Kişilerarası becerileri

Siyasi Farkındalık

Siyasi farkındalık, empatinin temel bir bileşenidir ve bu da Duygusal Zekanın bir parçasıdır.

Bazı yorumcular, siyasi farkındalığın kamu politikasına ve hükümete duyarlılık ve politikacıları yönlendiren gündemlerle ilgili olduğunu öne sürdüler.

Bununla birlikte, en geniş anlamıyla-ve kesinlikle Duygusal Zeka’da kullanıldığı anlamda-politik farkındalık, bir organizasyondaki ‘akımları’ veya gizli gündemleri ve özellikle güç ilişkilerini anlamakla ilgilidir.

Pek çok insan, insanları ‘siyaset oynayan’ görerek veya başkalarını siyasal taktikler kullanarak manipüle etmeye çalışarak siyaseten bilinçli olma fikrinden vazgeçmiş olabilir. Ancak akıllıca ve iyi kullanıldığında, siyasi farkındalık iyilik için ve organizasyonlarda işleri halletmek için bir güçtür ve yaşamda temel bir beceridir.

Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri, sonunda sizin astlarınız tarafından yönetilmenizdir.

Platon

Örgütsel Politika ve Politik Bilinç

Sosyal, ticari veya gönüllü olsun, herhangi bir grup, ekip veya organizasyonda ortaya çıkan örgütsel siyaset, grubun güç ilişkilerini tanımlamak için kullanılan bir ifadedir.

Diğer bir deyişle:

  • Burada işler gerçekten nasıl yapılıyor?
  • Kim gerçekten karar verme gücüne sahiptir?
  • Bu kararlara kimler uyar?

Örgütsel siyasetin resmi örgütsel hiyerarşi ile çok az ilgisi vardır ve insanlarla, özellikle de ilişkileri, kişilikleri ve geçmiş deneyimleri ile ilgili her şey vardır.

Politik farkındalık, basitçe bu ‘güç ağlarının’ bir anlayışı ve bunlarda gezinme ve dolayısıyla işleri halletme becerisidir.

Siyasi farkındalık, Ticari Farkındalık ile yakından bağlantılıdır. Fakat ticari farkındalığın esas olarak kuruluşun dış çevresine odaklandığı yerlerde, siyasi farkındalık daha çok iç çevre ile ilgilidir.

Bir Siyasi Farkındalık Modeli

Simon Baddeley ve Kim James, iki boyut kullanarak yararlı bir siyasi beceri modeli geliştirdiler:

1. ‘Okuma’ veya bir bireyin etrafındaki dünyayı anlamak için kullandığı beceriler.

Bu boyut, ‘politik olarak farkındalıktan’ ‘politik olarak habersiz’e kadar bir spektrumdadır ve bireyin kuruluşun süreçlerini, gündemlerini (hem gizli hem de belirtilen), gücün konumunu, kültürünü, tarzını ve benzerlerini’ okuma ‘yeteneğini ölçer. Siyasi bilinçsizlik, bu yönlerden herhangi birini tanımadaki yetersizlik veya belki de isteksizlik olarak tanımlanır.

Yelpazenin iki ucu bu nedenle ‘zeki’ ve ‘masum’ olarak tanımlanabilir. ‘Akıllı’ insanlar, bir örgüt içindeki siyasi gücü anlayan ve kullanan kişilerdir ve ‘masumlar’ varlığını bile fark etmeyenlerdir.

O halde bu boyut, bir bireyin kuruluşun siyasetine ilişkin farkındalığını tanımlar.

2. ‘Taşıma’ veya bir bireyin kendi iç dünyasını anlamak için kullandığı beceriler.

Bu boyut, bireyin anlayışıyla ya da eksikliğiyle ne yaptığı ve yapmak istediği ile ilgilidir. Başka bir deyişle, buna nasıl davranıyorlar?

Baddeley ve James, bunun ‘dürüstlükle hareket etmekten’ ‘psikolojik oyunlar oynamaya’ kadar bir ölçekte olduğunu öne sürdüler. Dolayısıyla bu boyut, dört olası “durum” yaratmak için “zeki/masum” ölçeğini değiştirir: her biri bir hayvan açısından tanımlanabilen zeki, masum, bilge ve beceriksiz (Şekil).

Soldaki iki durum, eşek ve tilki, çıkarcı davranışlarla karakterize edilir. İnsanların örgütsel siyaset hakkında konuşurken kastettiği şey budur. Aradaki fark, siyasi manevraların ne kadar iyi gerçekleştirildiğidir: “tilki” davranışı ustadır ve “eşek” davranışı değildir.

Baddeley ve James, hepimizin dört davranışı farklı zamanlarda kullanma potansiyeline sahip olduğumuzu ve dört durumun bireyleri tanımlamadığını vurguladı.

Sağ altta, ‘koyun’ davranışı başkalarına zarar vermeyecektir. Bu davranışları kullananlar büyük ölçüde örgütsel politikadan habersizdirler. Fakat değerleriyle tutarlı bir şekilde bütünlük içinde hareket ederler. Ne yazık ki, ne yazık ki, herhangi bir şey yapmak için mücadele edecekler. Çünkü bütünlüğün yeterli olmadığını fark edemiyorlar veya kabul etmek istemiyorlar.

Sağ üst kadranda ‘ideal’ vardır: siyasi farkındalık, kişisel çıkar için değil, organizasyonda iyilik için bir güç olarak kullanılır. Bu durum ‘bilge’ veya ‘baykuş’ davranışı olarak tanımlanır.

‘Bilge’ Davranışın Özü

Bilge davranış, zor siyasi anlardan ‘kazan-kazan’ durumları yaratmak olarak geniş bir şekilde özetlenebilir.

Akıllıca davrananlar, başkalarının yüzünü kurtarmasına izin verir ve onları gereksiz yere aşağı çekmez. Bununla ilgili daha fazla bilgi için, İşlem Analizi sayfalarımızı okumanızı yararlı bulabilirsiniz. Uygulamada akıllıca davranışın çok iyi bir örneği için, İkna ve Etkileme Becerileri sayfamızdaki ‘Görülmeyen İkna’ örnek olay incelemesini okuyun.

Baddeley ve James, bu modelin kişilikle ilgili olmadığını vurguladı. Davranışla ilgili. Bu nedenle, siyasi farkındalığın her iki boyutunun da bir beceri olarak öğrenilebileceği ve geliştirilebileceği sonucu çıkar.

‘Bilge’ Davranışınızı Geliştirin

Bilge davranış, farkındalık ve bütünlüğü bir araya getirmekten gelir.

Bu davranışları geliştirmek için aşağıdaki alanlara bakmanız yararlı olabilir:

  • Politik ve sosyal durumları okuma becerinizi geliştirmek için, iletişim becerilerinizi, özellikle de dinleme becerilerinizi ve sözlü olmayan iletişim anlayışınızı muhtemelen geliştirmeniz gerekecektir.

    Söylenen ve söylenmeyen şeylerden çok şey toplanabilir. Bununla ilgili daha fazla bilgi için Dinleme Becerileri ve Sözlü Olmayan İletişim sayfalarımıza bakın.

  • ‘İnsanların kastettiği’ konusunda tuzağa düşmemek için, Çıkarım Merdiveni sayfamızı okuyun.

  • Dürüstlüğün önemi hakkında daha fazla bilgi edinmek için İyilik: Ahlaki Pusulanızı Kullanmayı Öğrenmek ve İyi Yaşamayı Öğrenmek İçin Bir Çerçeve başlıklı sayfalarımızı okumayı yararlı bulabilirsiniz.

  • Durumları daha iyi idare etme becerinizi geliştirmek için, Tact ve Diplomasi ve ayrıca Girişkenliğiniz üzerinde çalışmak isteyebilirsiniz. Zor Durumlarda İletişim Kurma sayfamız da yardımcı olabilir.

  • Sorunlara yaratıcı çözümler aramanıza ve kazan-kazan çözümler geliştirmenize yardımcı olmak için Sorun Çözme, Yaratıcı Düşünme ve İşlemsel Analiz sayfalarımızı ziyaret edin.

Duygusal Zekanın Diğer Yönleriyle Bağlantılar

Bilge davranış, çok iyi bir duygusal anlayışla yakından bağlantılı olma eğilimindedir. Politik olarak farkında olan ve bu bilinci bütünlük içinde kullanan insanlar, başkalarını anlama konusunda iyi olma eğilimindedir (daha fazla bilgi için Başkalarını Anlama sayfamıza bakın) ve ayrıca iyi bir öz kontrole sahiptir.

Siyasi farkındalığın empatinin temel bir yönü olarak tanımlanmasının çok iyi bir nedeni var ve aynı zamanda hiç kimsenin onu basitçe ‘oyun oynamak’ olarak bırakmayı göze alamayacağı da bu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu