Kişilerarası becerileri

Sempati nedir?

Sempati, başına gelen bir şey yüzünden bir başkası için kötü hissetmektir.

Sık sık bunun hakkında konuşuruz ve biri öldüğünde ya da kötü bir şey olduğunda ‘Onlara sempati duyun’ ya da ‘onlar için gerçekten hissediyorum’ diyerek sempati duyarız.

Bir kavram olarak sempati, hem empati hem de şefkatle yakından bağlantılıdır. Sayfalarımızı bulabilirsiniz: Ne Empati? ve Merhamet de yararlıdır.

Sempati, Empati ve Merhamet

Sempati, empati ve şefkat arasındaki fark nedir? Sözcükler genellikle birbirinin yerine kullanılır. Fakat önemli farklılıkları vardır.

Ancak bu tanımlar, farkı ortaya çıkarmaya yardımcı olmuyor. Kelimelerin kökenine bakmak faydalı olabilir.

Sempati, Yunanca sözdiziminden gelir, yani ve pathos veya ıstırap demektir.

Merhamet, acı çekmek ve acı çekmek anlamına gelen Latince com’dan gelir.

Başka bir deyişle, sempati ve şefkat tamamen aynı köke sahiptir. Fakat farklı dillerde.

Empati aynı zamanda Yunancadan, en anlamından ve yine acı çekmenin acısından gelir. Bu nedenle empatide çok daha güçlü bir deneyim duygusu vardır.

Sempati veya şefkat, diğer kişi için hissetmektir, empati, hayal gücüyle de olsa, o kişi sizmişsiniz gibi deneyimlediklerini deneyimlemektir.

İlgili Makaleler

Merhamet sayfamızın iddia ettiği gibi, merhamet kelimesinin kullanımında sempati veya empatiden yoksun bir eylem unsuru ortaya çıkmıştır.

Öyleyse şefkat duygusu, genellikle bazı eylemlerle sonuçlanır, belki para veya zaman bağışlayarak. Sempati, duygu arkadaşlığı veya ‘sempatinizi ifade etme’ ile başlayıp bitme eğilimindedir.

Sempatinin Nedenleri

İnsanların bir başkasına sempati duyması için birkaç unsur gereklidir:

 • Diğer kişiye dikkat ediyor olmalısın.

  Dikkatimizin dağılması, sempati hissetme yeteneğimizi sınırlar.

 • Diğer kişi bir şekilde muhtaç görünmelidir.

  İhtiyaç düzeyine ilişkin algılarımız, sempati düzeyini belirleyecektir. Örneğin, dizinde sıyrık olan biri, bacağı kırık olan birine göre daha az sempati duyacaktır.

  Talihsizliklerini ‘kazanmak’ için hiçbir şey yapmamış gibi görünen birine karşı sempati duyma olasılığımız da çok daha yüksektir.

  Ebeveyne doğru koşarken düşen çocuk, kendisine özellikle yapmaması söylenen bir şeyi yapan ve sonuç olarak düşmüş olandan daha fazla sempati duyacaktır.

Sağlık Hizmetlerinde Sempati

Sorunlarını ‘hak etmeyen’ kişilere daha fazla sempati duyma eğilimi, sağlık çalışanları için büyük bir sorun olabilir. Obeziteden kaynaklanan şeker hastalığı veya ömür boyu sigara içtikten sonra akciğer kanseri gibi ‘yaşam tarzı’ hastalıklarından muzdarip olanlara, bariz bir neden olmaksızın benzer hastalıklara yakalananlara göre daha az sempati hissetme eğilimi vardır.

Sağlık çalışanları ve diğerleri, bu eğilime karşı mücadele etmelidir. Çünkü hepimiz insanız ve zor zamanlarda hepimiz eşit bakım ve desteği hak ediyoruz.

Sempati düzeyi de belirli koşullardan etkilenebilir.

Coğrafi olarak dünyanın diğer ucundaki birine göre daha yakın olan birine karşı genellikle daha sempatik olma olasılığımız daha yüksektir. Bu uzamsal yakınlıktır.

Ayrıca bize daha çok benzeyen insanlara daha sempati duyuyoruz. Buna sosyal yakınlık denir.

Dahası, aynı durumu kişisel olarak deneyimlediysek ve zor bulursak, sempatik olma olasılığımız da artar. Bununla birlikte, aynı veya benzer bir duruma sürekli maruz kalma, sempatiyi azaltacaktır.

Örneğin, bir depremle ilgili resimleri ilk gördüğümüzde veya duyduğumuzda, acıyı hafifletmek için para bağışlamak için motive olabiliriz. Bununla birlikte, birkaç gün sonra başka bir yerde başka bir deprem olursa, daha az sempatik hissedebiliriz, bu bazen merhamet yorgunluğu olarak adlandırılan bir durumdur.

Sempati Gösteren

Sempati, örneğin bir aile üyesinin ölümü gibi kötü deneyimlerle silinmez bir şekilde bağlantılı olduğu için, genellikle başka birine sempatinizi göstermek uygun olur.

Bu bir formalite gibi görünse de, fikir diğer kişinin kötü bir zaman geçirdiğini ve biraz yardıma ihtiyaç duyabileceğini anladığınızı göstererek daha iyi hissetmesine yardımcı olmaktır.

Sempati sözlü veya sözsüz olarak ifade edilebilir.

Sözlü olarak ifade edilen sempati örnekleri şunları içerir:

 • Birisiyle konuşarak onun durumu için ne kadar üzgün olduğunuzu söylemek; ve
 • Birinin yaslı olduğu bir kart göndermek.

Sözlü olmayan ifade edilen sempati örnekleri şunları içerir:

 • Bir cenazede birinin omzuna okşamak;
 • Size kötü haberi söylerken birinin koluna elini koymak; ve
 • Konuşurken ses tonunuzu düşürmek.

Bununla ilgili daha fazla bilgi için Sözlü Olmayan İletişim sayfalarımıza bakın.

Uygun Şekilde Sempatiyi Gösterme-Yüzük Teorisi

Birkaç yıl önce, psikolog Susan Silk ve arabulucu Barry Goodman, insanların kendi hayatlarındaki ve diğer insanların yaşamlarındaki keder, acı veya sorunlara uygun şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmak için basit bir şema tasarladı. Ona Yüzük Teorisi adını verdiler.

Fikir basit. Bir dizi eşmerkezli daire hayal edin. Ortadaki daire, travmadan en doğrudan etkilenen kişi veya kişilerdir. Bir sonraki çevrede doğrudan aileleri ve en yakın arkadaşları var. Onların dışında daha uzak aile ve arkadaşlar, sonra tanıdıklar vb. İhtiyaç duyduğunuz kadar çevreniz olabilir.

Çemberin merkezindeki kişi, sevdiği şeyi herkese söyleyebilir. Herhangi bir zamanda veya herhangi bir şekilde havalandırabilirler. Ancak bunun ötesinde olanlar yalnızca OUTWARDS’ı çıkarabilirler. İçten içe, sempati ifade etmeleri ve rahatlık sağlamaları gerekir.

Kural basit: Rahatlık İçeriye, Boşalt.

Bu kurala sadık kalırsanız, etkili bir şekilde sempati sağlayabilir ve endişelerinizi bunlarla başa çıkmanıza en iyi şekilde yardımcı olabilecek kişilere uygun bir şekilde iletebilirsiniz.

Sempati doğuştan gelir, ama aynı zamanda öğrenilir

12 aylık kadar küçük çocukların sempatik davranış sergiledikleri gözlemlenmiştir; örneğin, ebeveynlerine herhangi bir uyarı olmaksızın oyuncak vermek veya başka bir bebek ağladığında ağlamak gibi. Bunlar çok temel sempatik tepkilerdir. Bazı çocuklar doğaları gereği daha sosyal ve sempatiktir.

Bununla birlikte, çocuklar öğrenip geliştikçe, ebeveynlerinden ve çevrelerindeki diğer kişilerden öğrendikçe sempati hissetme yetenekleri de gelişir. Ergenlerin genellikle bencil davranış sergiledikleri düşünüldüğünde, sempati yeteneğinin çocukluk ve ergenlik boyunca ve muhtemelen yetişkinliğe kadar gelişmeye devam etmesi muhtemel görünüyor.

Bu durum bir yetişkin olarak bile sempati hissetme ve ifade etme yeteneğinizi geliştirmenin mümkün olduğu anlamına gelir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu