Sayısal yetenekler

Zamanla Hesaplama

Aksi takdirde çok sayıda insanın bile zamanları bir araya getirme düşüncesi karşısında dehşet içinde ellerini havaya kaldırdıkları bilinmektedir.

Ondalık olmayan zaman gibi bir sistem sezgiye aykırı olabilir ve konsantrasyon gerektirir.

Bununla birlikte, biraz uygulama ile siz de zamanla nasıl hesap yapacağınızı öğrenebilir ve saatleri, dakikaları ve saniyeleri kullanma konusunda güven kazanabilirsiniz.

Temel Zaman Birimleri

Zamanla ilgili hesaplamalar yapmanızı sağlayan temel zaman birimleri şunlardır:

Birim Notlar
İkinci İkincisi, zaman için Uluslararası Birimler Sistemi (SI) ölçümüdür. ‘S’ sembolü bir saniyeyi belirtmek için kullanılır. Saniyeler de genellikle sn olarak kısaltılır.
Dakika 60 saniye Bir dakika neredeyse her zaman altmış saniyeye sahiptir. Ancak, çok nadiren (yaklaşık 18 ayda bir) bir dakika 61 saniyeye sahip olabilir. Bu ‘artık saniyeler’, saatlerimizi dünyanın güneş etrafındaki dönüşüne göre hizalamak için kullanılır.
Saat 60 dakika ‘Yarım saat’ (30 dakika) ve ‘çeyrek saat’ (15 dakika) hakkında konuşmak yaygındır.
Gün 24 saat
Hafta 7 gün İnsanların genellikle 5 gün (Pazartesi-Cuma) ve hafta sonları (Cumartesi ve Pazar) olmak üzere bir çalışma haftası hakkında konuşmaları da yaygındır.
Ay 28, 29, 30 veya 31 gün. Farklı ayların farklı günleri vardır. Şubat hariç tüm aylarda 30 veya 31 gün vardır. Şubat, ortak bir yılda 28 gün ve artık yılda fazladan bir güne sahiptir; Şubat ayının 29. gününe artık gün denir.
Yıl 12 ay Bir yılda her zaman 12 ay vardır. Bir yılda yaklaşık 52 hafta vardır. Normal bir yılda 365 gün ve artık yılda (çoğunlukla her 4 yılda bir meydana gelen) 366 gün vardır.
Onyıl 10 yıl
Yüzyıl 100 yıl
Milenyum 1.000 Yıl

Yıllar, özellikle iş ve eğitim ortamlarında, her üç aylık dönem üç ay veya yaklaşık 90 gün olmak üzere, genellikle dörtte bire bölünür. Belirli bir işletme veya sektördeki çeyrekler, aşağıda belirtilenlerle aynı olmayabilir:

Bir aydaki gün sayısı değişir. Ortak bir yılda 28 gün ve artık yılda 29 gün olan Şubat dışında tüm aylar her yıl aynı gün sayısına sahiptir.

Çeyrek 1 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
Ay Günler Ay Günler Ay Günler Ay Günler
Ocak 31 Nisan 30 Temmuz 31 Ekim 31
Şubat 28/29 Mayıs 31 Ağustos 31 Kasım 30
Mart 31 Haziran 30 Eylül 30 Aralık 31

Bir aydaki gün sayısı değiştikçe, bu aynı zamanda bir aydaki hafta sayısının da değiştiği anlamına gelir.

İnsanlar ay cinsinden gün sayısını hesaplarken genellikle yaklaşık değerleri kullanırlar. Örneğin, bir ayın dört hafta içerdiği varsayımının kullanılması yaygındır. Fakat genel bir yılda yalnızca Şubat ayı bunu yapar.

Bu durum hangi ayların kullanıldığını bilmediğiniz sürece, aylardan haftalara ve tam tersine dönüştürmeyi zorlaştırır. Çünkü anında bir ‘dönüştürme faktörü’ yoktur.

Aylar ve haftalar arasında dönüşüm yapıyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu yıllar kullanmaktır. Çünkü bunlar her zaman 12 ay içerir (artık bir yılda bile).

  • Ayları haftalara çevirmek için 12’ye bölün ve 52 ile çarpın.
  • Haftaları aylara dönüştürmek için 52’ye bölün ve 12 ile çarpın.

Alacağınız cevaplar iyi tahminler olacaktır.

Yazma Zamanı

Zamanı yazmanın birçok farklı yolu vardır. En basit (dijital) form, ss.dd veya ss: dd, örneğin 10.21 veya 10:21 olarak yazıldığı gibidir.

Saatler, 24’e (24 saatlik zaman olarak bilinir) veya iki partiye 12’ye (genellikle 12 saatlik zaman olarak adlandırılır) bölünebilir.

24 saatlik biçimi kullanırken, 24 saatlik döngü 00:00 (gece yarısı) saatiyle başlar ve tekrar 00: 00’a dönmeden önce 23:59’a kadar devam eder. Asla ’24: 00 ‘yazmayız. Saati genellikle 24 saatlik düzende saatler ve dakikalar arasında ayırıcı (‘.’ Veya ‘:’) olmadan yazarak görürsünüz. Örneğin 1400, bin dört yüz saat olarak adlandırılabilir. Bu özellikle askeri ve denizcilik koşullarında yaygındır.

12 saatlik zaman biçimi kullanılırken, 24 saatlik dönem iki 12 saatlik zaman dilimine bölünür. Hem gece yarısı hem de öğle 12: 00’dir. Öğleden önceki zaman (öğlen) am (ante meridiem) olarak belirlenir ve öğleden sonraki saat pm (meridyen sonrası) olarak adlandırılır. Örneğin, 16:10 ile 16:10 aynı saattir. Asla ’16: 10pm ‘yazmadığımızı unutmayın. ÖÖ ve ÖS kullanımı yalnızca 12 saatlik biçim içindir.

Saati, ‘on ikiyi on dakika sonra/ondan sonra’ veya ‘on ikiyi on geçiyor’ gibi kelimelerle de tanımlayabilirsiniz. Bir saatin yarısına kadar, saati ‘geçen dakikaları’ tanımlarız; ‘yarım geçtikten sonra’ sonraki saate/saatten önce dakikalar hakkında konuşuyoruz. “Saatte” bir zaman, örneğin öğleden sonra 2:00, “öğleden sonra iki”, “bin dört yüz” veya “saat iki” olarak ifade edilebilir.

Örnek saat biçimleri:

Zamanın Geçişini Hesaplamak

Normalde, bir şeyin diğerinden ne kadar büyük olduğunu hesaplamak için, basitçe birini diğerinden çıkarırsınız. Ancak, ondalık olmadığı için zamanın çıkarılması karmaşıktır. Sütunların yüzlerce, onlar ve birimler olması yerine saat, dakika ve saniyedir.

A Zamanı ile B Zamanı arasında ne kadar zaman geçtiğini hesaplamanın diğer yolu şudur:

  • A Zamanından sonraki saate kadar (veya dakika ve saniye halinde dakika) kaç dakika olduğunu hesaplayın.
  • Sonraki saat ile B Zamanından önceki son tam saat arasında kaç saat olduğunu hesaplayın.
  • Tüm saatten B zamanına kadar kaç dakika çalışın.
  • Bu üç sayıyı toplayın.

Çalışılan Örnekler

Pat, 11.44’te kaçırdığı bir trene yetişecekti. Bir sonraki tren 1.17: 00’a kadar değil. Ne kadar beklemesi gerekecek?

Başlamadan önce, kolaylık için tüm sayıları 24 saatlik zamana dönüştürün. 11.44am 1144 olur ve 1.17pm 1317 olur.

  • 11:44 ile 12:00 (sonraki saat) arasındaki dakika sayısı 16’dır.
  • 12:00 ile 13:00 arasındaki saat sayısı birdir.
  • 13:00 ile 13:17 arasındaki dakika sayısı 17’dir.

Pat’in beklemesi gereken toplam süre 1 saat artı (16+17) dakika=1 saat 33 dakikadır.

Bir dizi kano yarışı organize ediyorum ve başlangıç ​​ve bitiş için senkronize saatlerim var. Plan, ilk yarışın senkronizasyondan yaklaşık 30 dakika sonra başlaması, ardından 2 dakikalık aralıklarla dört yarış daha başlaması. Fakat hiçbir zaman tam olarak çalışmıyor. Başlangıç, tam zamanların kaydını tutar ve bu vesileyle yarışların 28:02, 30:00, 32:15, 34:40 ve 37: 00’da başladığı ortaya çıkar.

Bitiş çizgisinin, başlangıç ​​saatiyle tam olarak senkronize olan bir saati vardır ve bitirici, yarışçılar bitiş çizgisini geçtiğinde saati saate kaydeder.

Aşağıdaki bitiş zamanlarının her biri için, yarışmacının ne kadar sürdüğünü hesaplayın (çalışmayı ve cevapları görmek için+simgelerine tıklayın):

James ilk yarıştaydı. Bitiş çizgisini 59: 02’de geçti.

James 28: 02’de başladı ve 59: 02’de bitirdi. Ne kadar kullanışlı, fazladan saniye yok! Sadece 59’dan 28’i çıkarabilir ve tam olarak 31 dakika sürdüğünü keşfedebilirsiniz.

Simon dördüncü yarıştaydı. 1: 10: 34’te bitiş çizgisini geçti.

Simon başladı 34:40 ve 1:10:34 de bitirdi. Muhtemelen buna (60+10)=70:34 demek daha kolay. 34:40 ile 35:00 arası 20 saniyedir. 35:00-70:00 arası 35 dakikadır. 70:00-70:34 arası 34 saniyedir. Simon bu nedenle 35 dakika artı 34 saniye artı 20 saniye=35:54 dakika sürdü

Mary ikinci yarıştaydı. 1: 15: 02’de bitiş çizgisini geçti.

Mary tam olarak 30: 00’da başladı ve 1:15:02 veya 75: 02’de bitirdi. Yine, bu oldukça basittir. Sonraki dakikaya saniye yok. Fakat 30: 00’dan 75: 00’a 45 dakika ve 75: 00’dan 75: 02’ye 2 saniye var. Bu nedenle 45:02 dakika sürdü.

Harcanan toplam zamanın hesaplanması

Bazen birkaç gün veya oturumda tamamladığınız bir göreve ne kadar zaman harcadığınızı toplamanız gerekebilir. Bir saat ve dakika listesi eklemek, normal bir toplama hesaplaması yapmak kadar kolay değildir. Çünkü (yukarıdaki gibi) ondalık sistemle çalışmıyoruz.

Örneğin, size saatlik 10 Türk lirasılik bir ücret ödemeyi kabul eden bir komşunuz için bahçecilik işi yapıyor olabilirsiniz. İlk gün göreve 3 saat 25 dakika harcarsınız, ikinci gün 2 saat 50 dakika harcarsınız ve üçüncü gün bir saat ve bir çeyrekte bitirirsiniz.

Üç miktarı toplamanız gerekir 3:25, 2:50 ve 1: 15. İlk adım, tüm dakikaları toplamaktır: 25+50+15=90 dakika. Ekleme hesaplamasını nasıl yapacağınızı kendinize hatırlatmanız gerekirse, ek olarak sayfamıza bakın.

Bir saatte yalnızca 60 dakika olduğu için, sonraki adım 90 dakikayı saat ve dakikaya dönüştürmektir:

90÷60=1.5 saat

Cevap bir ondalıktır, böylece onu saatlere ve dakikalara dönüştürebiliriz. Yukarıda açıklandığı gibi derece işlevine sahip bilimsel bir hesap makinesi kullanabilir veya biraz daha matematik yapabilirsiniz.

0.5 saati dakikaya çevirebiliriz.

0,5×60=30

1.5 saat bu nedenle 1 saat 30 dakikadır.

Daha sonra, ilk gün 3, ikinci gün 2 ve üçüncü gün 1 olan harcadığımız tüm saatleri toplamamız gerekiyor: 3+2+1=6 saat.

Toplam saati toplam dakikaya ekleyin (saat ve dakika olarak):

6saat+1saat 30dk=7 saat 30 dakika veya 7:30 bahçıvanlıkla geçirildi. Ondalık biçimde bu 7,5 saattir.

Ne kadar kazandığınızı hesaplamak için, zamanı (ondalık olarak) saatlik oranla çarpıyoruz:

7,5×10=75. Dolayısıyla 75 $ kazandınız.

Sonuç

Zamanla hesaplarken en önemli şey, cevabın doğru görünüp görünmediğini kontrol etmektir.

İki numaranız bir saatten daha kısa ise, cevabınız bir saatten az mı? Onlara baktığınızda araları yaklaşık 2 saatse, cevabınız mı? Değilse, bir yerde biraz zaman kaybetmiş veya kazanmış olabilirsiniz!

‘Doğru hakkında’ daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Tahmin, Yaklaşım ve Yuvarlama sayfamıza bakın.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu