Öğrenme Becerileri

Tezinizi Yazma: Metodoloji

Tezinizin veya tezinizin önemli bir parçası metodolojidir. Bu durum ‘yöntemler’ ile tamamen aynı değildir.

Metodoloji, kalitatif veya kantitatif yöntemleri veya her ikisinin bir karışımını kullanıp kullanmadığınız dahil olmak üzere, seçtiğiniz araştırma yöntemlerinin geniş felsefi temelini açıklar.

Yapmış olduğunuz tüm araştırma yöntemi seçimlerinin akademik temeli konusunda net olmalısınız. “İlgilendim” veya “düşündüm…” yeterli değil; seçiminiz için iyi akademik nedenler olmalı

Metodolojinize Neleri Dahil Etmelisiniz

Tezinizi, araştırmaya başlamadan önce sunduğunuz metodoloji ile bölümler halinde gönderiyorsanız, tam olarak ne yapmayı planladığınızı belirlemek için bu bölümü kullanmalısınız.

Metodoloji, neden belirli yöntemleri kullandığınızı ve seçtiğiniz akademik temeli açıklamak için literatüre geri bağlanmalıdır.

Tek bir tez olarak gönderiyorsanız, Metodoloji ne yaptığınızı, çalışmanız ilerledikçe yaptığınız tüm düzeltmelerle açıklamalıdır. Yine, yaptığınız tüm seçimlerin net bir akademik gerekçesine sahip olmalı ve literatüre geri bağlanmalıdır.

Sosyal Bilimler için Ortak Araştırma Yöntemleri

Bilimsel konuları araştırırken kullanılabilecek çok sayıda araştırma yöntemi vardır, araştırmanız için hangisinin en uygun olduğunu amirinizle görüşmelisiniz.

Aşağıdaki araştırma yöntemleri, insan denekleri içeren sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır:

Mülakatlar

İnsanların deneyimleri, görüşleri ve duyguları hakkında nitel bilgi edinmenin en esnek ve yaygın olarak kullanılan yöntemlerinden biri görüşmedir.

Görüşme, bir araştırmacı (siz) ile bir şeyler öğrenmek istediğiniz biri (genellikle ‘muhbir’ olarak anılır) arasında yönlendirilmiş bir konuşma olarak düşünülebilir.

İlgili Makaleler

Bir görüşmedeki yapı seviyesi değişebilir. Fakat çoğu zaman görüşmeciler yarı yapılandırılmış bir biçim izler. Bu durum görüşmecinin konuşmada ele almak istediği konular için bir rehber geliştireceği ve hatta sormak için birkaç soru yazabileceği anlamına gelir.

Bununla birlikte, görüşmeci, görüşme sırasında ortaya çıkan farklı konuşma yollarını takip etmekte veya bilgi verenden belirli noktaları netleştirip genişletmesini istemekte özgürdür. Bu nedenle, mülakatlar, araştırma sorusunun olası cevaplar yelpazesi açısından açık uçlu olduğu durumlarda ayrıntılı bilgi elde etmek için özellikle iyi araçlardır.

Görüşmeler, çok sayıda insandan bilgi almak için özellikle uygun değildir. Mülakatlar zaman alıcıdır ve araştırma sorusunu cevaplamak için gerekli bilgi veya deneyime sahip olacak muhbirlerin seçilmesine çok dikkat edilmelidir.

Daha fazla bilgi için Araştırma Mülakatları sayfamıza bakın.

Gözlemler

Bir araştırmacı, insanların belirli koşullar altında ne yaptığını bilmek istiyorsa, bu bilgiyi almanın en kolay yolu bazen onları bu koşullar altında izlemektir.

Gözlemler, nicel veya nitel araştırmanın bir parçasını oluşturabilir. Örneğin, bir araştırmacı bir trafik işaretinin yerleştirilmesinin tehlikeli bir virajda yavaşlayan araba sayısında herhangi bir fark yaratıp yaratmadığını belirlemek isterse, eğriye yakın oturabilir ve bunu yapan ve etmeyen araba sayısını sayabilir yavaşlatmak. Veriler araba sayısı olacağından, bu nicel bir gözlem örneğidir.

İnsanların bir billboard reklamına nasıl tepki verdiklerini öğrenmek isteyen bir araştırmacı, insanların tepkilerini izleyerek ve anlatarak zaman geçirebilir. Bu durumda, veriler tanımlayıcı ve dolayısıyla nitel olacaktır.

Bir gözlem çalışmasıyla ortaya çıkabilecek bir dizi potansiyel etik kaygı vardır. İncelenen insanlar gözlem altında olduklarını biliyor mu? Onaylarını verebilirler mi? Bazı insanlar gözlemlenmekten memnun değilse, çevrelerindeki diğerlerinin gözlemlerini yapmaya devam ederken onları çalışmadan ‘çıkarmak’ mümkün müdür?

Daha fazla bilgi için Gözlemsel Araştırma ve İkincil Veriler sayfamıza bakın.

Anketler

Amaçladığınız araştırma sorusu, birkaç kişiden standartlaştırılmış (ve dolayısıyla karşılaştırılabilir) bilgi toplamanızı gerektiriyorsa, anketler kullanılacak en iyi yöntem olabilir.

Anketler hem nicel hem de nitel verileri toplamak için kullanılabilir. Fakat bir röportajda yapabileceğiniz bir ankete verilen niteliksel yanıtlarda ayrıntı düzeyini alamayacaksınız.

Anketler, tasarımlarında ve sunumlarında büyük özen gerektirir. Fakat iyi geliştirilmiş bir anket, röportaj yapılabileceğinden çok daha fazla sayıda insana dağıtılabilir.

Anketler, bir grup insan için bazı parametreleri (ör. Ortalama yaş, bir öneriye katılma yüzdesi, bir konudaki farkındalık düzeyi) ölçmek veya insan grupları arasında karşılaştırmalar yapmak (ör. farklı kuşakların üyelerinin göç konusunda aynı veya farklı görüşlere sahip olup olmadığı).

Daha fazla bilgi için sayfamıza bakın: Anketler ve Anket Tasarımı.

Belgesel Analiz

Belge analizi, mülakatlar, anketler yoluyla insanları sorgulamak veya davranışlarını gözlemlemek zorunda kalmadan mevcut belgelerden veri elde etmeyi içerir. Belgesel analiz, tarihçilerin araştırma konuları hakkında veri elde etmelerinin ana yoludur. Fakat aynı zamanda çağdaş sosyal bilimciler için değerli bir araç olabilir.

Belgeler, gerçeklerin veya fikirlerin kaydedildiği somut malzemelerdir. Tipik olarak, gazete makaleleri, Hükümet politika kayıtları, broşürler ve toplantı tutanakları gibi kağıt üzerinde yazılmış veya üretilmiş öğeleri düşünürüz. Diğer medyadaki öğeler, filmler, şarkılar, web siteleri ve fotoğraflar dahil olmak üzere belgesel analizin konusu olabilir.

Belgeler, onları üreten kişi veya kuruluş ve ortaya çıktıkları sosyal bağlam hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Bazı belgeler kamu malı kapsamındadır ve ücretsiz olarak erişilebilirken, diğer belgeler sınıflandırılmış, gizli olabilir veya başka bir şekilde kamuya açık olmayabilir. Bu tür belgeler araştırma için veri olarak kullanılıyorsa, araştırmacının belgelerin sahibi ile içeriklerin nasıl kullanılabileceği ve kullanılamayacağı ve gizliliğin nasıl korunacağı konusunda anlaşmaya varması gerekir.

Daha fazla bilgi için Gözlemsel Araştırma ve İkincil Veriler sayfamıza bakın.

Metodolojinizi ve Kesin Araştırma Yöntemlerinizi Nasıl Seçersiniz?

Metodolojiniz araştırma sorularınıza ve önceki araştırmalarınıza geri bağlanmalıdır.

Üniversitenizi veya kolej kütüphanenizi ziyaret edin ve kütüphanecilerden yardım isteyin; alanınızdaki standart araştırma yöntemi ders kitaplarını belirlemenize yardımcı olabilirler. Daha fazla fikir için Araştırma Yöntemleri bölümümüze de bakın.

Bu tür kitaplar, geniş araştırma felsefenizi belirlemenize ve ardından bununla ilgili yöntemleri seçmenize yardımcı olacaktır. Tezinizin veya tezinizin bu bölümü, araştırmanızı teorik temelleri bağlamında belirlemelidir.

Metodoloji ayrıca, seçtiğiniz yaklaşımın zayıf yönlerini ve belki de verilerinizi diğer yöntemlerle üçgenleştirerek en kötü tuzaklardan nasıl kaçınmayı planladığınızı veya zayıflığın neden konuyla ilgili olmadığını düşündüğünüzü açıklamalıdır.

Metodolojinizi Yapılandırma

Metodoloji ile ilgili bölümünüze, bu yaklaşımla ilgili temel metinlere referansla çalışmayı planladığınız kavramsal çerçeveyi belirleyerek başlamak genellikle yararlıdır.

Seçtiğiniz yaklaşımın güçlü ve zayıf yönleri ve bunları nasıl ele almayı planladığınız konusunda net olmalısınız. Ayrıca, örneğin numune seçiminde veya bulgularınızı daha alakalı hale getirmek için farkında olmanız gereken konuları da not etmelisiniz.

Daha sonra araştırma sorularınızı ve her birini nasıl ele almayı planladığınızı tartışmaya devam etmelisiniz.

Bu durum teorik temelleri ve bunları destekleyen literatür dahil olmak üzere seçtiğiniz araştırma yöntemlerini ortaya koyacağınız noktadır. Yöntemin ‘denenmiş ve test edilmiş’ mi yoksa daha deneysel mi olduğunu ve sonuçlara ne tür bir güven verebileceğinizi netleştirmelisiniz. Bunu tartışma bölümünde tekrar tartışmanız gerekecek.

Araştırmanız, belirli durumlarda işe yarayıp yaramadığını görmek için araştırma yöntemlerini test etmeyi bile hedefleyebilir.

Araştırma yöntemlerinizi, temel oluşturan yaklaşımı ve araştırmanızda karşılaşacağınız temel zorluklar olarak gördüklerinizi özetleyerek sonuçlandırmalısınız. Yine, tartışmanızda tekrar gözden geçirmek isteyeceğiniz alanlar bunlardır.

Sonuç

Metodolojiniz ve araştırmanızda kullanmayı seçtiğiniz kesin yöntemler, başarısı için çok önemlidir.

Doğru anladığınızdan emin olmak için bu bölümde bolca zaman harcamaya değer. Her zaman olduğu gibi, size sunulan kaynaklardan yararlanın, örneğin, yaklaşımınızın bir şekilde ele alabileceğiniz önemli kusurları olup olmadığını önerebilecek amirinizle planlarınızı ayrıntılı olarak tartışarak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu