Çevreyle İlişkiler

Zorbalığa karşı ekolojik bir yaklaşım

Okul zorbalığı veya zorbalık eğitimsel bir problemdir, aynı zamanda sosyaldir. Bu nedenle zorbalığa karşı ekolojik bir yaklaşıma dayalı önlemleri dikkate almalıyız.

Bu anlamda, çocukların büyüdüğü ve geliştiği tüm ortamlara dahil olmalıyız. Çünkü her bağlam, okuldaki şiddet sorununun çözümüne kendi kum tanesine katkıda bulunabilir.

Zorbalık sorununu çözme hakkı

20 Kasım 1989’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre, çocukların devletlerin güvence altına alması gereken bir dizi hakkı vardır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin 19. maddesinde tanımlanan bu haklardan biri, fiziksel ve kişisel bütünlüğü koruma ve her türlü şiddet ve istismardan korunma hakkıdır.

Bu nedenle küçükleri korumanın gerekli olduğu ortamlardan biri de okul. Çünkü orada çok sayıda öğrenci şiddete maruz kalıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur ve güvenli ve samimi bir ortamda kaliteli eğitim sağlayarak bu sorunu önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

Gerçekten de, öğrencilere ve ailelerine çatışmaları yapıcı ve olumlu bir şekilde iletişim kurmak, müzakere etmek ve çözmek için gerekli bilgi ve beceriler sağlanabildiğinden, eğitim sistemi zorbalık sorununu ele almak için ayrıcalıklı bir konumdadır.

Zorbalığa karşı ekolojik yaklaşım

Zorbalıkla başa çıkmak için Bronfenbrenner’ın ekolojik sistemler teorisi dikkate alınmalıdır. Bu teori, insani gelişmeyi biyolojik nitelikler ve farklı çevrelerle ilişkiler arasındaki etkileşim olarak tanımlar. Dolayısıyla bu teori 5 farklı sistemin varlığını savunmaktadır:

  • Mikrosistem
  • Mezosistem
  • Ekzosistem
  • Makro sistemi
  • Kronosistem

Bu sistemler çocukların hayatına uygulanabilir. Bunları size aşağıda açıklıyoruz!

Zorbalığa karşı ekolojik yaklaşım: çocuklarda etkileşim sistemleri

Mikrosistem

Bu sistem, çocuğun en yakın ve yakın bağlamını ifade eder. Temelde aileden ve size en yakın olanlardan oluşur. Ama aynı zamanda okulu (sınıf, öğretmen ve sınıf arkadaşları) ve arkadaş gruplarını da içerir.

Mezosistem

Aile ortamı ve eğitim bağlamı arasındaki ilişki durumunda olduğu gibi, en yakın veya yakın sistemlerin daha az olanlarla kurduğu ilişki ile ilgilidir. Ayrıca bu iki ortamın sosyal ve sağlık bağlamıyla bağlantısıdır.

Ekzosistem

Çocuğun psikolojik bir ilişki içinde olduğu. Fakat fiziksel bir ilişki içinde olmadığı sosyal bağlamları kapsar. Zorbalık olgusu durumunda, hem insan haklarını savunan yasalar hem de okuldaki ciddi zorbalık sorununu yansıtan iletişim araçları çocukların gelişimini teşvik etmektedir.

Makro sistemi

Çocuğun ilişki içinde olduğu kültürel inançları, siyasi ideolojiyi, dini vb. ifade eder. Bazı durumlarda, bu inançlar genellikle okulda ayrımcılık ve zorbalığa neden olur.

Kronosistem

Bütün bir toplumun yaşamının içinde geliştiği tarihsel bağlamdır. Böylece kronosistem, çocukta büyüyen ve gelişen kültürü ifade eder.

Zorbalığa ekolojik yaklaşımın önemi

Zorbalığa karşı ekolojik bir yaklaşımı benimsemek önemlidir. Çünkü bu çevresel sistemler okulda zorbalığa karşı önleyici müdahalede işbirliği yaparlarsa, alınan önlemlerin daha etkinliğini garanti edebiliriz.

Bu nedenle, zorbalıkla mücadele stratejileri uygulayan merkezler, öğrencilerin büyüdüğü farklı bağlamlar arasındaki etkileşimi kolaylaştıran bir eğitim modeline karşılık gelmelidir.

“Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır.”

– Nelson Mandela –

5 Okul Zorbalığı Türleri Bir çocuktaki herhangi bir tuhaf davranış, dikkati hak eden derin sorunları yansıtabilir. Okul zorbalığı bunlardan biridir. Annelik içgüdünüzü keskinleştirmelisiniz çünkü bu uygulamalardan bazıları ciltte değil, zihinde iz bırakıyor.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu