük sayıları okumak daha rahattır. Virgüller veya boşluklar, binleri, milyonları, milyarlarca, trilyonları vb. Ayırmak için uygun şekilde konumlandırılmıştır.

UYARI! Uluslararası sözleşmeler geçerlidir…

Virgül veya boşluk kullanma geleneği tüm dünyada aynı değildir.

Örneğin Hollanda’da bunun yerine noktalar kullanılır. Örneğimiz bu nedenle 1.254.826 olarak yazılacaktır. Birleşik Krallık’ta, bir sayının kesirlerini yazarken ondalık noktayı belirtmek için nokta kullanılır (Kesirler ve Ondalıklar hakkındaki sayfalarımıza bakın). Fakat Hollanda’da bu amaç için virgül kullanırlar.

Bulunduğunuz ülkenin kurallarını kontrol etmek için her zaman dikkatli olun-bu, bir çanta veya bir kamyon dolusu patates almak arasındaki fark anlamına gelebilir!

Tam Sayılar ve Kesirler

Tamsayılar

Tam sayı, ondalık basamağa veya kesire gerek kalmadan yazılabilen ‘tam’ bir sayıyı tanımlamak için kullanılan terimdir. Tam sayılar pozitif veya negatif olabilir. 1, 7, 375, −56, 12, −8 tam sayılardır.

1.5 veya 1½ tamsayı değildir çünkü bir tam sayının bir kesirini içerirler.

Kesirli Sayılar

Daha fazla bilgi için Kesirler ve Ondalıklar sayfalarımıza bakın.

Matematikte kesirli değerleri göstermenin iki yolu vardır. Genellikle modern matematikte bir ondalık nokta’.’ “.” işaretinden sonraki rakamları belirtmek için kullanılır. kesirdir. Örneğin ‘bir buçuk’ sayısı 1.5 ve ‘bir ve üç çeyrek’ 1.75 olarak yazılmıştır.

Not: Konuşmada yarım ve çeyrek gibi kelimeler kullanmak yaygındır, matematikte bir buçuk için ‘bir virgül beş’ ve bir ve üç çeyrek için ‘bir virgül yedi beş’ demek daha olağandır.

Para birimi dışında ‘bir nokta yetmiş beş’ demek yanlıştır.

“.” sembolü, genellikle ana para biriminin kesirini belirtmek için para ile uğraşırken de kullanılır, İngiltere’de 1.23 TL 1 pound ve 23 pens’dir. Paradan bahsederken, ‘bir virgül iki üç’ değil, ‘bir pound, yirmi üç’ demek doğrudur.

Kesirler, bölme işlemleri * olarak yazılır, örneğin, ½ 1 bölü 2 (0,5) ‘dir. ¾ üçe bölünür 4 (0,75).

Ondalık basamaklarla uğraşırken, tam sayılarla (tamsayılar) uğraşırken yaptığımız aynı sütunları kullanabiliriz; Her sayı öncekinden daha küçük olduğu için sağdaki sütunlara devam ediyoruz. Yani 350.75:

En büyük (en önemli sayılar) → En küçük (en az önemli sayılar).

Yüzlerce Onlarca Birimler Nokta onda biri yüzde birlik
3 5 0 . 7 5

Negatif kesirler, eksi (‘-‘) sembolünün eklenmesiyle aynı şekilde çalışır. Eksi 1.5 bu nedenle -1.5 olarak yazılır.

Ondalık sayıları yazarken, ondalık basamaktan sonra biten 0’ları dahil etmek gerekli değildir. Örneğin 3.50, 3.5 ile aynıdır ve 5.00, 5 ile aynıdır. Eğer sayının bitiminden önce bir 0 olursa bu saklanmalıdır, yani 5.01 doğrudur.

Bazen, özellikle para söz konusu olduğunda, netlik açısından 0’ların sonunu ekleriz, örneğin 3,50 ABD doları 3,5 ABD dolarından daha yaygın olarak kullanılır.

Diğer Sayı Sistemleri

Roma rakamları

Roma rakamları hala bazı disiplinlerde kullanılmaktadır. Fakat en yaygın olarak yılları saymak veya göstermek için kullanılmaktadır. Bunları sıklıkla saat yüzlerinde de görüyoruz.

Örneğin BBC, TV programlarının telif hakkı tarihini göstermek için Roma rakamlarını kullanır. Bir BBC programının sonunda görmek yaygındır © MMXX, örneğin (© 2020 anlamındadır). Çoğu kelime işlemcisi, kullanıcıların sayfaları Roma rakamlarıyla numaralandırmalarına izin verir ve bu, kitaplarda genellikle ekler gibi tamamlayıcı sayfalar için kullanılır.

Bugün kullanılan yaygın Roma Rakamları:
I=1
V=5
X=10
L=50
C=100
D=500
M=1.000

Diğer numaralar, yukarıdakilerin bir kombinasyonu kullanılarak yazılır, II=2, III=3, IV=4, VI ​​= 6, VII=7, VIII=8 ve IX=9. Daha küçük olan sembol büyük olandan önce gelirse, büyük sayıdan çıkarılır (IV=5-1=4). Genellikle Roma rakamları sırayla yazılır (önce en büyük sembol). Fakat evrensel bir standart yoktur.

Tally Sistemleri

Tally sistemleri günümüzde hala basit sayım için yaygın olarak kullanılmaktadır ve örneğin, bir şeyin hızlı bir şekilde sayılması gerektiğinde yardımcı olabilir. Bir örnek, on dakikalık bir süre boyunca bahçe kuşlarını saymak olabilir. Bu dönemde görebileceğiniz çok sayıda farklı kuş var ve her birinin kaç tanesinin tespit edildiğini hatırlamak zor olabilir. Bu nedenle, bir liste yapmak ve sayaç olarak bir sembol (bu durumda dikey bir çizgi) kullanmak daha kolaydır.

Blackbird ||||
Saksağan |||
Chaffinch |
Serçe ||||| |||
Çalıkuşu
Robin |||

İzleme tamamlandıktan sonra, her bir kategoriye karşı kaç sembolün işaretlendiğini görerek toplamlara hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

Toplamı daha hızlı hale getirmek için, 5’i göstermek için önceki dört çizgiden çapraz bir çizgi çizmek yaygındır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu